Grade 3 Plants and Animals Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:

Graad 3 Lewensvaardighede Lesplan: Plante en Diere

Benodigde Materiale:

 • Handboeke oor plante en diere
 • Werkboeke
 • Skryfbehoeftes (potlode, inkleurpotlode, uitveërs)
 • Plakkaatpapier en merkers
 • Rekenaar of projektor vir digitale aanbiedinge (indien beskikbaar)
 • Verskeie prente of kaartjies van plante en diere

Leerdoelwitte:

Aan die einde van die les sal leerders in staat wees om:
1. Die verskille en ooreenkomste tussen plante en diere te identifiseer.
2. Die basiese behoeftes van plante en diere te verduidelik.
3. Voorbeelde te gee van verskillende soorte plante en diere.
4. Die lewensiklus van ‘n plant en ‘n dier te beskryf.

Woordeskat:

 1. Plant: ‘n Lewevorm wat meestal groen is en wat sonlig gebruik om kos te maak.
 2. Dier: ‘n Lewevorm wat nie in staat is om sy eie kos te maak nie en moet eet om te oorleef.
 3. Fotosintese: Die proses waardeur plante sonlig gebruik om kos te maak.
 4. Herbivoor: ‘n Dier wat slegs plante eet.
 5. Karnivoor: ‘n Dier wat slegs vleis eet.

Vorige Leer:

Leerders het alreeds die basiese konsepte van lewende en nie-lewende dinge ondersoek. Hulle het geleer oor die omgewings waarin diere leef.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:

 1. Uitdaging: Sommige leerders mag sukkel om die konsep van fotosintese te verstaan.
  Oplossing: Gebruik eenvoudige prente en video’s om die proses stap vir stap te verduidelik.

 2. Uitdaging: Leerders mag deurmekaar raak tussen herbivore en karnivore.
  Oplossing: Speel ‘n klasspele waar leerders diere kategoriseer as herbivore of karnivore.

Beginaktiwiteite (4 minute):

 1. Groet leerders en stel die lewensdoelwitte van die les bekend.
 2. Hersien kortliks wat lewende dinge is en gee voorbeelde van plante en diere in die regte lewe.

Middelaktiwiteite (32 minute):

 1. Direkte Instruksie (10 min): Gebruik ‘n plakkaat of digitale prent om die basiese verskille en ooreenkomste tussen plante en diere te verduidelik.
 2. Geleide Praktyk (12 min): Verdeel leerders in groepe en gee elke groep verskillende prente van plante en diere. Laat hulle die verskille en ooreenkomste identifiseer en bespreek.
 3. Onafhanklike Praktyk (10 min): Leerders voltooi ‘n werkblad waar hulle verskillende plante en diere inkleur en benoem.

Eindaktiwiteite (4 minute):

 1. Exit Ticket: Laat elke leerder een ding noem wat hulle oor plante en diere geleer het.
 2. Samevatting: Herhaal die hoofpunte van die les en verduidelik enige konsepte wat dalk nog onduidelik is.

Assessering en Begripstoetsing:

 • Groepsbesprekings en werkbladsaktiviteite sal gebruik word om begrip te toets.
 • Die exit ticket aktiwiteit sal help om seker te maak leerders het die belangrikste konsepte verstaan.

Differensiasie Strategieë vir Diverse Leerders:

 • Vir leerders wat ekstra ondersteuning nodig het: Gebruik visuele hulpmiddels en individuele begeleiding om hulle te help met begrip.
 • Vir gevorderde leerders: Bied bykomende aktiwiteite aan, soos die navorsing van unieke plante en diere en die aanbied van hul bevindings aan die klas.

Onderwysnotas:

 • Dit is belangrik om seker te maak dat alle leerders betrokke is deur vrae te vra en hulle aan te moedig om deel te neem aan die besprekings.
 • Gebruik groot, kleurvolle prente om konsepte visueel te verduidelik en om die aandag van die leerders te behou.
 • Maak seker dat alle materiaal en aktiwiteite toeganklik is vir leerders met gestremdhede, soos groter drukwerk vir leerders met sigprobleme.

Deur hierdie lesplan te volg, sal leerders ‘n beter begrip hê van die basiese beginsels van plante en diere, en hoe hierdie lewensvorme in ons wêreld funksioneer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.