Grade 1 Keeping My Body Safe Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:
Graad 1 Lewensvaardighede Lesplan: My liggaam veilig hou

Benodigde Materiaal:
– Prente of plakate van verskillende liggaamsdele
– Veiligheidskaarte of prente wat veilige en onveilige situasies toon
– Kleurpotlode en papier
– ‘n Storietjieboek oor liggaamsveiligheid
– Projektor (opsioneel) vir die wys van digitale beelde of video’s

Leerdoelwitte:
– Leerders sal leer hoe om die liggaamsdele te benoem.
– Leerders sal verstaan wat veiligheid beteken en hoekom dit belangrik is.
– Leerders sal leer hoe om ‘n verskil te maak tussen veilige en onveilige situasies.
– Leerders sal weet wie hulle kan vertel as hulle onveilig voel.

Woordeskat:
1. Liggaamsdele – Verskillende dele van die menslike liggaam soos arms, bene, maag, ens.
2. Veiligheid – Die toestand van beskerm te wees teen gevaar.
3. Onveilig – Die gevoel van dalk besering of gevaar ervaar.
4. Vertroueling – Iemand wat jy inligting kan vertel en jou sal beskerm.
5. Grense – Die reëls wat bepaal wat aanvaarbaar en onaanvaarbaar gedrag is.

Vorige Leer:
Leerders het in vorige lesse oor basiese liggaamsdele en hul funksies geleer. Hulle is ook geïntroduceer aan basiese konsepte van veiligheid, soos om nie met vreemdelinge te praat nie en die belangrikheid van persoonlike ruimte.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:
Uitdaging: Sommige leerders mag skaam voel om oor liggaamsveiligheid te praat.
Oplossing: Gebruik poppe of karakters in stories om die konsep meer toeganklik te maak.
Uitdaging: Identifisering van veilige en onveilige situasies kan uitdagend wees.
Oplossing: Gebruik helder en eenvoudige beelde en konkrete voorbeelde om begrip te bevorder.

Begin Aktiwiteite (4 minute):
1. Groet die leerders en verduidelik die doel van die les.
2. Bespreek kortliks wat hulle in vorige lesse geleer het oor liggaamsdele.
3. Stel die lesdoelwitte bekend deur te verduidelik wat hulle vandag gaan leer.

Middel Aktiwiteite (32 minute):
1. Direkte Instruksie (10 minute):
– Gebruik prente van liggaamsdele en bespreek watter dele privaat is.
– Vra leerders om te benoem wat hulle op die prente sien.
– Bespreek die konsepte van veiligheid en onveiligheid.

  1. Geleide Praktyk (10 minute):
  2. Gebruik veiligheidkaarte en vra leerders om te identifiseer of die situasie veilig of onveilig is.
  3. Bespreek elke kaart en gee leerders die geleentheid om hul antwoorde te verduidelik.

  4. Onafhanklike Praktyk (10 minute):

  5. Gee aan leerders kleurpotlode en papier en vra hulle om ‘n prent te teken van ‘n veilige situasie en ‘n onveilige situasie.
  6. Loop rond en help waar nodig, en praat met leerders oor hul tekeninge.

  7. Storietyd (2 minute):

  8. Lees ‘n kort verhaaltjie oor liggaamsveiligheid om die konsep deur ‘n narratief te versterk.

Einde Aktiwiteite (4 minute):
1. Terugvoer en Opsomming:
– Bespreek kortliks wat geleer is tydens die les.
– Vra ‘n paar leerders om hul tekeninge te wys en te verduidelik.

  1. Afsluiting en Uitstappiekaart:
  2. Gee elke leerder ‘n uitstappiekaart waar hulle een ding wat hulle geleer het sal teken of skryf.

Assessering en Kontroles vir Begrip:
– Waarneming van leerders se deelname in die aktiwiteite.
– Leerders se vermoë om prente korrek te benoem en veilige versus onveilige situasies te identifiseer.
– Ouditiewe terugvoer tydens klasbesprekings en storietyd.

Differensiasie Strategieë vir Diverse Leerders:
Vir Uitdagende Leerders: Gebruik konkretiserende materiaal soos poppe of speelgoed om die konsep meer tasbaar te maak.
Vir Gevorderde Leerders: Laat hulle meer komplekse voorbeelde van veilige en onveilige situasies voorsien.
Vir Engelssprekende Leerders: Gee hulle tweeduidige beelde of woordeskatkaarte om die Afrikaanse terme te versterk.

Onderrig Notas:
– Hierdie les is belangrik vir leerders om bewus te wees van hul liggaamsveiligheid en om te weet wie hulle kan binader in noodgevalle.
– Dit is noodsaaklik om ‘n veilige en ondersteunende klasomgewing te bied waar leerders gemaklik voel met deeltjies oor sensitiewe onderwerpe.
– Insluiting van multimedia (bv. video’s of digitale prente) kan die les lewendiger en meer betroulik maak vir leerders.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.