Grade 3 Life Skills Lesson Plan in Zulu: Our Country

Isifundo Sokuphila Ibanga lesi-3: Izwe Lethu

Izinto Ezidingekayo:
– Amamephu oKusebenza kwezandla wezifundazwe zaseNingizimu Afrika
– Amakrayoni
– Isiteshi se-projektha
– Amaphepha okuphrinta namapeni

Izinhloso Zokufunda:
– Abafundi bazokwazi ukukhomba futhi babize izifundazwe zaseNingizimu Afrika.
– Abafundi bazokwazi ukuxoxa ngamasiko ahlukene ezindaweni ezahlukene.
– Abafundi bazofunda ngokubaluleka kokuhlukahluka kwabantu baseNingizimu Afrika.

Isichazamazwi:
1. Izwe – indawo yezwe eliyingxenye yesifunda esibanzi.
2. Izifundazwe – izingxenye eziphethe zomhlaba ngaphakathi kwezwe.
3. Amasiko – izindlela zokuphila ezahlukahlukene eziboniswa abantu abaphakathi kweqembu.
4. Umphakathi – iqoqo labantu abahlala ndawonye kule ndawo yodwa.
5. Ikhaya – indawo lapho umuntu ehlala khona.

Ukufunda Okwangaphambilini:
– Ukuxoxa ngezindawo zabo zobulongwe namalokishini.
– Izingxoxo mayelana nokuhlukahluka kwabantu kanye namasiko eNingizimu Afrika.

Izinkinga Ezilindelwe Nezixazululo:
Inkinga: Abafundi abakwazi ukuhlukanisa izifundazwe.
Isixazululo: Sebenzisa amamephu anemibala ehlukene nokuhlanganisa ukuhlola ngokuvakasha okudingekayo.
Inkinga: Ubunzima ekuqondeni izinhloso nezilimi eziyimfihlo zamanye amasiko.
Isixazululo: Sebenzisa izibonelo ezihlukene zezinto ezivamile kwabanye ukuze uhlakule ukuhambisana ngendlela elula ngolimi lwabo.

Izinto Zokuqala (10%):
– Chaza izinhloso zalesi sifundo. (5 imizuzu)
– Ukuqalisa umbuzo wokuthi “Ngubani owazi izifunda zaseNingizimu Afrika?” (3 imizuzu)
– Thumela amamephu amancane abe izifunda ukuze abahlohle abafundi (2 imizuzu)

Izinto Ezimaphakathi (80%):
1. Chaza izifundazwe eziyi-9 zaseNingizimu Afrika ngokubeka izibonelo zangempela. (10 imizuzu)
2. Bonisa amamephu on the proheja ulandela khona indawo ngayinye. (10 imizuzu)
3. Iklasi linezincwadi ezichazayo eziphathelene nezifunda ngokuhlukaniswa amasiko nemiphakathi yalowo nalowo wesifunda. Hlela abafundi odaqho, bahlanganise umbiko omncinci. (20 imizuzu)
4. Yabela abafundi ukuba baxoxe bangalomisa isiswe sawo kwelinye izifunda ngezindlu subata. (15 imizuzu)
5. Ukuqeda, bafise ngamaphepha okuphrinta nokuxoxa ngemibuzo mayelana nakho abakufundile (10 imizuzu)

Izinto Zokuqeda (10%):
– Hambisa ngokuhlanganisa wonke okuxoxiwe kwenyele isicelo. (5 imizuzu)
– Ukukhuluma ngekusasa ukuhlela abanye abafundi ukuthi kubahlanganisa lapho ohlelwe khona. (3 imizuzu)
– Ake abafundi bahlaziy shaqa imis’umchazela izwe laseNingizimu Afrika. (2 imizuzu)

Ukuhlolwa nokuhlola ukuqonda:
– Isivivinyo somlando wesifunda ngasinye/emhlangano.
– Umbiko ojulile wezifundazwe ezixoxwe ngesikhathi esishintshiwe.
– Ukuhlolwa kombala ngamaphepha okuphrinta nokuhlola imibuzo yesifunda.

Izindlela Zokuhlukaniswa Kwefundisi Abafundi Abahlukene:
– Imininingwane engehla, ukuhlalisa ukuthi abaxakile bayena masinenwezinzisekelo.
– Izinxubevane zabafundi abangasebenzi kahle, abavumele ukuhlanzwa izinto ezilula.
– Ukuhambisana nombonical, kunisuse ongabonwa kahle ohlelwe ngokulungile.

Amanothi Okufundisa:
– Kufanele ukuholile umlando omhsegme kanye nokubaluleka kokuhlukahluka kwezamasiko, ngokulinganisa iphuzu elithiwo kuhlanganisa.
– Izincwadi nezinye izinto ezibonwayo kufanele kufakaziswe bonke abafundi ukuze bahlale emsihlati wesifundo.
– Ukuhlala naye uyokwenza izinto zingene ngokubonisa ukuthi kufanele bonke abafundi bayazi ukubia ukuthi ukwenza imfundo ibe lula.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.