Grade 3 Healthy Eating Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:

Graad 3 Lewensvaardighede Lesplan: Gesonde Eetgewoontes

Benodigde Materiaal:

 • Handboeke oor gesonde eetgewoontes
 • Werksvelle en kleurpotlode
 • Voedselpiramide plakkate
 • Digitale toestel vir videovertoning (opsioneel)
 • Plakkate van verskillende soorte kos

Leerdoelwitte:

 • Verduidelik die belangrikheid van gesonde eetgewoontes.
 • Identifiseer die voedselgroepe en gee voorbeelde van elk.
 • Demonstreer hoe om ‘n gebalanseerde ete saam te stel.
 • Verstaan die gevolge van ongesonde eetgewoontes.

Woordeskat:

 1. Voedselgroep – ‘n Kategorisering van kosse gebaseer op hul voedingsinhoud.
 2. Proteïen – Voedingstof wat help met groei en herstel van liggaamselle.
 3. Koolhidrate – Voedingsmiddel wat energie verskaf.
 4. Balans – ‘n Regte mengsel van verskillende soorte voedsel.
 5. Vitamiene – Organiese verbindings wat benodig word vir gesonde liggaamsfunksies.

Vorige Leer:

 • Leerlinge het kennis gemaak met basiese higiënepraktyke.
 • Hulle het geleer oor verskillende soorte kos en eenvoudige maaltye.

Verwachte Uitdagings en Oplossings:

 • Uitdaging: Sommige leerders mag dalk nie toegang hê tot ‘n verskeidenheid kos nie.
  Oplossing: Bespreek alternatiewe kosse wat dieselfde voedingswaarde het.
 • Uitdaging: Moeilikheid om die doel van gesonde eetgewoontes te verstaan.
  Oplossing: Gebruik visuele hulpmiddels soos plakkate en video’s.

Beginaktiwiteite: (4 minute)

 1. Intro: Bespreek die doelwitte van die les.
 2. Aktivering: Vra leerders watter kosse hulle gister geëet het en waar hulle dink dit in die voedselpiramide pas.

Middelaktiwiteite: (32 minute)

 1. Direkte Instruksie (10 minute):

  • Verduidelik die voedselpiramide en die verskillende voedselgroepe.
  • Gebruik plakkate om voorbeelde te wys.
 2. Geleide Praktyk (12 minute):

  • Versprei werksvelle en laat leerders voedselgroepe identifiseer deur dit in te kleur.
  • Toesig en hulp bied waar nodig.
 3. Onafhanklike Praktyk (10 minute):

  • Laat leerders hul eie gebalanseerde maaltye teken en etiketteer volgens die voedselpiramide.

Eindaktiwiteite: (4 minute)

 1. Afsluiting: Laat ‘n paar leerders hul tekeninge en redes deel.
 2. Exit Ticket: Laat elke leerder ‘n gesonde eetgewoonte op ‘n klein kaartjie skryf en in ‘n gesamentlike “Gesonde Eetgewoontes” sak plaas.

Assessering en Begripskontrole:

 • Waarneming tydens die werksgebaseerde aktiwiteite.
 • Hersien die geskrewe “Exit Tickets”.
 • Evaluering van die onafhanklike praktyktekeninge.

Differensiasiestrategieë vir Diverse Leerders:

 • Scaffolding: Gebruik visuele hulpmiddels en groepwerk vir diegene wat ekstra ondersteuning nodig het.
 • Uitbreiding: Laat gevorderde leerders ‘n weeklikse maaltydplan ontwerp wat al die voedselgroepe bevat.

Onderwysnota’s:

 • Hierdie les beklemtoon die belangrikheid van gesonde eetgewoontes, wat noodsaaklik is vir die algehele gesondheid en welstand van leerders.
 • Maak seker dat alle materiaal toeganklik is vir leerders met gestremdhede deur groot druk en eenvoudige taal te gebruik.
 • Gebruik interaktiewe elemente soos vrae en besprekings om leerders meer betrokke te hou.

Hierdie les is ontwerp om leerders se begrip van gesonde eetgewoontes te versterk en hulle te help om ingeligte besluite te neem oor hul dieet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.