Grade 2 Keeping My Body Safe Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:

Graad 2 Lewensvaardighede Lesplan: Hou My Liggaam Veilig

Hulpbronne Benodig:

 • Handboeke en werkskaarte
 • Kleure, skêre en plakstafies
 • Groot vel plakkers of tekenpapier
 • Gunsteling liedjie oor veiligheid (beskikbaar op ‘n CD of digitale toestel)
 • Witbord en uitveër
 • Prente of kaarte van verskillende situasies waarin kinders hulself veilig kan hou.

Leerdoelwitte:

 • Verstaan die belangrikheid van persoonlike veiligheid.
 • Identifiseer maniere om veilig te bly in verskillende situasies.
 • Ken reëls vir veilige liggaamshantering.
 • Begrip van “nee” sê en die belangrikheid van grense.
 • Herken wie veilige volwassenes is om na te gaan vir hulp.

Woordeskat:

 1. Veiligheid – Die toestand van beskermd wees teen gevaar of skade.
 2. Liggaamsgrense – Persoonlike ruimte wat nie deur ander oortree moet word nie.
 3. Noodgeval – ‘n Onverwagte en gevaarlike situasie wat onmiddellike aksie verg.
 4. Vertroue – Die vertroue dat iemand jou teen skade of gevaar kan beskerm.
 5. Grense – Die perke wat ons stel om fisiese en emosionele veiligheid te handhaaf.

Vorige Leer:

Die leerlinge het reeds basiese sosiale vaardighede geleer soos hoe om vriendelik en respekvol teenoor ander op te tree, en hoe om noodgevalle (soos telefoonoproepe na 112) te hanteer.

Verwachte Uitdagings en Oplossings:

 • Uitdaging: Sommige leerlinge mag skaam wees om oor persoonlike veiligheid te praat.
  Oplossing: Skep ‘n veilige en ondersteunende omgewing deur met sagmoedigheid en respek te praat.

 • Uitdaging: Leerlinge mag sukkel om konsepte van grense en noodgevalle te verstaan.
  Oplossing: Gebruik konkrete voorbeelde en visuele hulpmiddels om die idees te verduidelik.

Begin Aktiwiteite (4 minute):

 1. Inleiding tot Leerdoelwitte: Verwelkom die klas en verduidelik kortliks die doelwitte van die les.
 2. Aktivering van Voorkennis: Vra die leerlinge om ‘n situasie te verduidelik waar hulle veilig gevoel het en waarom hulle so gevoel het.

Middel Aktiwiteite (32 minute):

 1. Direkte Instruksie (10 min): Gebruik die witbord om die konsepte van veiligheid en liggaamsgrense te verduidelik. Gee voorbeelde van veilige situasies en onveilige situasies.
 2. Geleide Praktiese Oefeninge (15 min): Verdeel die leerlinge in groepe en gee elke groep ‘n situasiekaart. Laat hulle bespreek of dit ‘n veilige of onveilige situasie is en wat hulle in elk geval moet doen.
 3. Onafhanklike Oefening (7 min): Laat leerlinge ‘n prent teken van ‘n situasie waar hulle veilig voel en bewaar dit in hul lewensvaardighede notaboek.

Eind Aktiwiteite (4 minute):

 1. Afsluiting: Herhaal die belangrikste punte oor veiligheid en grense.
 2. Afsluitingsaktiwiteit: Doen ‘n vinnige hersiening deur ‘n paar vrae te vra en laat leerlinge reageer met ja of nee bordkartonne.

Assessering en Kennisvasleggings:

 • Waarneming: Monitor leerlinge tydens groepsbesprekings en onafhanklike oefeninge.
 • Tekenwerk: Beoordeel die tekeninge vir begrip van veilige situasies.
 • Vrae en Antwoorde: Vra vinnige ja/nee vrae om begrip te beoordeel.

Differensiasie Strategieë vir Diverse Leerders:

 • Vir Struggling Leerders: Gebruik meer visuele hulpmiddels en eenvoudige taal. Individuele hulp kan verskaf word waar nodig.
 • Vir Gevorderde Leerders: Laat hulle addisionele scenarios voorstel en bespreking lei oor moontlike oplossings.

Opleidingsnotas:

 • Doel van die Les: Help leerlinge om ‘n beter begrip te kry van hoe om hulself veilig te hou en bewustheid te ontwikkel van hul persoonlike grense.
 • Onderwyswaarde: Hierdie les bevorder sosiale-emotionele leer en is noodsaaklik vir die algehele welstand van leerlinge.
 • Toeganklikheid: Maak seker dat alle visuals groot en duidelik sigbaar is vir leerlinge met sigprobleme.Gebruik ‘n mikrofoon indien beskikbaar om seker te maak dat alle leerlinge die instruksies kan hoor.

Beskou addisionele aanpassings vir leerders met spesifieke leergestremdhede, soos die gebruik van alternatiewe kommunikasietoestelle of aanpassings vir die fynmotoriese aktiwiteite wat in die les geplant word.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.