Grade 1 Life Skills Lesson Plan in Zulu: My Family

Isifundo: Uhlelo Lwesifundo

Isihloko Sesifundo:
Ibhuku: Isifundo Sebanga 1 Kwilayisi Yesifundo: Umndeni Wami

Izinto Ezidingekayo:
– Izithombe/amaslayidi omndeni (izithombe zabantu ahlukene emndenini: umama, ubaba, izingane, umkhulu, ugogo njll.)
– Amakhadi amagama anamagama afana noMama, uBaba, izingane njll.
– Amakhadi anamagama athi “Umama”, “Ubaba”, njalonjalo
– Iphrojetha nekhamera yekhompyutha
– Iphepha nepensela

Izinhloso Zokufunda:
Abafundi bazokwazi:
1. Ukwazi ukuthi bangaki abantu emndenini wabo.
2. Ukwazi ukucacisa ubudlelwane phakathi kwabantu abasekhaya.
3. Ukwazi igama lomndeni ngelungu.

Amagama Angukhiye:
1. Umama – Umuntu owesifazane okhwelisa izingane
2. Ubaba – Umuntu wesilisa okhwelisa izingane
3. Umkhulu – Ubaba womama noma ubaba
4. Ugogo – Umama womama noma ubaba
5. Izingane – Abantwana abazalwa ngumama nobaba

Izifundo Zangaphambilini:
Abafundi sebehlangane nesihloko sokuzazi, ukubaluleka komndeni. Bafunde amagama ahlukile abhekisa emithethweni yomndeni.

Izinkinga Ezingabakhona Kanye Nezixazululo:
– Abanye abafundi bangasebazazi abantu emndenini wabo ngezikhathi ezinzima – umfundisi angase acele ukufakaza okuhlukile okuhlobene nomndeni uma kunesidingo.
– Izilimi ezihlukahlukene zomlomo – umfundisi angasebenzisa izithombe nemiboniso ukusiza ukuqonda.

Imisebenzi Yokuqala (10% – 4 Amaminithi):
– Umfundisi uzoqala ngokwethula izifundo zalolusuku: Ukwazi abantu abasemndenini wethu.
– Umfundisi azotshengisa izithombe emndenini ahlukene, acele abafundi ukuchaza ukuthi uthi ubani ubani.

Imisebenzi Ephakathi (80% – 32 Amaminithi):
– Umfundisi azohlukanisa abafundi babe kumagquma amancane.
– Iphela elilodwa limane igqokise umuntu owodwa isiphetho futhi kube ibhizinisi labo ukwazisa nibamnene nabo.
– Amanye acabanga ukuthi iyiphi indoda kwaphumelela leso sifundo sokuthi ubani okungumama, ubani okungubaba, nokunye.
– Baphinde benze umsebenzi wokuletha amagama afanele ezithombeni.
– Ngemuva kwalokho, bonke abafundi bazonikezwa amakhadi amanye anamagama athi “umama”, “ubaba”, “izingane”, njll, bese bexoxa izithombe ezihlobene.

Imisebenzi Yokugcina (10% – 4 Amaminithi):
– Umfundisi uhole abafundi ekuthatheni isifundo – baphawula ngomsebenzi abawenzile.
– Abafundi bathole amakhadi okuchitha isifundo ekupheleni. Badinga ukuzondla bahudule amamaki abonawe nabo.

Izivivinyo kanye Nezindlela Zokuhlola Ukuqonda:
– Ukubabisa imibuzo ngezithombe ezihlobene emndenini wabo.
– Ukusebenzisa amakhadi amagama ukunquma igama lesithonjana.

Izindlela Zokuhlukahluka Kwamafunde Abafundi Abafundisayo:
– Umfundisi anganikeza abafundi abalukhuni ukulandela izithoko imbala.

Amanothi Omfundisi:
– Kuqhubeke ushawoda izinto abathemba ukuthi bangezi izithombe zakuwe zokwenza kwanga.
– Ukuze ufake abafundi ukufanelekile ezobuchwepheshe beqhawekazi ukuze kube nomgomo njengamamamaphakhethi amakhadi.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.