Grade 2 My School Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:
Graad 2 Lewensvaardighede Lesplan: My Skool

Benodigde Materiaal:
– Handboeke of werkboeke
– Papier en kleurpotlode
– Plakkate of foto’s van die skoolomgewing
– Skêr en gom
– Projekter of slim bord (indien beskikbaar)

Leerdoelwitte:
– Leerlinge sal in staat wees om verskillende areas van hul skool te identifiseer en benoem.
– Leerlinge sal die belangrikheid van elke area van die skool verstaan.
– Leerlinge sal hul gunsteling areas van die skool kan teken en bespreek.

Woordeskat:
– Skool: Die plek waar ons leer en speel.
– Klaskamer: Die kamer waar ons onderrig ontvang.
– Speelgrond: Die area waar ons buite speel.
– Biblioteek: Die plek waar ons boeke lees en leen.
– Kantoor: Die plek waar die skoolhoof en sekretaresse werk.

Vorige Leer:
Voorheen het die leerders geleer oor hul familielede en die rolle wat hulle in die gesin speel. Dit sluit aan by begrip oor gemeenskappe, soos die skoolgemeenskap.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:
– Uitdaging: Sommige leerders mag sukkel om die name van die skolelemente te onthou.
– Oplossing: Gebruik visuele hulpmiddels soos plakkate en verskeie herhalings.
– Uitdaging: Leerders mag nie selfversekerd voel om hul idees te deel nie.
– Oplossing: Werk in pare of klein groepies om ‘n veilige omgewing te bevorder.

Begin Aktiviteite: (ongeveer 4 minute)
– Begripstoetsing: Begin deur die leerdoelwitte voor te stel.
– Vra die leerders om hul gunsteling area van die skool te noem en vinnig te verduidelik hoekom hulle daarvan hou.

Middel Aktiwiteite: (ongeveer 32 minute)
1. Visuele Presentasie: Gebruik plakkate of digitale hulpmiddels om verskillende areas van die skool te wys en te benoem.
2. Groepsbespreking: Verduidelik die belangrikheid van elke area met eenvoudige taal en vra vrae om die deelname aan te moedig.
3. Individuele Opdrag: Laat elke leerder ‘n tekening van hul gunsteling area in die skool maak en dit benoem.
4. Klassifisering Aktiwiteit: Laat leerders prente van verskillende skoolareas knip en plak in die regte kategorie op hul werkblaaie.

Einde Aktiwiteite: (ongeveer 4 minute)
– Exit Ticket: Elke leerder moet een ding sê wat hulle oor hul skool geleer het.
– Samevatting: Hersien kortliks wat in die les bespreek is en moedig leerders aan om hul kennis by die huis te deel.

Assessering en Begripstoetsings:
– Tekenings en benoemingsaktiwiteite.
– Groepsbesprekings en individuele bydraes.
– Klassifisering aktiwiteit.
– Exit Ticket antwoorde.

Differensiasiestrategieë vir Diverse Leerders:
– Hulpmiddels soos visuele hulpmiddels en eenvoudige taalgebruik sal leerders met leerprobleme help.
– Gevorderde leerders kan ekstra take kry, soos om ‘n kort paragraaf oor hul gunsteling area te skryf.

Onderwysnotas:
– Die doel van hierdie les is om leerders se betrokkenheid en kennis van hul onmiddellike omgewing te bevorder.
– Onthou om geduldig te wees en aanmoediging te gebruik om deelname te stimuleer.
– Maak seker dat al die materiële gebruikbaar is vir leerders met gestremdhede, bv. teksgrootte, kontraste, ens.

Voorsien ‘n inklusiewe leeromgewing en moedig leerders aan om trots te wees op hul skool en hul rol daarin.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.