Grade 2 My Body Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:

Graad 2 Lewensvaardighede Lesplan: My Liggaam

Benodigde Materiaal:

 • Plakkate of prente van die menslike liggaam
 • Kleurpotlode of -kryte
 • Leë vraestelle en/of werkskaarte
 • Skêr en gom
 • Rekenaar of tablet vir aanlynbronne (opsioneel)
 • ‘n Groter spieël (om liggaamsdele aan te dui)

Leerdoelwitte:

Teen die einde van die les moet leerders in staat wees om:
1. Hoofliggaamsdele te identifiseer en te benoem.
2. Die belangrikheid van elk van hierdie liggaamsdele te verstaan.
3. ‘n Basiese begrip van hoe om vir hul liggaamsdele te sorg.

Woordeskat:

 1. Kop – Die boonste deel van die liggaam wat die brein bevat.
 2. Arms – Ledemate wat gebruik word om items op te tel en te dra.
 3. Bene – Ledemate wat gebruik word om te loop.
 4. – Organe wat ons help om te sien.
 5. Oor – Organe wat ons help om te hoor.

Vorige Leer:

Leerders het al basiese begrip van persoonlike identifikasie, soos hul name, ouderdom en waar hulle woon. Hulle weet ook reeds van humaneregte en respek vir ander leerders.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:

 • Uitdaging: Sommige leerders mag sukkel om al die liggaamsdele korrek te benoem.
  Oplossing: Gebruik visuele hulpmiddels soos prente of poppe, en herhaal die benoeming van liggaamsdele deur speletjies.
 • Uitdaging: Skaamte of ongemak om die dele van die liggaam te bespreek.
  Oplossing: Skep ‘n veilige en ondersteunende omgewing en beklemtoon respekteerbaarheid en normaliteit in gesprekke oor die liggaam.

Begin Aktiwiteite (10%):

Tydsduur: 4 minute
1. Groet die leerders en verduidelik kortliks die lesdoelwitte.
2. Speel ‘n vinnige speletjie soos “Simon Sê” om die leerders se aandag te kry en liggaamsdele se name begin gebruik.

Middel Aktiwiteite (80%):

Tydsduur: 32 minute
1. Direkte Instruksie (10 minute):
– Gebruik ‘n plakkaat of ‘n groot prent van die menslike liggaam om hoofliggaamsdele aan te dui en te benoem.
– Laat leerders na hul eie liggaamsdele wys terwyl jy deur dit gaan.

 1. Geleide Oefening (12 minute):
 2. Verdeel die klas in klein groepe en gee elke groep ‘n stel prente van liggaamsdele. Hulle moet die prente orden en aan ‘n groot plakkaat plak met die korrekte name (onderwysers moet help om te verseker dat die name reggespel is en korrek geplaas word).

 3. Onafhanklike Oefening (10 minute):

 4. Gee aan elke leerder ‘n eenvoudige werkskaart waar hulle hul eie prente moet inkleur en benoem.
 5. Laat die leerders ‘n kort beskrywing skryf van hoekom elk van hierdie liggaamsdele belangrik is.

Eind Aktiwiteite (10%):

Tydsduur: 4 minute
1. Opsomming en Kontrole (4 minute):
– Vra vrywillige leerders om hul inkleurprente te wys en die name van die liggaamsdele aan klasgenote verduidelik.
– Gebruik ‘n spieël en vra elke leerder om na een van hul liggaamsdele te wys en ‘n sin daaroor te sê (bv. “Dit is my oog, ek gebruik dit om te sien”).

Assessering en Begripskontroles:

 • Mondelinge vraag en antwoord gedurende die speletjies.
 • Beoordeling van groepaktiwiteite en geplakte prente.
 • Resensie van individuele werkskaarte vir korrekte benoeming en inkleuring.
 • Mondelinge deelname tydens spieël-aktiwiteit.

Differensiasie Strategieë vir Diverse Leerders:

 • Vir leerders wat sukkel: Voorbeeldkaarte of jig-saw legkaarte vir selfstudiebegeleiding kan gegee word.
 • Vir gevorderde leerders: Laat hulle meer gedetailleerde beskrywings aan hul sketse koppel, en uitgebreide aktiwiteite soos ‘n plakkaat oor hoe om vir elk van hierdie liggaamsdele te sorg.

Onderwysnotas:

 • Verseker ‘n veilige en akkommoderende omgewing sodat leerders gemaklik voel om deel te neem.
 • Gebruik veelvuldige onderrigmediums om visueel, ouditief en kinesteties leer te ondersteun.
 • Wees bewus van en empaties teenoor leerders met fisiese beperkings en pas aktiwiteite dienooreenkomstig aan.

Met hierdie lesplan behoort leerders aan die einde van die sessie gemaklik te wees met die name van hoofliggaamsdele en hul funksies, en ‘n beter begrip van hoe om na hul eie liggame om te sien.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.