Grade 3 My School Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:

Graad 3 Lewensvaardighede Lesplan: My Skool

Benodigde Materiaal:

 • Handboeke oor Lewensvaardighede
 • Werkvelle
 • Kleurpotlode en merkeerstifte
 • Prentjies van verskillende dele van ‘n skool
 • Skryfbehoeftes
 • Projekor en rekenaar (indien beskikbaar)
 • Groot vel papier

Leerdoelwitte:

Deur die einde van hierdie les sal leerders in staat wees om:
1. Die verskillende dele van hul skool te noem en te beskryf.
2. Te verstaan wie in elke deel van die skool werk en watter werk daardie persoon doen.
3. ‘n Kaart van hul skool te teken.
4. Te identifiseer hoekom elke deel van die skool belangrik is.

Woordeskat:

 1. Klaskamer: ‘n Kamer waar leerders leer.
 2. Kantoor: ‘n Kamer waar die skoolhoof en onderwyspersoneel werk.
 3. Biblioteek: ‘n Plek waar boeke gestoor en geleen word.
 4. Sportveld: ‘n Groot oop area waar sport beoefen word.
 5. Eetkamer: ‘n Plek waar leerders hul etes eet.

Vorige Leer:

Leerders het voorheen gepraat oor verskillende beroepe in die gemeenskap, wat hulle ‘n basis gee om te verstaan watter werk mense in ‘n skool doen.

Verwachte Uitdagings en Oplossings:

 1. Uitdaging: Sommige leerders mag moontlik nie al die areas van die skool herken nie.
 2. Oplossing: Gebruik prentjies en visuele hulpmiddels om leerders te help om die verskillende dele van die skool te identifiseer.

 3. Uitdaging: Leerders kan dalk sukkel met die spelling en uitspraak van nuwe woorde.

 4. Oplossing: Herhaal en oefen die uitspraak van die woorde saam met die leerders.

Beginaktiwiteite (4 minute):

 1. Aktiveer Vorige Kennis: Vra leerders om te noem watter dele van die skool hulle al besoek het.
 2. Stel Doelwitte voor: Verduidelik die lesdoelwitte en wat hulle teen die einde van die les sal leer.

Middelaktiwiteite (32 minute):

 1. Direkte Instruksie (10 minute): Gebruik ‘n projekor of groot prente om die verskillende dele van die skool en hul funksies te verduidelik.
 2. Geleide Praktyk (10 minute): Laat leerders in pare werk om prentjies van verskillende skoleenhede op die regte plekke op ‘n kaart te plak.
 3. Onafhanklike Praktyk (12 minute): Gee elke leerder ‘n werkvel om hul eie kaart van die skool te teken en te benoem.

Eindaktiwiteite (4 minute):

 1. Herhaling: Laat leerders kortliks hul skoolkaarte aan die klas wys en beskryf.
 2. Afsluiting: Som die belangrikste punte van die les op en vra ‘n paar vinnige vrae om begrip te toets.

Assessering en Begripskontrole:

 • Observasie tydens groepwerk.
 • Insameling en evaluering van werkvelle.
 • Vrae en antwoorde tydens afsluiting.

Differensiasie Strategieë:

 • Ondersteuning: Gee ekstra hulp aan leerders wat sukkel deur visuele hulpmiddels te gebruik.
 • Uitbreiding: Laat vinniger leerders verder gaan en meer besonderhede by hul skoolkaarte voeg.

Onderwyser Aantekeninge:

 • Verduidelik die belangrikheid van elke deel van die skool en moedig deelname aan deur positiewe terugvoer te gee.
 • Verseker dat daar genoeg visuele hulpmiddels is om die leerders se begrip te ondersteun.
 • Maak seker al die materiaal is toeganklik vir leerders met gestremdhede, soos groter prente of oudio-versterking indien nodig.

Hierdie les lewer ‘n holistiese benadering tot die verstaan van die skool as ‘n gemeenskap, wat leerders help om empatie en waardering te ontwikkel vir die mense wat in verskillende dele van die skool werk.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.