Grade 1 Healthy Habits Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:
Graad 1 Lewensvaardighede Lesplan: Gesonde Gewoontes

Benodigde Materiaal:
– Prente van kos
– Aktiwiteitsblaaie en kleurpotlode
– Plakkate van gesonde en ongesonde kosse
– Interaktiewe witbord of plakkaatraam
– ‘n Groente en vrugteversameling (egte of plastiek)
– Liedjie/gedig oor gesonde gewoontes
– Handreiniger en handdoeke

Leerdoelwitte:
– Leerders sal gesonde en ongesonde kosse kan herken.
– Leerders sal die belangrikheid van skoonheid en higiëne verstaan.
– Leerders sal eenvoudige gesonde gewoontes in hul daaglikse lewe kan implementeer.

Woordeskat:
1. Gesond – Hoe om gesond te wees en te bly.
2. Higiëne – Die praktyk van skoonheid en gesondheidsorg.
3. Voeding – Hoekom kos belangrik is vir jou liggaam.
4. Oefening – Beweging wat jou liggaam fiks en gesond hou.
5. Ontspanning – Dat jy tyd neem om te rus en speel.

Vorige Leer:
In vorige lesse het leerders geleer oor die basiese dele van hul liggame en eenvoudige maniere om hulle skoon te hou.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:
– Leerders mag dalk kos hakkies sukkel om tussen gesond en ongesond te onderskei. Gebruik helder en visuele hulpmiddels om dit makliker te maak.
– Sommige leerders mag dalk skaam wees om te deel. Skep ‘n deelnemersvriendelike omgewing waar almal aangemoedig word om betrokke te raak.

Begin Aktiwiteite (4 minute):
1. Begin deur ‘n kort en lekker liedjie of rympie oor gesonde gewoontes te sing.
2. Stel die leergedoe/le aan die leerders en bespreek kortliks hoekom gesond wees belangrik is.

Middellike Aktiwiteite (32 minute):
1. Direkte Onderrig (10 minute): Gebruik prente om verskillende soorte kosse te wys en bespreek watter kosse gesond en watter ongesond is.
2. Geleide Praktyk (10 minute): Deel aktiwiteitsblaaie uit waar leerders prente van kosse moet inkleur en in twee kolomme moet plaas: gesond en ongesond.
3. Onafhanklike Praktyk (12 minute): Leerders moet in groepe werk en plakkate maak wat gesonde gewoontes uitbeeld, soos die eet van groente en vrugte, hande was, en oefening doen.

Eindaktiwiteite (4 minute):
1. Afronding: Herhaal die sleutelwoorde en vra ‘n paar leerders om te deel wat hulle geleer het.
2. Uitgangkaartjie: Elke leerder moet een gesonde gewoonte op ‘n stukkie papier teken en teruggee aan die onderwyser voordat hulle vertrek.

Assessering en Begripsondersoeke:
– Deelname aan klasbesprekings en geleide aktiwiteite.
– Voltooiing en korrektheid van aktiwiteitsblaaie.
– Groepsplakkate wat gesonde gewoontes uitbeeld.
– Uitgangkaartjie tekeninge.

Differensiëringstrategieë vir Diverse Leerders:
– Gebruik visuele hulpmiddels en handbewegings om begrip van sleutelterme te versterk.
– Gee ekstra ondersteuning aan leerders wat sukkel met die inhoud deur prente en eenvoudige verduidelikings te gebruik.
– Verskaf uitdyende aktiwiteite vir vinnige leerders, soos om ‘n storie oor gesonde gewoontes te skryf of ‘n rollespel op te voer.

Onderwysnota’s:
Die doel van hierdie les is om leerders bewus te maak van gesonde leefstyle en higiëne. Deur visuele hulpmiddels en praktiese aktiwiteite te gebruik, sal leerders meer betrokke wees en die konsepte beter verstaan. Maak seker dat al die materiale veilig en toeganklik is vir alle leerders, insluitende diegene met fisiese beperkings.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.