Grade 3 Our Country Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:

Graad 3 Lewensvaardighede Lesplan: Ons Land

Benodigde Materiaal:

 • Plakkate van Suid-Afrika en sy provinsies
 • Kaart van Suid-Afrika
 • Kleurpotlode
 • Werkvelle
 • Internetverbinding vir ‘n kort video oor Suid-Afrika (opsioneel)
 • Kleefnotas

Leerdoelwitte:

Ten einde die les, behoort die leerders in staat te wees om:
1. Suid-Afrika se plek op die kaart te identifiseer.
2. Die name van al nege provinsies van Suid-Afrika te noem.
3. Verduidelik wat Suid-Afrika uniek maak.
4. ‘n Basiese begrip hê van die diversiteit van mense en kulture in Suid-Afrika.
5. Simbole van Suid-Afrika (vlag, nasionale lied, ens.) te herken en te verstaan.

Woordeskat:

 1. Provinsie – ‘n Administratiewe streek binne ‘n land.
 2. Nasionaliteit – Die wetlike verhouding tussen ‘n individu en ‘n staat.
 3. Diversiteit – Die verskeidenheid van verskille tussen mense, insluitend kultuur, taal, en geloof.
 4. Kaart – ‘n Diagrammatiese voorstelling van ‘n gebied se grondgebied.
 5. Nasionale Simbole – Beelde of liedere wat ‘n land voorstel, soos die vlag of nasionale lied.

Vorige Leer:

Leerders het reeds geleer oor hul eie gemeenskap en basiese geografiese kenmerke soos land, water, strande en berge.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:

 • Uitdaging: Moeilikheid om die name van al nege provinsies te onthou.
 • Oplossing: Gebruik herhaling en mnemoriese tegnieke soos liedjies of rympies.
 • Uitdaging: Verward oor die konsep van diversiteit.
 • Oplossing: Toon ‘n kort video of lees ‘n storie wat diversiteit verduidelik.

Begin Aktiwiteite (4 minute):

 1. Groet die klas en verduidelik die doel van die les.
 2. Vra leerders om te stel waar hulle dink Suid-Afrika op die wêreldkaart is.
 3. Wys ‘n plakkaat van Suider-Afrika en lig Suid-Afrika uit.

Middel Aktiwiteite (32 minute):

 1. (10 minute) Inleiding tot die Kaart van Suid-Afrika:
 2. Wys en beskryf die kaart van Suid-Afrika.
 3. Laat leerders kleur in nege provinsies op hulle eie kaarte.
 4. (15 minute) Groepaktiwiteite oor Provinsies:
 5. Verdeel leerders in groepe en gee elke groep ‘n provinsie om oor navorsing te doen.
 6. Hulle moet uitvind oor daardie provinsie se hoofstad en ‘n interessante feit.
 7. Elke groep deel hul bevindinge met die klas.
 8. (7 minute) Bespreking oor Suid-Afrika se Unieke Eienskappe:
 9. Noem en bespreek Suid-Afrika se nasionale simbole (vlag, nasionale lied, ens.).
 10. Kyk ‘n kort video oor die diversiteit van mense en kulture in Suid-Afrika (opsioneel).

Eind Aktiwiteite (4 minute):

 1. Vrae en Antwoorde:
 2. Toets leerders se kennis deur hulle vinnig vrae te vra, bv. “Noem twee provinsies van Suid-Afrika.”
 3. Uitgangkaartjie:
 4. Gee aan elke leerder ‘n kleefnota en vra hulle om een ding neer te skryf wat hulle geleerd het oor Suid-Afrika.

Assessering en Kontrole van Verstandhouding:

 • Mondelinge vrae en antwoorde tydens die les.
 • Leerders se deelname in groepaktiwiteite en aanbiedings.
 • Herkenning van simbole en regte antwoorde op die kleefnota-aktiwiteit.

Differensiasie Strategieë vir Diverse Leerders:

 • Vir leerders wat sukkel: Bied visuele hulpmiddels soos plakkate en kaartjies, en gee ekstra leiding en tyd vir aktiwiteite.
 • Vir gevorderde leerders: Verskaf bykomende inligting oor elke provinsie en stel ‘n uitdaging om meer besonderhede by te voeg.

Onderrignotas:

 • Verseker dat al die visuele hulpmiddels en video’s enkelsinnig en toeganklik is vir leerders met siggestremdhede.
 • Motiveer leerders om hul eie navorsing te doen en vir enigiets wat hulle interessant vind oor Suid-Afrika te vra.
 • Wees voorbereid met basiese eerstehulpmiddels soos ‘n nuttige webwerf of boek vir vinnige verwysing.

Deur hierdie les, sal leerders nie net meer weet oor hul land nie, maar ook trots en waardering ontwikkel vir die diverse nasie waartoe hulle behoort.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.