Grade 1 Keeping My Body Safe Lesson Plan: Life Skills


Lesplan Titel:
Graad 1 Lewensvaardighede Lesplan: My Liggaam Veilig Hou

Benodigde Materiaal:
– Prente van verskillende situasies
– Plakkate oor liggaamsveiligheid
– Kleurpotlode en papier
– Stories wat hiermee verband hou

Leerdoelwitte:
Teen die einde van die les behoort leerders in staat te wees om:
1. Te verstaan wat ‘n veilige en onveilige situasie is.
2. Die verskillende dele van die liggaam te benoem en verstaan watter dele privaat is.
3. Te identifiseer wie veilige volwassenes is met wie hulle kan praat as hulle onveilig voel.
4. Te verduidelik hoe om hulle liggame veilig te hou in verskillende situasies.

Woordeskat:
1. Veilig – beskerm teen gevaar of skade.
2. Onveilig – in gevaar of risiko van skade.
3. Liggaam – die fisiese struktuur van ‘n persoon.
4. Privaat – iets wat net aan jou behoort en nie gedeel moet word nie.
5. Volwasse – ‘n volwasse persoon, soos ‘n ouer, onderwyser, of ‘n gemeenskapsleier.

Vorige Leer:
Leerders het voorheen geleer oor basiese liggaamsdele en die belangrikheid van persoonlike higiëne.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:
Uitdaging: Leerders kan skaam wees om oor privaat liggaamsdele te praat.
Oplossing: Gebruik eenvoudige, gepaste taal en skep ‘n veilige atmosfeer waar leerders gemaklik voel om te deel.
Uitdaging: Leerders kan verward wees oor wat presies ‘n onveilige situasie is.
Oplossing: Gee duidelike voorbeelde en bespreek verskillende scenario’s waarin hulle onveilig kan voel.


Begin Aktiwiteite (4 minute):
1. Groet leerders en verdeel hulle vinnig in pare.
2. Vra hulle om oor iets wat hulle vandag veilg laat voel het te praat (bv. ‘n speelding, iemand wat hulle help).
3. Deel die leerdoelwitte van die les in eenvoudige terme.

Middel Aktiwiteite (32 minute):
1. Inleiding tot Veiligheid (8 minute):
– Gebruik prente om veilige en onveilige situasies uit te beeld.
– Praat oor wat dit beteken om veilig te wees.

 1. Liggaamsdele en Privaatheid (10 minute):

  • Benoem verskillende liggaamsdele met behulp van ‘n plakkaat.
  • Bespreek watter dele privaat is en hoekom dit belangrik is om dit veilig te hou.
 2. Wie Is Veilig? (10 minute):

  • Stel leerders aan veilige volwassenes voor met prente (ouers, onderwysers).
  • Vra leerders om te identifiseer aan wie hulle kan vertel as hulle onveilig voel.
 3. Rolspel en Praktyk (4 minute):

  • Laat leerders rolspel situasies waar hulle ‘n onveilige situasie ervaar en wat hulle moet doen.

Eind Aktiwiteite (4 minute):
1. Opsomming en Toets van Begrip:
– Vra leerders om ‘n prent te teken van hulle met ‘n veilige volwassene.
– Bespreek kortliks wat hulle moet onthou om hul liggame veilig te hou.

 1. Afsluiting:
  • Herhaal die belangrike punte van die les.
  • Gee leerders ‘n tuiswerkopdrag om met hulle ouers te praat oor wat hulle geleer het.

Assessering en Begripskontroles:
1. Mondelinge Vrae: Gedurende klasgesprekke om leerders se begrip van veilige en onveilige situasies te toets.
2. Rolspel: Waardeer hoe leerders optree in verskillende scenario’s.
3. Prente en Tekeninge: Leerders se begrip van veilige volwassenes en hulle rol in beskerming.

Differensiasie Strategieë vir Diverse Leerders:
1. Skalering: Verskaf ekstra hulp vir leerders wat sukkel om ontwerpe van liggaamsdele te verstaan.
2. Uitdaging: Gee gevorderde leerders ekstra leesmateriaal of laat hulle ‘n kort storie skryf oor hoe om veilig te wees.

Onderwysnotas:
1. Doel van die Les: Om leerders toe te rus met die kennis en vaardighede om hulle liggame veilig te hou.
2. Waarde van die Les: Hierdie les versterk selfvertroue en selfbeskerming.
3. Toeganklikheid: Maak seker al die prente en materiaal is eenvoudig en duidelik sodat almal dit kan verstaan.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.