Grade 2 Healthy Eating Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:

Graad 2 Lewensvaardighede Lesplan: Gesonde Eetgewoontes

Benodigde Materiaal:

 • Plakkate van verskillende kossoorte (gesond en ongesond)
 • Inkleurpotlode en -boekies
 • Witbord en merkers
 • Werkkaarte
 • Aanlyn video oor gesonde eetgewoontes (opsioneel)

Leerdoelwitte:

 • Studente moet gesonde en ongesonde kossoorte kan identifiseer.
 • Studente moet die belangrikheid van gesonde eetgewoontes verstaan.
 • Studente moet ‘n voorbeeld kan gee van ‘n gesonde maaltyd.

Woordeskat:

 1. Gesond: Goed vir jou liggaam en goed om jou sterk en siektevry te hou.
 2. Ongesond: Nie goed vir jou liggaam nie en kan jou siek maak.
 3. Voeding: Die kos en drinkgoed wat jy eet en drink.
 4. Vitamiene: Voedingstowwe in kos wat jou help om gesond te bly.
 5. Energie: Wat jy van kos kry om te speel, leer en beweeg.

Vorige Leer:

Studente het reeds oor die belangrikheid van oefening en basiese persöhnlike higiëne geleer en hoe dit hulle gesond hou.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:

 • Uitdaging: Studente mag sukkel om gesonde kosse van ongesonde kosse te onderskei.
  Oplossing: Gebruik kleurvolle en aantreklike plakkate om kossoorte visueel te demonstreer.

 • Uitdaging: Sommige studente mag nie belang stel in die onderwerp nie.
  Oplossing: Integreer ‘n speletjie of ‘n liedjie om die onderwerp meer aantreklik te maak.

Beginaktiwiteite (10% van die tyd):

 • Groet die klas en stel die leerdoelwitte bekend.
 • Begin met ‘n kort gesprek oor wat hulle vir ontbyt geëet het.
 • Verduidelik kortliks die konsep van gesonde en ongesonde kos.

(4 minute)

Middelaktiwiteite (80% van die tyd):

 • Direkte Instruksie: Wys plakkate van verskillende kossoorte. Bespreek of die kos gesond of ongesond is en waarom. (10 minute)
 • Geleide Praktyk: Verdeel studente in klein groepies en gee elke groep ‘n stel prente van kos. Laat hulle besluit watter kosse gesond en watter ongesond is. Bespreek elke groep se bevindinge. (20 minute)
 • Onafhanklike Praktyk: Verskaf werkkaarte waar studente gesonde kosse moet inkleur en ongesonde kosse moet deurkruis. (10 minute)
 • Videoondersoek (Indien Toepaslik): Wys ‘n kort opvoedkundige video oor gesonde eetgewoontes en bespreek die inhoud. (10 minute)

(48 minute)

Eindaktiwiteite (10% van die tyd):

 • Skep ‘n kort refleksiemoment waar elke student ‘n gesonde maaltyd moet noem wat hulle daarna wil probeer.
 • Verdeel ‘n eenvoudige, opdrag soos ‘n vasvra of ‘n “uitgangsteekkaartjie” om begrip te toets.

(4 minute)

Assessering en Begripskontrole:

 • Waarneming tydens groepsdiscussies.
 • Beoordeling van werkkaarte.
 • Antwoorde tydens die refleksiemoment en “uitgangsteekkaartjie.”

Differensiasiestrategieë vir Diverse Leerders:

 • Vir leerders wat sukkel: Verskaf ekstra visuele hulpmiddels en individuele hulp indien nodig.
 • Vir gevorderde leerders: Laat hulle ‘n kort opstel skryf oor die belangrikheid van gesonde eetgewoontes.

Onderwysnotas:

Hierdie les is van groot opvoedkundige waarde omdat dit kinders bewus maak van goeie voeding, wat ‘n lewenslange positiewe uitwerking kan hê. Wys gedurig die belangrikheid van balans en matigheid in eetgewoontes aan. Maak seker dat alle materiaal en hulpmiddels toeganklik is vir leerders met verskillende vaardighede en leerbehoeftes.

Toeganklikheidsoorwegings:

 • Verseker dat alle visuele materiaal duidelik en groot genoeg is vir leerders met sigprobleme.
 • Indien moontlik, voorsien oorfone vir leerders wat gehoorhulp benodig tydens die videoondersoek.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.