Grade 3 Healthy Eating Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:
Graad 3 Lewensvaardighede Lesplan: Gesonde Eetgewoontes

Benodigde Materiaal:
– Plakkate van verskillende voedselgroepe
– Teksknop in Lewensvaardigheidshandleiding
– Kleurkryte en plakkers
– Werkboeke of gedrukte werkskaarte
– Interaktiewe witbord en markeerstifte
– Toegang tot ‘n rekenaar of tablet met internet vir video’s

Leerdoelwitte:
– Oraliseer wat gesonde en ongesonde kosse is.
– Verduidelik die belangrikheid van ‘n gebalanseerde dieet.
– Identifiseer verskillende voedselgroepe.
– Skep ‘n eenvoudige gesonde eetplan.

Woordeskat:
1. Gesonde Eetgewoontes – Voedingsgewoontes wat bydra tot goeie gesondheid.
2. Voedselgroepe – Kategorië van kosse, soos vrugte, groente, proteïene, ens.
3. Balans – Die idee om verskillende soorte kosse in die regte verhoudings te eet.
4. Dieet – Die kos wat iemand daagliks eet.
5. Voedingstowwe – Die bestanddele in kos wat ons liggame benodig om gesond te bly.

Vorige Leer:
In die vorige les, het ons oor persoonlike higiëne en die belang daarvan gepraat. Ons het ook bespreek hoe om skoon te bly en gesondheidsgewoontes wat nodig is om siektes weg te hou.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:
– Uitdaging: Kinders kan sukkel om gesonde en ongesonde kosse te onderskei.
Oplossing: Gebruik visuele hulpmiddele soos plakkate en werklêers om hulle te help identifiseer.
– Uitdaging: Sommige kinders mag afkeur in groente en gesonde kos.
Oplossing: Bespreek die voordele van gesonde kos met help van video’s en stories om hulle meer ontvanklik te maak.

Aanvangsaktiwiteite (4 minute):
1. Begin die les deur die leerders te vra wat hulle gister geëet het.
2. Skryf ‘n paar antwoorde op die bord onder twee kolomme: “Gesonde kosse” en “Ongesonde kosse”.
3. Stel die doelwitte van die les voor en verduidelik dat hulle gaan leer hoe om gesonde koskeuses te maak.

Middeldeel Aktiwiteite (32 minute):
1. Direkte Instruksie (10 minute):
Verduidelik die verskillende voedselgroepe (vrugte, groente, proteïene, suiwel, graane) en gee voorbeelde.
Gebruik plakkate en tekste uit die handleiding om hierdie groepe te demonstreer.

  1. Geleide Praktyk (10 minute):
    Verdeel leerders in groepe en gee elke groep ‘n stel prente van verskillende kosse. Laat hulle die prente onder “gesonde” en “ongesonde” kolomme klassifiseer.

  2. Video Kyk (6 minute):
    Speel ‘n kort opvoedkundige video oor gesonde eetgewoontes en die belangrikheid van ‘n gebalanseerde dieet.

  3. Onafhanklike Praktyk (6 minute):
    Laat leerders hul eie gesonde ete-plakkaat maak deur gebruik te maak van werkskaarte en kleurkryte. Hulle moet ten minste een item uit elke voedselgroep insluit.

Afsluitingsaktiwiteite (4 minute):
1. Laat leerders voor die klas hul plakkate toon en verduidelik waarom hulle daardie kosse gekies het.
2. Eindig met ‘n opsommende bespreking en ‘n huiswerkopdrag waarin hulle ‘n ouer of voog vra om saam met hulle ‘n spyskaart vir ‘n gesonde dag te beplan.

Assessering en Begripskontrole:
– Groep aktiwiteit van voedselklassifikasie.
– Skep van die gesonde ete-plakkaat.
– Mondelinge aanmeldings van hulle plakkate.

Differensiëringsstrategieë vir Diverse Leerders:
– Vir leerders wat sukkel, gebruik minder ingewikkelde prente en vra ‘n maat om te help.
– Vir gevorderde leerders, daag hulle uit om ‘n weeklikse gesonde eetplan saam te stel of eksplorasie van internasionale gesonde geregte.

Onderrignotas:
Hierdie les beklemtoon die belangrikheid van ‘n gebalanseerde dieet en gesonde eetgewoontes. Dit is noodsaaklik om leerders toe te rus met die kennis om gesonde leefstyle na te streef. Gebruik visuele hulpmiddels en interaktiewe aktiwiteite om hulle betrokkenheid en begrip te versterk.

Toeganklikheid:
– Maak seker die plakkate en teks is groot genoeg vir leerders met sigprobleme.
– Gebruik klank- en videoopsies vir leerders met leesmoeilikhede.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.