Grade 1 Safety in the Home Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:
Graad 1 Lewensvaardighede Lesplan: Veiligheid in die Huis

Benodigde Materiaal:
1. Prente van houers wat gevaarlike stowwe bevat (soos skoonmaakmiddels)
2. Werkkaarte
3. Kleurpotlode
4. Plakkers
5. Projektor of rekenaar vir digitale hulpbronne
6. Plakkate of kaarte wat sekere huisveiligheidsreëls toon

Leerdoelwitte:
1. Studente sal verstaan wat gevaarlike voorwerpe in die huis is.
2. Studente sal leer oor basiese veiligheidsreëls in die huis.
3. Studente sal identifiseer hoe om gevaarlike situasies in die huis te vermy.

Woordeskat:
1. Gevaarlik: Iets wat skade kan veroorsaak.
2. Skoonmaakmiddel: Vloeistowwe wat gebruik word om dinge skoon te maak, maar wat nie gedrink mag word nie.
3. Veilig: ‘n Toestand waar jy nie in gevaar is nie.
4. Ongeluk: Iets wat gebeur en wat skade kan veroorsaak.
5. Voorsorg: Maatreëls wat geneem word om ongelukke te voorkom.

Vorige Leer:
Studente het geleer oor basiese begrip van hul omgewing en hoe om in die huis te help met eenvoudige take onder toesig.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:
1. Uitdaging: Studente kan sukkel om te verstaan wat alles gevaarlik is.
Oplossing: Gebruik eenvoudige en kleurvolle prente om gevaarlike voorwerpe uit te wys.

  1. Uitdaging: Sommige studente kan bang word vir die gedagte aan gevare.
    Oplossing: Verduidelik dat die reëls daar is om hulle veilig te hou en gebruik ‘n positiewe en kalmerende toon.

Begin Aktiwiteite:
(4 minute)
1. Groet die klas en gee ‘n kort oorsig van die onderwerp vir die dag, “Veiligheid in die Huis.”
2. Wys ‘n kort video of prente van verskillende ruimtes in ‘n huis en gevare wat daar voorkom, soos skoonmaakmiddels onder die wasbak.

Middel Aktiwiteite:
(32 minute)
1. Direkte Instruksie: (10 minute)
– Bespreek verskeie gevaarlike items in die huis en waar hulle aangetref kan word. Verduidelik waarom hierdie items nie vir kinders veilig is nie.

  1. Geleide Praktyk: (10 minute)
  2. Gebruik prente kaartjies en laat studente in klein groepe bespreek of die voorwerp veilig of gevaarlik is. Laat studente aan die bord kom en hul antwoorde verduidelik.

  3. Onafhanklike Praktyk: (12 minute)

  4. Gee aan elke student ‘n werkkaart met prente van verskillende voorwerpe en laat hulle aandui of dit veilig of gevaarlik is deur ‘n groen of rooi merkie langs elke prent te maak.
  5. Laat elkeen kleurpotlode gebruik om die gevaarlike items in rooi en die veilige items in groen te kleur.

Eind Aktiwiteite:
(4 minute)
1. Exit Ticket:
– Gee elke student ‘n plakkerkaartjie waarop hulle een veiligheidsreël moet neerskryf of teken wat hulle geleer het.
– Verseker dat hulle weet hulle kan dit aan hul ouers tuis wys.

Assesserings en Begripstoetse:
1. Vrae en antwoorde tydens die geleide praktyk.
2. Hersiening van werkkaarte om begrip en akkurate identifikasie van gevaarlike items na te gaan.
3. Exit ticket aktiwiteit om te verseker leerdoelwitte is bereik.

Differensiasiestrategieë vir Diverse Leerders:
1. Hulp vir Struggling Leerders: Gebruik prente en meer tyd vir verduideliking.
2. Uitdagende Aktiwiteite vir Gevorderde Leerders: Laat hulle ‘n kort storie skryf of teken oor ‘n dag wanneer hulle veiligheidsreëls in die huis toepas.

Onderwysnotas:
Doel en Waarde: Hierdie les is noodsaaklik om kinders vroeg in te lig oor die gevare in en om die huis, wat help om ongelukke te voorkom.
Wenke vir Effektiewe Lewe: Gebruik baie visuele hulpmiddels en ‘n vriendelike, bemoedigende benadering om die kinders betrokke en gemaklik te hou.
Toeganklikheids Oorwegings: Maak seker dat prente en werkkaarte groot en duidelik genoeg is vir leerders met sigprobleme. Verskaf ook verbale instruksies om gehoorverlies te akkommodeer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.