Grade 1 Me Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:
Graad 1 Lewensvaardighede Lesplan: My Gesin en Vriende

Hulpmiddels Benodig:
– Plakkaat of prente van verskillende gesinslede en vriende
– Inkleur potlode en papier
– Klasarbeidsboekies
– Digitale projektor (indien beskikbaar)
– Kinderboeke oor gesinne en vriendskap

Leerdoelwitte:
Aan die einde van die les behoort studente in staat te wees om:
1. Die verskillende lede van ‘n gesin te identifiseer en te benoem.
2. Vriende te beskryf en te verduidelik waarom vriendskap belangrik is.
3. ‘n Basiese prent van hul gesin en vriende te teken en te bespreek.
4. Waardes soos samewerking en respek in verhoudings te verstaan.

Woordeskat:
1. Gesin – ‘n Groep mense wat saam woon en vir mekaar sorg.
2. Vriende – Mense wat mekaar ken en graag saam tyd spandeer.
3. Ma – Die vroulike ouer in ‘n gesin.
4. Pa – Die manlike ouer in ‘n gesin.
5. Respek – Om ander met eerbied en waardering te behandel.

Vorige Leer:
Studente het reeds basiese kennis van selfkennis en hul eie identiteit. Hulle het geleer om hul eie name en eenvoudige inligting oor hulself te gee.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:
Uitdaging: Studente mag dalk sukkel om die konsep van gesin en vriende te verstaan.
Oplossing: Gebruik visuele hulpmiddels soos prente en illustrasies om die konsepte makliker te maak.

Begin Aktiwiteite (4 minute):
1. Groet die klas en stel die leerdoelwitte voor.
2. Begin met ‘n vinnige hersiening van wat ‘n gesin is en vra die studente om te noem wie in hul gesinne is.
3. Wys ‘n plakkaat met verskillende gesinslede en bespreek kortliks.

Middel Aktiwiteite (32 minute):
1. Bespreek die belangrikheid van vriende en vriendskap. Gebruik prente om verskillende vriendelike aktiwiteite te wys (10 minute).
2. Lees ‘n kort kinderboek oor gesinne en vriende (8 minute).
3. Laat studente ‘n prent teken van hul gesin en vriende. Hulle kan name byvoeg en die prente inkleur (14 minute).

Einde Aktiwiteite (4 minute):
1. Laat studente kortliks hul prente met die klas deel.
2. Som die les op en herinner die studente aan die belangrikheid van gesinne en vriendskap.

Assessering en Begripstoetse:
1. Vrae en antwoorde tydens klassikale bespreking.
2. Teken en inkleur aktiwiteit wat studente se begrip van gesinne en vriende toon.
3. Mondelinge aanbieding van hul gesin en vriend prente.

Differensiasiestrategieë vir Diverse Leerders:
1. Studente wat benodig gebruik van groter prente met minder detail.
2. Groepswerk vir studente wat sukkel met individuele take.
3. Ekstra ondersteuning en verduideliking vir studente met leerprobleme.

Onderwysnota’s:
Die doel van hierdie les is om ‘n basis te lê vir studente om gesinne en vriendskap te verstaan en te waardeer. Die gebruik van visuele hulpmiddels en persoonlike ervarings sal hierdie konsepte meer toeganklik maak. Maak seker die klas is inklusief vir leerders met verskillende vermoëns en dat hulpbronne soos grootdruk prente beskikbaar is vir studente met sigprobleme.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.