Grade 3 The Weather Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:
Graad 3 Lewensvaardighede Lesplan: Die Weer

Benodigde Materiaal:
– Plakkate van verskillende weerstoestande (sonnig, reënerig, winderig, bewolk, ens.)
– Kleurskryt en plakkaatpapier
– Tablets of rekenaars met toegang tot ‘n weerstoep
– Weerwaarnemingsdiaries vir elke leerder
– Prente van seisoene en gepaste klere
– Projekor en skerms (indien beskikbaar)

Leerdoelwitte:
Teen die einde van hierdie les sal leerders in staat wees om:
1. Weerstoestande te identifiseer en te beskryf.
2. Te verduidelik hoe die weer ons daaglikse lewe kan beïnvloed.
3. Die saamgestelde weerdiary te voltooi.
4. Gepaste klere te kies vir verskillende weerstoestande.

Woordeskat:
1. Sonskyn – Die voorkoms wanneer die son helder skyn.
2. Reën – Water wat in druppels uit wolke val.
3. Wind – Lug wat beweeg, dikwels voelbaar.
4. Wolke – ‘n Massa waterdamp in die lug wat skaduwee vorm.
5. Temperatuur – Hoe warm of koud dit is buite.

Vorige Leer:
Leerders het al voorheen die seisoene geleer (lente, somer, herfs, winter) en basies hoe elke seisoen verskil in terme van temperatuur en tipiese weerstoestande.

Antisipeerde Uitdagings en Oplossings:
– Sommige leerders mag sukkel om konsepte soos temperatuur te verstaan. Gebruik konkrete voorbeelde soos ysblokkies vir koue en warmwaterbottels vir hitte.
– Leerders met leesprobleme kan baat vind by prentgedrewe aktiwiteite en mondelinge verduidelikings.

Begin Aktiwiteite (4 minute):
1. Groet die klas en begin met ‘n kort bespreking oor hoe hulle die weer vanoggend ervaar het.
2. Stel die leerdoelwitte vir die les bekend.

Middel Aktiwiteite (32 minute):
1. Gebruik plakkate om verskillende weerstoestande te verduidelik (10 minute).
2. Verdeel leerders in klein groepe en gee elke groep ‘n tablet of rekenaar om die weer van verskillende stede op ‘n weerstoep na te gaan (10 minute).
3. Begeleide aktiwiteit waar leerders prentjies moet knip en plak van gepaste klere vir verskillende weerstoestande (12 minute).

Eind Aktiwiteite (4 minute):
1. Laat leerders hul weerwaarnemingsdiary invul vir die dag se weer.
2. Vra elke leerder om een ding wat hulle geleer het oor die weer te deel.

Assessering en Kontrole vir Begrip:
– Direkte waarnemings tydens groepaktiwiteite.
– Hersiening van leerders se weerdagboeke.
– Mondelinge antwoorde tydens klasbespreking.

Differensiasie Strategieë vir Diverse Leerders:
– Gebruik visuele hulpmiddels vir leerders wat visueel gesentreerd is.
– Gee addisionele ondersteuning en vereenvoudigde verduidelikings vir leerders met leeruitdagings.
– Bied uitdagingsaktiwiteite soos opstelle oor hoe weer hul dag beïnvloed vir gevorderde leerders.

Onderwysnota’s:
– Verseker die klas is toegerus met al die nodige hulpmiddels voordat die les begin.
– Gebruik ‘n tikkie humor en regte voorbeelde om leerders te help om die inligting beter te onthou.
– Maak seker dat almal se deelname bevorder word en dat niemand uitgesluit voel nie.
– Pas die voordrag aan vir leerders wat hulp met lees of gehoorprobleme benodig.

Hierdie lesplan help leerders om ‘n grondige begrip van weerstoestande te ontwikkel en hoe om hulself daarvolgens voor te berei, wat ‘n belangrike lewensvaardigheid is.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.