Grade 3 My Family Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:

Graad 3 Lewensvaardighede Lesplan: My Gesin

Materiaal Benodig:

 • Handboeke: Lewensvaardighede Graad 3
 • Werkvelle met familieboom-sjablone
 • Kleurpotlode en glinstermerkers
 • Plakkate van verskillende gesinstrukture
 • Skêr en gom
 • Bingo-kaarte vir gesinsterm bingo

Leerdoelwitte:

 1. Leerders sal die konsep van ‘n gesin kan definieer en verskillende tipes gesinne kan identifiseer.
 2. Leerders sal kan beskryf watter rol elke familielid in hul gesin speel.
 3. Leerders sal hul eie familieboom kan skep en dit aan die klas kan voorlê.

Woordeskat:

 1. Gesin – ‘n Groep mense wat saam woon en soos ‘n eenheid funksioneer.
 2. Ouers – Jou moeder en vader.
 3. Sibbes – Jou broers en susters.
 4. Grootouers – Jou ouma en oupa.
 5. Eng gesinsstruktuur – ’n Gesin met slegs een ouer en kinders.

Vorige Leer:

Leerders het reeds ‘n begrip van die konsep van gemeenskappe en hoe mense in gemeenskappe saamwerk. Hierdie les sal aansluit by die begrip van verhoudings en saamwerk binne ‘n kleiner eenheid, soos die gesin.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:

 • Uitdaging: Sommige leerders mag dalk nie kern- of biologiese gesinne hê nie.
  Oplossing: Beklemtoon dat gesinne in baie vorme bestaan en dat elkeen uniek is. Gebruik plakkate van verskillende gesinstrukture.
 • Uitdaging: Leerders kan skaam voel om oor hul gesinne te praat.
  Oplossing: Skep ‘n veilige ruimte vir bespreking en verseker leerders dat alle gesinne waardevol en belangrik is.

Beginaktiwiteite (4 minute):

 1. Inleiding: Groet die leerders en stel die lesdoelwitte bekend.
 2. Aktivering van Vorige Kennis: Vra leerders om vinnig te deel wat hulle dink ‘n gesin is en watter verskillende soorte gesinne hulle ken. Gebruik ‘n kort vraerondte.

Middelaktiwiteite (32 minute):

 1. Direkte Instruksie: Maak gebruik van die handboek om tipes gesinstrukture te bespreek (8 minute).
 2. Geleide Praktiek: Verdeel die leerders in groepe en laat hulle die plakkate van verskillende gesinstrukture ondersoek. Laat elke groep ‘n kort aanbieding doen oor wat hulle gesien het (10 minute).
 3. Onafhanklike Oefening: Versprei werkvelle en kreatiewe materiale. Laat leerders hul eie familieboom skep en insluit besonderhede oor elke familielid (14 minute).

Eindaktiwiteite (4 minute):

 1. Groeppresentasies: Laat elke leerder hul familieboom aan die klas wys en verduidelik.
 2. Afsluiting: Som op deur die belangrikheid van elke tipe gesin te beklemtoon en vra leerders om een ding te noem wat hulle vandag geleer het.

Assessering en Begripskontrole:

 • Tydens die les: Monitor leerders se werk en betrokkenheid tydens aktiwiteite.
 • Groeppresentasies: Evalueer deur waarneming en vra hulle om verduidelikings te gee vir die gesinstrukture wat hulle geskep het.
 • Einde van les: Gebruik die familiebome en aanbiedings as ‘n vorm van assessering om te bepaal of die leerders die konsep verstaan het.

Differensiasiestrateë vir Diverse Leerders:

 • Vir leerders met leeruitdagings: Bied geskrifvrye opsies om hul gesin te beskryf, soos tekeninge of plasings.
 • Vir gevorderde leerders: Moedig hulle aan om ‘n kort opstel te skryf oor ‘n besondere kwaliteit van hul gesin of oor ‘n spesiale gesinsgeleentheid.

Onderrignotas:

Dit is belangrik dat die onderwyser ‘n bewuste poging aanwend om ‘n inklusiewe omgewing te skep waar alle leerders hul gesinne veilig kan bespreek. Hierdie les bied die geleentheid om diversiteit te vier en te verseker dat elke kind voel dat hulle gesin uniek en waardevol is.

Toeganglikheidsaanpassings moet ingesluit items soos grootgedrukte werkvelle en verbale instruksies vir leerders wat gehoor- of siggestremd is.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.