Grade 3 Life Skills Lesson Plan in Zulu: The Seasons

Isifundo Sobumfihlo Samabanga Aphakathi: Izinkathi Zonyaka

Izinto Ezidingekayo:
– Ibhodi yokubhala
– Amakhadi anezikhathi zonyaka ezahlukene nezinwele zazo
– Izithombe ngebhuku lezinkathi zonyaka
– Amapeni nemibhalo yokubhala
– Iprojektha (Uma ikhona)

Izinhloso Zokufunda:
– Abafundi bazoqonda futhi bakwazi ukubala izinkathi zonyaka ezine.
– Abafundi bazoqonda izici ezihlukile nezenzo ezenzeka kunsimbi lejwayelo.

Igama elihambelana:
1. Intwasahlobo – Isikhathi sokukhula nokuvuselela izitshalo.
2. Ihlobo – Isikhathi sokukhanya okude nokufudumeza.
3. Ukwindla – Isikhathi sokudonsa nezithelo.
4. Ubusika – Isikhathi sokubanda nokuba nezinyathelo ezinzima.
5. Izinkathi zonyaka – Izikhathi ezine (intwasahlobo, ihlobo, ukwindla, ubusika) ezihambisana nezimo zezulu.

Ukufunda Kwangaphambilini:
Abafundi base befundile ngezimo zezulu, izitshalo ezikhula ezifundweni zangaphambilini. Lokhu kuzoba yisisekelo sabo ukuze baqonde izinkathi zonyaka.

Imingenelo Elindelekile Nezixazululo:
Udinga ukwazisa abafundi abancane ngendlela enkulu yokuhlukanisa izinkathi zonyaka. – Sebenzisa izithombe nombukiso
Izimo zesimo sezulu ukuze kuzovela umehluko phakathi kwezinkathi.
Kunqoba labo abangaqondi kahle izimo zezulu zonyaka othile. – Kungcono nini lokhu kuhlanganiswa nenye isifundo ngezimo zezulu ukuze bafunde ngokuhlanganisa njalo izinkathi zonyaka nezimo zezulu.

Izinto Zokuqala: (imizuzu eyi-4)
– Amukelani abafundi futhi niwaqondise kusifundo sanamuhla sezinkathi zonyaka.
– Vusa ulwazi lwabo lwangaphambilini ngemibuzo, “Yisiphi isimo sezulu bese usichaza?”

Izinto Eziphakathi: (imizuzu ayi-32)
– Tshela abafundi ukuthi kunezinkathi zonyaka ezine ezihlukene ongasoze ubakwazi ukuwadlulisa.
– Khombisa izithombe noma izithombe zamakhadi ezinkathi zonyaka ezihlukile.
– Xoxa ngezimpawu ezihlukahlukene nezici zonyaka ngamunye. Hlukana nebhodi yokubhala izici zonyaka ngamunye.
– Nika abafundi ukubhala izinkathi zonyaka ezihlakazekile kususelwe kwezithombe noma amakhadi enziwe.
– Hamba phambili futhi hlanganyela njengemigqa yezizincwadi zonyaka.

Izinto Zokugcina: (imizuzu eyi-4)
– Ngokubuyekezwa komsebenzi, cela abafundi ukuthi babhale phansi izinkathi zonyaka ezimningi nezici zabo ezingachaza isimo sezulu.
– Batshele abafundi isehlakalo sokuhlola ulwazi olwenziwe.

Ukuhlola Nokuqinisekisa Ukuqonda:
– Abafundi bazohlolwa ngokugcwalisa iphepha lezinkathi zonyaka nezinto zezulu ezifika kanye nesikhathi.
– Bheka ubuchwephesha obufanayo nezinxephezelo.

Amacebo Okwahluka Kwefunda:
– Abafundi abangavivinyo kahle basungakwandisiselwa izisebenzi zomphakathi ukwenzela kube lula ukubalinganisa kanye nesikhathi sokushaya.
– Abafundi abafuna ukuqinile abafundi baqonde izinkathi zonyaka ngokuhlukaniswa bedenzo.

Imbobo Yokufundisa:
– Lokhu kuyisifundo esibalulekile esihlanganisa ukukhulisa ulwazi lokuphila ngezinkathi zonyaka nangokuxhumana okujwayelekile kwezinye izinto zekhemisi esingasinikeza.
– Nakekela ukuthi izixhobo nebhodi lolwazi kucaca futhi kujwayelekile ukuze kube nokufundeka kuzo zonke izilaleli.

Ngiyethemba le ndlela izodinga ukufunda ukwehluka kwezinkathi zonyaka kubafundi nobei lexesha.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.