Grade 2 My Home Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:

Graad 2 Lewensvaardighede Lesplan: My Huis

Benodigde Materiaal:

 • Prente van verskillende soorte huise
 • Kleurpotlode, kryte en papiere
 • Kleeflyste
 • Werkkaarte
 • Skêr en gom
 • Projekter of interaktiewe witbord vir prentjies
 • Boeke oor verskillende tipe huise (indien beskikbaar)

Leerdoelwitte:

 • Identifiseer en noem verskillende soorte huise.
 • Verduidelik waarom mense huise nodig het.
 • Beskryf die verskillende kamers in ‘n huis en hul funksies.
 • Identifiseer verskillende materiaal wat gebruik word om huise te bou.
 • Skep ‘n eenvoudige tekening van hul eie huis.

Woordeskat:

 1. Huis – ‘n plek waar mense bly.
 2. Kamer – ‘n aparte area in ‘n huis vir spesifieke gebruik soos slaap of eet.
 3. Slaapkamer – waar mense slaap.
 4. Kombuis – waar kos voorberei en geëet word.
 5. Boumateriaal – materiaal soos bakstene, hout, en sement wat gebruik word om ‘n huis te bou.

Vorige Leer:

Studente het reeds geleer oor die verskillende gesinne en gemeenskappe en hoe mense hulle in verskillende areas vestig.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:

 • Uitdaging: Sommige studente mag sukkel om tussen verskillende tipes huise te onderskei.
 • Oplossing: Gebruik duidelike prente en maklik verstaanbare beskrywings. Laat studente prente van huise uitknip en byskrifte toepas.

Beginaktiwiteite (4 minute):

 • Begin deur die leerdoelwitte van die les te verduidelik.
 • Wys verskillende prente van huise en vra studente om te identifiseer watter tipe huise hulle herken.
 • Aktiviteer vorige kennis deur kortliks oor gesinne en waar mense bly te gesels.

Middelaktiwiteite (32 minute):

 • Direkte Instruksie (10 minute):
 • Vertel studente van verskillende soorte huise soos woonstelle, plase, hutte, en dubbelverdiepinghuise. Gebruik prente om elke tipe te wys en te beskryf.
 • Bespreek die funksies van verskillende kamers in ‘n huis (slaapkamer, kombuis, badkamer, sitkamer).
 • Verduidelik die verskillende boumateriale en hoe dit gebruik word om ‘n huis te bou.
 • Begeleide Praktyk (12 minute):
 • Gee studente werkkaarte om in te vul, wat kamers in ‘n huis voorstel. Hulle moet die kamers benoem en die hoofdoel van elke kamer beskryf.
 • Werk in pare om uit te knip en in te kleur prente van huise en gebruik kleeflyste om dit op groot papier te plak.
 • Onafhanklike Praktyk (10 minute):
 • Lewer studente papiere en vra hulle om hul eie huis te teken en te benoem. Hulle moet die materiaal noem wat gebruik is om die huis te bou.
 • Laat studente hul tekenings aan die klas wys en beskryf hul huise.

Eindaktiwiteite (4 minute):

 • Vra studente om ’n vinnige vraelys in te vul oor die verskillende soorte huise en kamertipes wat hulle geleer het.
 • Hernu kortliks die lesdoelwitte en bevestig begrip deur kort vrae en antwoorde.

Assessering en Kyk vir Begrip:

 • Werkkaarte en huis tekeninge om begrip van verskillende soorte huise en kamers te assesieer.
 • Mondelinge vraagstelling tydens enige groeps- of klasbesprekings.
 • Eindvraelys as ‘n vinnige toets van begrip.

Differensiasiestrategieë vir Diverse Leerders:

 • Vir Leerders wat Sukkel: Gebruik konkrete voorbeelde en ekstra visuele hulpmiddels. Bied individuele ondersteuning aan.
 • Vir Gevorderde Leerders: Laat hulle meer komplekse tekeninge van ‘n droomhuis maak en besryf watter ekstra kamers hulle sou insluit en waarom.

Onderwysnotas:

Spandeer tyd op besprekings en visuele voorbeelde om belangstelling te behou en begrip te bevorder. Maak seker al die benodigde materiaal is beskikbaar en gereed vir gebruik. Stel groepwerk voor om samewerking en gesamentlike leer aan te moedig. Benut die geleentheid om waardering vir die diverse tipes behuising in verskillende gemeenskappe te beklemtoon.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.