Grade 3 Our Country South Africa Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:

Graad 3 Lewensvaardighede Lesplan: Ons Land Suid-Afrika

Benodigde Materiaal:

 • Plakkate of kaarte van Suid-Afrika
 • Tekstboek: Lewensvaardighede Graad 3 CAPS-handboek
 • Kleurpotlode en papier
 • Google Earth of soortgelyke programme op ‘n tablet of rekenaar (indien beskikbaar)
 • Werkkaarte met vrae oor Suid-Afrika se provinsies, hoofstede, en nasionale simbole

Leerdoelwitte:

 • Studente sal die 9 provinsies van Suid-Afrika kan identifiseer.
 • Hulle sal die nasionale simbole van Suid-Afrika en hul betekenis kan verduidelik.
 • Studente sal verstaan hoe ons kultuur verskil tussen verskillende provinsies.

Woordeskat:

 1. Provinsie – ‘n Deel van ‘n land met sy eie regering.
 2. Nasionale vlag – Die vlag wat ‘n land verteenwoordig.
 3. Kultuur – Die gewoontes, tradisies, en gebruike van ‘n groep mense.
 4. Hoofstad – Die belangrikste stad in ‘n provinsie of land waar die regering is.
 5. Simbool – ‘n Teken wat iets spesifiek verteenwoordig.

Vorige Leer:

Studente het reeds die basiese konsep van ‘n gemeenskap geleer en oor gesinne en vriende se rol in ‘n gemeenskap bespreek.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:

Uitdaging:

Sommige studente mag sukkel om die name en ligging van die provinsies te onthou.

Oplossings:

Gebruik visuele hulpmiddels soos kaarte en plakkate, en maak gebruik van herhalende toetse en speletjies om herinnering te versterk.

Beginaktiwiteite (4 minute):

 • Verwelkom die klas en stel die leerdoelwitte van die les voor.
 • Begin met ‘n kort gesprek oor wat hulle reeds weet oor Suid-Afrika. Vra vrae soos:
 • “Wie het al ‘n ander provinsie besoek?”
 • “Wat weet julle van ons nasionale vlag?”

Middelaktiwiteite (32 minute):

Direkte Instruksie:

 • Gebruik ‘n kaart om die 9 provinsies van Suid-Afrika te wys en benoem elkeen hardop. Laat studente hul eie kaarte kleur met die provinsies.

Begeleide Oefening:

 • Verdeel studente in groepe en gee elke groep ‘n werkkaart met vrae oor die provinsies en hul hoofstede. Laat hulle die vrae bespreek en beantwoord.

Onafhanklike Praktis:

 • Laat die studente individuele werkkaarte invul met vrae oor die nasionale simbole van Suid-Afrika, soos die vlag, die nationale dier, ens.

Eindaktiwiteite (4 minute):

 • Vra elke groep om een ding te deel wat hulle oor ‘n bepaalde provinsie of nasionale simbool geleer het.
 • Gee ‘n “uitgangskaartjie” aktiwiteit: Laat studente een ding skryf wat hulle vandag geleer het oor Suid-Afrika.

Assessering en Begripstoetse:

 • Mondelinge vrae tydens beginaktiwiteite om vooraf kennis te aktiveer.
 • Werkkaart antwoorde en groepbesprekings om onmiddellike begrip te monitor.
 • Individuele werkkaarte om onafhanklike begrip na te gaan.
 • Uitgangskaartjie om dag se lesing te konsolideer.

Differensiasiestrategieë vir Diverse Leerders:

 • Vir visuele leerders, gebruik kaarte en plakkate.
 • Groepswerk om samewerkende leer te bevorder vir leerders wat beter in sosiale situasies funksioneer.
 • Bied bykomende hulp aan leerders wat sukkel, soos een-tot-een tyd om vrae te bespreek.

Onderwysnotas:

 • Onthou om die klas energiek en betrokke te hou deur interaktiewe maniere soos groetekaartjies en groepaktiwiteite.
 • Gebruik digitale hulpmiddels soos Google Earth indien beskikbaar, om ‘n praktiese siening van die land te gee.
 • Maak seker dat al die materiaal toeganklik is vir studente met gestremdhede, insluitend groot gedrukte kaarte en hulpmiddels.

Deur hierdie geskeduleerde en gestruktureerde les te volg, kan onderwysers verseker dat studente nie net die kennis oor hul land internaliseer nie, maar ook trots en begrip vir hul nasionale identiteit ontwikkel.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.