Grade 3 Me Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:
Graad 3 Lewensvaardighede Lesplan: My Familie

Benodigde Materiale:
– Groot skoon vel papier of witbord
– Merkers of kryte
– Voorbeeld beelde van verskillende families
– Familie boeke (opsioneel)
– Tekening papier en kleurpotlode

Leerdoelwitte:
– Studente moet teen die einde van die les verstaan wat ‘n familie is en die verskillende tipes familielede kan identifiseer.
– Studente moet hul eie familie kan teken en beskryf.
– Studente moet kan sê waarom hulle hul familie waardeer.

Woordeskat:
1. Familie – ‘n groep mense wat verwant is
2. Ouma – jou ma of pa se ma
3. Oupa – jou ma of pa se pa
4. Broer – ‘n manlike broer
5. Suster – ‘n vroulike broer

Vorige Leer:
Studente het reeds oor vriendskappe en verskeie sosiale verhoudings geleer. Hierdie les bou voort op die begrip van persoonlike verhoudings en rolmodelle in hul lewens.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:
– Uitdaging: Sommige studente mag sensitief wees oor hul gesinsituasies.
Oplossing: Gee studente die opsie om ‘n fiktiewe familie te teken as hulle verkies.
– Uitdaging: Studente mag sukkel om hul familie te teken en te beskryf.
Oplossing: Wys voorbeelde en gee stap-vir-stap instruksies.

Begin Aktiwiteite (4 min):
1. Groet die klas en stel die leerdoelwitte bekend.
2. Vra die klas wat hulle dink ‘n familie is en waarom dit belangrik is.

Middel Aktiwiteite (32 min):
1. (Direkte Onderig – 10 min): Wys verskillende prente van families en bespreek die verskillende tipes familielede (ma, pa, kind, ouma, oupa, ens.).
2. (Geleide Praktyk – 10 min): Werk as ‘n klas om ‘n familieboom te teken op ‘n bord of groot vel papier.
3. (Onafhanklike Praktyk – 12 min): Laat studente hul eie familie teken en benoem elke familielid. Hulle moet ook ‘n kort beskrywing van elke persoon gee.

Eind Aktiwiteite (4 min):
– Laat studente hul tekeninge met mekaar deel en een nuwe ding oor ‘n klasmaat se familie leer.
– Gee studente ‘n kort refleksie-aktiwiteit: Skryf een sin oor hoekom hulle hul familie waardeer.

Assessering en Begripskontroles:
– Deur klasbesprekings en vrae gedurende direkte onderrig.
– Teken van die familieboom en individuele familietekeninge.
– Kort refleksie-aktiwiteit aan die einde van die les.

Differensiasie Strategieë vir Diverse Leerders:
– Studente wat sukkel: Gee addisionele ondersteuning deur hul tekeninge individueel te bespreek en aanmoediging te bied.
– Gevorderde studente: Moedig hulle aan om meer besonderhede by hul tekening en beskrywings te voeg, en miskien ‘n kort storie oor ‘n spesiale familie herinnering te skryf.

Leer Nota’s:
Hierdie les help om empatie en begrip vir verskillende gesinstrukture te kweek. Wees sensitief vir studente se gevoelens oor hul gesinne. Gebruik toeganklike materiaal vir leerders met gestremdhede, soos groter teken papier en dikker merkers waar nodig.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.