Grade 2 Religious Days and Other Special Days Lesson Plan: Life Skills

Graad 2 Lewensvaardighede Lesplan: Godsdiensdae en Ander Spesiale Dae

Materiaal Benodig:

 • Plakkate met prente van verskeie spesiale dae
 • Kleurpotlode en inkleurprente
 • Skêr en gom
 • ‘n Groot kalender (Fisilies of digitaal)
 • Verhaleboek oor ‘n spesiale dag (opsioneel)

Leerdoelwitte:

 • Studente moet in staat wees om ten minste drie spesiale dae te identifiseer en kortliks te beskryf.
 • Studente moet die betekenis van ‘n spesifieke godsdienstige of kultuurlike dag kan verduidelik.
 • Studente moet verstaan hoe en waarom mense spesiale dae vier.

Woordeskat:

 1. Godsdiensdae: Dae wat deur mense gevier word op grond van hul geloof.
 2. Spesiale dae: Dae wat gevier word weens ‘n spesifieke gebeurtenis of kultuurlike rede.
 3. Viering: Aktiwiteite om ‘n spesiale dag te herdenk.
 4. Tradisies: Gewoontes of praktyke wat dikwels in families of gemeenskappe gevolg word.
 5. Vakansie: ‘n Tyd waar mense nie werk nie en spesiale dae vier.

Vorige Leer:

Studente het reeds kennis gemaak met die konsep van vakansies en vieringe deur hul eie verjaarsdae en familiereünies.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:

 • Uitdaging: Studente mag dalk nie vertroud wees met sekere godsdiensdae of kulturele vieringe nie.
  Oplossing: Gebruik visuele hulpmiddels soos prente of videos om begrip te verbeter.
 • Uitdaging: Sommige studente mag nie gemaklik voel om oor hul eie godsdiensdae te praat nie.
  Oplossing: Verseker ‘n inklusiewe en respekvolle omgewing waar almal se vieringe waardeer word.

Beginaktiwiteite (4 minute):

 1. Verwelkom die klasse en gee ‘n kort oorsig van die dag se les.
 2. Vra die studente om te deel watter spesiale dae hulle al gevier het, soos verjaarsdae of Kersfees.
 3. Stel die leerdoelwitte van die les bekend.

Middelaktiwiteite (32 minute):

 1. Direkte Instruksie (10 minute):
 2. Gebruik die kalender om verskeie vieringdae soos Paasfees, Diwali, en Menseregtedag aan te dui.
 3. Bespreek kortliks wat elk van hierdie dae beteken en hoe dit gevier word.

 4. Begeleide Praktisyn (12 minute):

 5. Verdeel die klas in groepe en gee elk ‘n stel prente en inkleurpotlode.
 6. Vra elke groep om een van die spesiale dae te bespreek en dan ‘n prent daaroor in te kleur.
 7. Stap rond en help groepe terwyl hulle werk.

 8. Onafhanklike Praktisyn (10 minute):

 9. Laat elke student individueel ‘n prent van ‘n spesiale dag uitknip en op ‘n groter kalender plak.
 10. Vra hulle om ‘n kort beskrywing van die saak te skryf of mondelings te deel.

Eindaktiwiteite (4 minute):

 1. Terugvoer:
 2. Laat studente hul werk wys en oor hul prente praat.
 3. Bespreek kortliks wat hulle geleer het en sluit die les af deur terugvoer van die klas in te samel.

Assessering en Kontrole vir Begrip:

 • Deelneming aan klasbesprekings en groepaktiwiteite.
 • Kwaliteit en akkuraatheid van hul inkleurprente en beskrywings.
 • Verbaal terugvoer tydens die eindaktiwiteit.

Differensiasie Strategieë vir Diverse Leerders:

 • Voorverstering: Bied eenvoudig inkleurbladsye en ekstra tyd vir stadiger leerders.
 • Uitdraai: Vra vinniger leerders om verder te ondersoek oor hoekom hierdie dae belangrik is en hoe ander lande hulle vier.

Onderrignotas:

 • Kweek ‘n omgewing van respek en kulturele sensitiwiteit.
 • Gebruik visuele hulpmiddels en gevallestudies om begrip te verbeter.
 • Moedig deelname aan deur aktiwiteite interaktief en innemend te maak.

Toeganklikheidsoorwegings:

 • Verseker alle lesmateriaal is in groot, leesbare skrif.
 • Gebruik klankondersteunende tegnologie vir leerders met gehoorgestremdhede.

Hierdie lesplan is ontwerp om studente se kennis van verskeie spesiale dae te verbreed terwyl hulle belangrike lewensvaardighede ontwikkel soos vredeful samelewing en kulturele begrip.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.