Grade 3 Road Safety Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:
Graad 3 Lewensvaardighede Lesplan: Padveiligheid

Benodigde Materiaal:
– Plakkaat / prente van padtekens en verkeersligte
– Interaktiewe witbord of projektor
– Kleure en papier vir tekenaktiwiteite
– Padveiligheidsplakkers of skryfbehoeftes
– Werkkaarte vir praktiese oefeninge

Leerdoelwitte:
Teen die einde van die les sal die leerders in staat wees om:
1. Basiese padveiligheidsreëls en -tekens te identifiseer.
2. Die funksie van verkeersligte te verstaan.
3. Veilig oor ‘n pad te loop.
4. Die belangrikheid van gebruik van voetgangerstrepe te verduidelik.

Woordeskat:
1. Padtekens – Tekens langs die pad wat inligting of waarskuwings gee.
2. Voetganger – ‘n Persoon wat loop, eerder as om in ‘n voertuig te ry.
3. Verkeerslig – ‘n Lig wat verkeer reguleer deur rooi, geel en groen ligte.
4. Oorsteek – Om van een kant van die pad na die ander te beweeg.
5. Voetgangerstreep – ‘n Gedeelte van die pad gemerk vir voetgangers om oor te steek.

Vorige Leer:
Leerders het moontlik reeds basiese kennis opgedoen oor veilige gedrag in en om die skoolgronde. Hierdie les sal voortbou op daardie inligting en fokus op padveiligheid buit die skool.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:
– Sommige leerders mag sukkel om die verskillende padtekens te memoriseer.
* Oplossing: Gebruik visuele hulpmiddels en herhalende oefeninge.
– Leerders mag nie die noodsaaklikheid van padveiligheid besef nie.
* Oplossing: Verduidelik die gevare en gebruik werklike gevalle en stories.

Begin Aktiwiteite: (4 minute)
1. Groet die leerders en verduidelik die doel van die les.
2. Vra vrae oor wat hulle van padveiligheid weet: “Wat doen jy voordat jy ‘n pad oorsteek?”

Middel Aktiwiteite: (32 minute)
1. Instruksie:
– Vertoon prente van verskillende padtekens en bespreek wat elkeen beteken (8 minute).
– Verduidelik die funksies van verkeersligte en hoe hulle werk (6 minute).

  1. Geleide Praktiese Oefening:
  2. Leerders teken en kleur hul eie padtekens (8 minute).
  3. Demonstreer hoe om oor ‘n pad te loop met bepaalde tegnieke soos kyk links, regs, en weer links (8 minute).

  4. Onafhanklike Praktiese Oefening:

  5. Laat leerders in groepe werk om ‘n padveiligheidsplakkaat te maak wat basiese reëls uitbeeld (10 minute).

Einde Aktiwiteite: (4 minute)
1. Uitdeel van werkkaarte waar leerders die korrekte padtekens moet benoem en kleur.
2. Laaste vrae of verduidelikings.

Assessering en Begripskontrole:
– Waarneming van leerders se deelname aan praktiese oefeninge en plakkaatmaak.
– Hersiening van werkkaarte om begrip van padtekens te meet.
– Vrae en antwoorde tydens en na die les.

Differensiasie Strategieë vir Diverse Leerders:
– Eenvoudige tegnieke en stap-vir-stap instruksies vir leerders wat sukkel.
– Gevorderde groepaktiwiteite vir leerders wat vinnig vooruitgaan.
– Visuele hulpmiddels vir visueel-georiënteerde leerders.
– Praktiese demonstrasies vir kinestetiese leerders.

Onderwysnotas:
Die les se opvoedkundige waarde lê in sy praktiese toepassing en meetbare impak op leerders se daaglikse gedrag. Gebruik stories en werklike gebeure om die noodsaaklikheid van padveiligheid te beklemtoon. Wees oplettend vir leerders wat dalk addisionele ondersteuning benodig.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.