Grade 3 Weather Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:

Graad 3 Lewensvaardighede Lesplan: Weer

Benodigde Materiaal:

 • Plakkate van verskillende weertoestande (sonnige, bewolkte, reënerige, stormagtige, sneeu)
 • Reënboogpapier en kleurkryte
 • Wolk- en sonsimbole wat uitgesny is
 • CAPS Lewensvaardighede Handboek
 • Wysbord en merkers (of digitale bord)
 • Digitale opnames van weerklanke
 • Weerkaartjies

Leerdoelwitte:

Teen die einde van die les moet leerders:
1. Weer en sy verskillende tipes kan identifiseer.
2. Verstaan hoe weer ons daaglikse lewens beïnvloed.
3. Weerwoorde in Afrikaans kan gebruik en definieer.
4. Kan ‘n eenvoudige weerkaart bymekaar sit.

Woordeskat:

 1. Son – Die lig en warmte wat van die son af kom.
 2. Reën – Water wat in druppels van die wolke val.
 3. Sneeu – Wit, sagte kristalle wat van die wolke val in koue weer.
 4. Wolke – Massa van klein waterdruppels of yskristalle in die lug.
 5. Weer – Die toestand van die atmosfeer op ‘n gegewe tyd en plek.

Vorige Leer:

Leerders het reeds ‘n basiese begrip van die seisoene en die verskille tussen hulle.

Verwachte Uitdagings en Oplossings:

 1. Uitdaging: Leerders kan sukkel om die verskil tussen wolksoorte te identifiseer.
  Oplossing: Gebruik visuele hulpmiddels en praktiese voorbeelde.
 2. Uitdaging: Die gebruik van nuwe weerwoordeskat.
  Oplossing: Gereelde hersiening en gebruik van die nuwe woorde in sinne.

Beginaktiwiteite (10% van les – 4 minute):

 • Bekendstelling: Begin die les deur die leerders te vra hoe die weer vandag is en laat hulle reageer.
 • Oorsig: Bespreek kortliks die leerdoelwitte van die les.

Middelaktiwiteite (80% van les – 32 minute):

 1. Direkte Onderrig (10 minute):
 2. Bespreek die verskillende soorte weer (sonnig, bewolk, reënerig, stormagtig, sneeu).
 3. Gebruik plakkate en klanke om die verskillende weerstoestande te illustreer.

 4. Geleide Praktyk (12 minute):

 5. Gebruik prente en vra leerders om die tipe weer te identifiseer.
 6. Laat leerders in klein groepe werk en ‘n weerkaart skep met die simbole wat voorsien is.

 7. Onafhanklike Praktyk (10 minute):

 8. Gee elk van die leerders ‘n bladsy waarvan hulle ‘n weerprentjie moet invul en die tipe weer moet merkeer.
 9. Laat leerders ‘n kort sin skryf oor hoe die weer hul dag beïnvloed het.

Eindaktiwiteite (10% van les – 4 minute):

 • Afsluiting: Herhaal die belangrikste leergedagtes van die les en vra willekeurige leerders om een verskillende tipes weer te beskryf.
 • Uitgangskaartjies: Leerders vul ‘n klein kaartjie in wat sê watter tipe weer hulle die meeste hou en hoekom.

Assessering en Toetsing of Begrip:

 • Direkte vrae: Soos gedoen tydens die openingsessie en afsluitingsessie.
 • Weerkaartjies: Die korrektheid en kreatiwiteit van hul weerkaartjies.
 • Onafhanklike werk: Die weerprentjie invul en klein sin oor hoe weer hul dag beïnvloed.

Differensiasiestrategieë vir Diverse Leerders:

 • Steierwerk: Verskaf ekstra ondersteuning vir leerders wat sukkel met lees en skryf.
 • Uitbreidingsaktiwiteite: Vir vinnige werkers, gee hulle ekstra uitdagings soos om meer komplekse weerpatrone te ondersoek.

Onderwysernotas:

 • Doelwit: Hulp leerders om praktiese kennis oor weer te ontwikkel en om hul woordeskat uit te brei.
 • Waarde van Les: Dit help leerders beter begrip kry van die omgewing waarin hulle leef en hoe dit kan beïnvloed word.
 • Toeganklikheid: Maak seker dat alle visuele hulpbronne groot en duidelik is vir leerders met sigprobleme. Gebruik gesproke beskrywings vir enige leerders met leesprobleme.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.