Grade 3 People Who Help Us Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:
Graad 3 Lewensoriëntering Lesplan: Mense Wat Ons Help

Benodigdhede:
– Prentjies of strokiesprente van mense in verskillende beroepe (soos dokters, brandweermanne, onderwysers)
– Skryfbehoeftes (papier, kryte, penne)
– Digitale hulpmiddels (indien beskikbaar, soos ‘n rekenaar of tablet vir video’s)
– ‘n Witbord en merkers

Leerdoelwitte:
– Leerders sal kan identifiseer en beskryf watter rol belangrike beroepe speel in die gemeenskap.
– Leerders sal verstaan hoe hierdie mense bydra tot ons daaglikse lewe en ons veiligheid.
– Leerders sal die vaardigheid ontwikkel om oor hul ervarings met hierdie mense te praat en eenvoudige sketse te maak.

Woordeskat:
1. Dokter – ‘n Persoon wat mense gesond maak.
2. Brandweerman – ‘n Persoon wat vure blus en mense red.
3. Onderwyser – ‘n Persoon wat kinders leer.
4. Polisie – ‘n Persoon wat die wet toepas en mense beskerm.
5. Verpleër – ‘n Persoon wat mense versorg wat siek is of beseer is.

Vorige Leer:
Leerders het al oor die basiese begrip van gemeenskap en die verskillende plekke in hul gemeenskap geleer, soos skole, hospitale en winkelsentrums.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:
– Uitdagings: Sommige leerders mag sukkel om al die beroepe te onthou en te verstaan wat elkeen doen.
– Oplossings: Gebruik visuele hulpmiddels soos prentjies en strokiesprente om die beroepe te verduidelik. Speel opvoedkundige video’s.

Begin Aktiwiteite:
– (4 minute) Groet die leerders en stel die leerdoelwitte van die les voor.
– (4 minute) Vra die leerders om te deel of hulle iemand ken wat ‘n dokter, brandweerman, onderwyser, polisie of verpleër is.

Middeldeel Aktiwiteite:
– (20 minute) Wys prentjies en toonskyer aanbiedings van mense in verskillende beroepe en bespreek wat elkeen doen.
– (10 minute) Deel leerders in groepe en gee elke groep ‘n prentjie/strokiesprent van een van die beroepe. Laat hulle bespreek en dan ‘n kort aanbieding maak oor die rol van die beroep in die gemeenskap.
– (10 minute) Laat leerders ‘n eenvoudige skets maak van iemand in hul gemeenskap wat hulle help, skryf een sin oor wat die persoon doen.

Einde Aktiwiteite:
– (4 minute) Vra vrywilligers om hul sketse te wys en te beskryf.
– (4 minute) Hersiening van die woorde en beroepe wat ons geleer het. Spel ‘n vinnige vraag-en-antwoord speletjie.

Assessering en Begripstoetse:
– Vra leerders om hul groepbesprekings te deel en let op wie aktief deelneem en die korrekte inligting verskaf.
– Kyk na die sketse en sinne om te sien of leerders die beroepe en hul rolle verstaan.

Differensiëring Strategieë vir Diverse Leerders:
– Skep ‘n rolverdeling speletjie waar leerders verskillende beroepe kan speel.
– Bied bykomende visuele hulpmiddels en verduidelikings vir leerders wat ekstra ondersteuning nodig het.
– Bied uitdagende opdragte, soos om ‘n kort storie oor ‘n dag in die lewe van ‘n brandweerman te skryf, vir gevorderde leerders.

Onderwysersnotas:
– Hierdie les help om leerders bewus te maak van hoe belangrike beroepe ons daaglikse lewe beïnvloed.
– Dit moedig ook openbare waardering en begrip vir verskillende beroepe aan.
– Maak seker dat visuele hulpmiddels helder en groot genoeg is vir almal om te sien.
– Gebruik maklik verstaanbare taal en gee baie voorbeelde om konsepte te verduidelik.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.