Grade 1 Me Lesson Plan: Life Skills

Lesplan titel:

Graad 1 Lewensvaardighede Lesplan: Die Seisoene

Benodigde materiaal:

 • Prente of flitskaarte van die vier seisoene
 • Kleurpotlode en inkleurprente
 • Groot plakkaatpapier
 • Skêr en gom
 • Kinders se lewensvaardighede handboek
 • Rekenaar of tablet vir ‘n kort video oor die seisoene

Leerdoelwitte:

 • Begryping van die vier seisoene
 • Identifiseer kenmerke van elke seisoen
 • Verstaan watter klere en aktiwiteite gepas is vir elk van die seisoene
 • Ontwikkel basiese waarnemingsvaardighede

Woordeskat:

 1. Somer: Die warmste seisoen van die jaar
 2. Herfs: Die seisoen waar die blare van die bome afval
 3. Winter: Die koudste seisoen van die jaar
 4. Lente: Die seisoen waar nuwe blare en blomme groei
 5. Weer: Die toestand van die lug op ‘n bepaalde tyd en plek (bv. sonnig, reënerig)

Vorige leer:

In vorige lesse het die leerders basiese kennis opgedoen oor die verskillende tipes weerstoestande soos sonnig, bewolk, reënerig en winderig.

Verwagte uitdagings en oplossings:

 • Uitdaging: Sommige leerders mag sukkel om die verandering van seisoene te verstaan.
 • Oplossing: Gebruik visuele hulpmiddels soos prente en video’s om die konsep duidelik te demonstreer.

Beginaktiwiteite (4 minute):

 • Verwelkom die leerders en stel die leervoorneme van die les bekend.
 • Vra die leerders watter weertoestand dit buite is en hoe dit hulle daaglikse lewe beïnvloed.
 • Wys kortliks prente van die vier seisoene en vra of hulle enige hiervan herken.

Middelaktiwiteite (32 minute):

 • Instruksie (10 minute): Verduidelik elke seisoen in detail en wys prente of flitskaarte daarvan. Bespreek die kenmerke van elke seisoen (weerstoestande, klere, aktiwiteite, ens.).
 • Geleide praktyk (10 minute): Speel ‘n kort opvoedkundige video wat die seisoene verduidelik en vra leerders om daaropvolgende vrae te beantwoord om hulle begrip te toets.
 • Onafhanklike praktyk (12 minute): Verskaf inkleurprente van tonele uit elke seisoen en laat die leerders hierdie inkleur. Vra hulle om spesifieke klere en aktiwiteite in die prentjies by te voeg wat by die seisoen pas.

Afsluitingsaktiwiteite (4 minute):

 • Herhaal kortliks die belangrikste punte van die les.
 • Gebruik ‘n vinnige vraeboog (exit ticket) waar leerders een ding skryf wat hulle geleer het oor ‘n spesifieke seisoen.
 • Verdeel die klas in vier groepe, elke groep verteenwoordig een seisoen. Laat elke groep een ding wat hulle van hulle seisoen geleer het, deel.

Assessering en begripstoetse:

 • Mondelinge vrae en antwoorde tydens die video
 • Inkleurprente aktiviteit (klere en aktiwiteite pas in by die seisoen)
 • Exit ticket aktiwiteit aan die einde van die les

Differensiasiestrategieë vir diverse leerders:

 • Gebruik groter, meer lewendige prente en kleinskaal modelle vir visuele leerderse
 • Groepering vir kollaboratiewe leer en ondersteuning
 • Eenvoudiger inkleurprente of ekstra hulp vir leerders wat sukkel

Onderrignotas:

 • Maak seker die visuele hulpmiddels is duidelik sigbaar en verstaanbaar.
 • Gebruik interaktiewe en deelnemende metode om leerders betrokke te hou.
 • Beplan alternatiewe aktiwiteite vir leerders met fisieke of leeruitdagings om te verseker die les is inklusief.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.