Grade 3 Life Skills Lesson Plan in Zulu: People Who Help Us

Isifundo Sesifundo Grade 3 Isifundo Sokuphila: Abantu Abasisizayo

Impahla Ezidingekayo:
– Izincwadi zokufunda
– Amakhadi okuzisiza
– Amabhodi wefenisha (white boards) nezibani zefenisha (markers)
– Amafelisi (flashcards) amaphephandaba noma izithombe zabantu abazisizayo
– Isizukulwane se-inthanethi ukufinyelela imibuzo nemidlalo ye-intanethi

Izinhloso Zokufunda:
Ngemva kwesifundo, abafundi bakwazi ukwenzenjalo:
1. Bakhona ukuhlonza abantu abahlinzeka ngezinsizakalo emphakathini (njengomlilo, umngcwabo, udokotela, uphoyisa).
2. Bakwazi ukubaluleka komsebenzi wabo emphakathini.
3. Bakwazi ukusho izinhlobo zezinto ezenziwayo ukuze bahlale bephephile.

Izifundo:
1. Umshado
2. Umlilo
3. Udokotela
4. Uphalaza
5. Uphoyisa

Ukufunda Kwangaphambilini:
Isifundo sikhathi esedlule saba ngezindlela zokuphepha ngesikhathi sodlame nokushiswa.

Izinkinga Ezingenzeka Nokuxazululwa:
Izinkinga:
– Izingane zingase zibe nobunzima ekuhlonzeni indima yomuntu ngamunye.
– Abanye bangase babe nezinkinga zokubamba ngezingxenye ezimbalwa zomsebenzi wabo.

Izisombululo:
– Sebenzisa izithombe kanye nemidlalo yamafelisi ukwengeza ukuqonda.
– Sebenzisa indlela yokufundisa eqondiwe ngesikhathi abafundi abanezidingo ezikhethekile bebhujiswa.

Imisebenzi Yokuqala (5 Amaminithi):
1. Abafundi babalwe ngenhloso yesifundo kanye nalokho okuzofundwa namuhla.
2. Qalisa ukukhuluma ngokuba ube nokubaluleka kwabantu abasisizayo bese uhambisa imifanekiso yamakadi.

Imisebenzi Ephakathi (30 Amaminithi):
1. Fundisa abafundi ngamunye ngamunye ngezinsizakalo zomlilo, umngcwabo, udokotela, uphoyisa.
2. Bonisa izithombe noma izigcawu zamavidiyo zabo.
3. Umsebenzi wezandla otshengisa abafundi ukuthi baqoqe amafelisi, abizeni izibalo zokuphepha zokuhlola umphakathi ohlomela ngosuku lwabo.
4. Sebenzisa ukuqonda ngaphezu kokuphila kwansuku zonke ukuze wenze amaphuzu emphakathini wabo.

Imisebenzi Yokugcina (5 Amaminithi):
1. Abafundi abancane basize amazwi amancane njengoba bephuma (iktiketi yokuphuma) njengokubona umuntu onesibopho emphakathini.
2. Bala izindleko zabafundi ngokuphendula imibuzo edingeka ukubheka ukuqonda kwabo.

Izivivinyo Nokuhlola Ukuqonda:
– Ukuphonsa imibuzo yamagama okuxoxa ngemuva kokujwayela emakhadini.
– Amaphepha okuzimela ngabanye ukufaka imibuzo.
– Ukuqapha abafundi ngesikhathi bebenza imisebenzi.

Izindlela Zokwahlukanisa Abafundi Abahlukahlukene:
1. Ukusiza abafundi ngezimmedende (scaffolding) ngesikhathi bebhuka isikhathi sedumela ukuthambisa ukudonsa umbuzo.
2. Ukufaka izithombe eziningi ukuze abafundi babone kahle izinze ezithile.
3. Ukwasebenzisa i-inthanethi ukuze unikeze abafundi amabhuku okubona ezinwebeka naphezulu.

Incwadi Yokufundisa:
1. Lolufundo lwethenjwa ekupheni abafundi ukuqonda okubanzi mayelana nendima yomphakathi nezinselelo ezimbalwa.
2. Khuthaza ukufunda okusebenzayo ngokuphakamisa izibonelo eziphilayo nezithandwayo ukuze uhlanganyele nokugcina.
3. Izindlela zokubhekana nokufunda okungalingani: Abafundi kungaba bengeziwe amagebe akhethekile ukuze babe nezikhathi ezingenayo imibuzo engeke.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.