Grade 3 Life Skills Lesson Plan in Zulu: Road Safety

Isifundo: Ukuphepha Emgwaqweni

Umklomelo Wekilasi:
Isifundo usuku lwesithathu

Izinsiza Eziwusizo:
Izincwadi zokufunda zangaphambili
Amashidi omsebenzi
Ibone lokubhala notshani
Amakhadi anezithombe zendlela namabala

Izinhloso Zokufunda:
1. Abafundi bahlonipha imithetho yomgwaqo.
2. Abafundi bayakwazi ukubona izimpawu zomgwaqo ezivamile.
3. Abafundi bayakwazi ukuwela umgwaqo ngokuphepha.
4. Abafundi bayakwazi ukuqaphela izingozi ezingaba khona emgwaqweni.

Imishwana Esemqoka:
Umphetho wegaraji – indawo lapho imayelana nebhulokhi eqinile yomgwaqo.
Umqondisi wezimoto – umuntu olawula izimoto ukuze zigcineleke.
Umgwaqo oqondile – umgwaqo onganyakazi emzila wayo.
Umlilo wefenisha – izimpawu ezibomvu ezibonisa okokwenza.
* Iziphuzo eziluhlaza – izimpawu eziluhlaza ezibonisa ukuvakasha kwemoto.

Indlela Yokubheka Igazi Lokugcina:
Bephoyinthelele izimpawu zomgwaqo ezenzelwe ezifundweni zangaphambilini.
Ukuhamba emgwaqweni ngokufanele namakhelwane.

Izifundo Zakudala:
1. Abafundi babheke izimpawu ezivamile zomgwaqo ezifudumele.
2. Babhekelelwe ukubuza imibuzo ngokusebenza kwezimoto.

Iziphakamiso NokuKuluhlumisela:
Abafundi bangazama ukukhethi izinhlanhla zabo zokusho imithetho yomgwaqo.
Abafundi abanonya bangabheka izinhlanhla zemibuzo yokugibelayo.

Izifundo Zokuqala: (10% – 4 imizuzu)
1. Amakhadi anezithombe zokusetshenziswa kwesitaladi: Thula isithombe bese ubuza abafundi izimpawu.
2. Ngenisa izinhloso eziyisihlanu kusukela ezimpawu zeMingase, humusha kahle izinkinga nezincazelo.

Izifundo Ezinkulu: (80% – 32 imizuzu)

 1. Thula inhloso kusukela ezimpawu zomgwaqo eziqondile: Amakhadi okusebenza asabela izici zomgwaqo ezihlukene ezifundweni.
 2. Chaza umgcineka ongahle emgwaqweni: Fakela izikhumbulo ezichazayo ngolwazi langaphambilini.
 3. Funda izikhumbulo zomgwaqo ngokuvelela: Ukuhamba nomqondisi, ukuma kwesimpawu, ukweleka umgwaqo.
 4. Abafundi bazama ukudweba izinhloso zabo noma izimpi emigwaqweni: Banikeza amakhadi amakhala abalandela imishwana elandelayo.

Izifundo Zokugcina: (10% – 4 imizuzu)
1. Buza imibuzo ephusile isikhumbulo: amakhadi enza iziphakamiso zamazinga ezokwenziwa zingabekwe emaphakadeni.
2. Bala kude iziphakamiso zesifundo esilandelayo: ingabe izimpawu zomgwaqo.

Ukuhlolwa nokuThola Ukuqonda:

 • Ukuqondisisa: iphuzu lokuphela, phuma umbuzo.
 • Indlela yokuhlola: amakhadi okulungele abasebenzi okudinga izifundo zomgwaqo nezincazelo.
 • Ukuqonda okuphelele: Funda izimpawu zomgwaqo ngezindlela zangaphambilini.

Iziplani ZabaFundi Abahlukile:

 1. Ukulungisa umfundi ngesampula zemigangatho yezokufunda.
 2. Ukuqaphela ukubhekwa komfundi: Ukuhlanganyela ukusizakala okungaphezulu.

Ilayishoni Yokufundisa:

Faka izinga elifanele labafundi ngokusebenzisa izinkhombandlela zomgwaqo ekhasini lokubhala.

 • Funda izimpawu zomgwaqo ezinhlobonhlobo kuhlanganisa ezinye izindlela zokuhamba.
 • Gibela izikhumbulo zomgwaqo zona zonke zinikeza izifundo zabafundi.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.