Grade 3 Our Country South Africa Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:

Graad 3 Lewensvaardighede Lesplan: Ons Land Suid-Afrika

Benodighede:

 • Plakkate van die Suid-Afrikaanse vlag, nasionale simbole en kaart
 • Viltpenne en kleurpotlode
 • Werkkaarte
 • Projekor en skerms (indien beskikbaar)
 • Boeke of klaskamerbiblioteek oor Suid-Afrika
 • Plakpapier en skêre

Leerdoelwitte:

Aan die einde van die les moet leerders in staat wees om:
1. Die Suid-Afrikaanse vlag en sy kleure te identifiseer.
2. Die naam en betekenis van nasionale simbole te noem.
3. Basiese kennis van die Suid-Afrikaanse geografie te toon.
4. Die name van die nege provinsies van Suid-Afrika te ken.

Woordeskat:

 1. Vlag – ’n Stuk gekleurde materiaal wat as simbool van ’n land of organisasie gebruik word.
 2. Nasionale Simbool – ’n Embleem of teken wat ’n land verteenwoordig.
 3. Provinsie – ’n Administratiewe afdeling van ’n land.
 4. Geografie – Studie van die fisiese kenmerke van die aarde.
 5. Regering – Die amptelike groep mense wat ’n land bestuur.

Vorige Leer:

Leerders het voorheen kennis opgedoen oor hul eie gemeenskappe en kulture. Hulle het ook basiese kenmerke van ‘n kaart geleer soos rigtings en kaartlesing.

Verwante Uitdagings en Oplossings:

 • Moeilikheid om die provinsies te onthou: Gebruik speletjies en liedjies om memorisering te vergemaklik.
 • Leerders wat nie goed kan lees nie: Maak gebruik van visuele hulpmiddels soos prente en plakkate.

Beginaktiwiteite (4 minute):

 1. Begin die les deur die leerders te vra wat hulle van hul land weet.
 2. Wys die Suid-Afrikaanse vlag en vra of enigeen die kleure kan benoem en weet wat dit beteken.

Middelaktiwiteite (32 minute):

 1. Direkte Instruksie (10 minute):
  a. Gee ‘n kort aanbieding oor die Suid-Afrikaanse vlag, en die betekenis van die kleure.
  b. Verduidelik nasionale simbole soos die Springbok en die Kroonjuwele.
 2. Geleide Praktyk (12 minute):
  a. Deel werkkaarte uit met die vlag
  b. Laat leerders die vlag inkleur en benoem.
  c. Stel ’n prenteboek oor die nasionale simbole en die nege provinsies bekend.
 3. Onafhanklike Praktyk (10 minute):
  a. Werk in groepe en teken ‘n kaart van Suid-Afrika, met die name van elke provinsie.
  b. Gebruik toegang tot rekenaars of tablette om meer oor een nasionale simbool te navors.

Eindaktiwiteite (4 minute):

 1. Vra die leerders om een ding wat hulle geleer het te deel.
 2. Gee ’n vinnige vasvra oor die kleure van die vlag en betekenis van die simbole.

Assessering en Begripskontrole:

 • Mondelinge antwoorde tydens klasgesprekke.
 • Inkleuring en benaming op werkkaarte.
 • Groepe se kaarte van Suid-Afrika.
 • Die einde van die les vasvra.

Differensiasie Strategieë:

 • Vir behoeftige leerders: Visuele hulpmiddels soos prente en plakkate om begrip te verbeter.
 • Vir vinnige leerders: Meer komplekse navorsingstaak oor die geskiedenis van ‘n simbool.

Onderwysnota’s:

 • Die les het ten doel om liefde en trots op hul land by leerders te kweek.
 • Moedig leerders aan om in die rolprente betrokke te raak deur vrae te stel en hul kennis te deel.
 • Verseker toeganklikheid vir leerders met gestremdhede deur geskrewe teks te vergroot, en ekstra tyd toe te staan vir aktiwiteite.

Toegangsoorwegings:

 • Maak seker al die materiaal soos werkkaarte ook in Braille beskikbaar is vir siggestremde leerders.
 • Maak gebruik van klank- en visuele hulpmiddels vir leerders met gehoor- of leerprobleme.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.