Grade R At School Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:
Graad R Lewensvaardighede Lesplan: By die Skool

Benodigde Materiale:
– Prente van ‘n skool (klaskamer, speelgrond, biblioteek, ens.)
– Tekskrywe oor skoolaktiwiteite
– Groot velle papier en kleurpotlode
– Interaktiewe witbord of plakkaatbord
– Liedjie oor skool

Leerdoelwitte:
Teen die einde van die les sal leerders kan:
1. Verskillende dele van die skool herken en benoem.
2. Verstaan waarom reëls in die skool belangrik is.
3. Basiese skoolroetine aktiwiteite beskryf.
4. Positiewe gedrag in die skool kontekste demonstreer.
5. Samelwerk en dele met ander leerders.

Woordeskat:
1. Skool – ‘n plek waar jy leer en speel.
2. Klaskamer – die kamer waarin jy leer.
3. Speelgrond – area waar kinders speel.
4. Onderwyser – die persoon wat jou leer.
5. Biblioteek – ‘n plek waar jy boeke lees.

Vorige Leer:
Leerders het reeds begin leer oor hulself en hul gesinne. Hulle het eenvoudige roetines by die huis en met hul gesinne gevolg, wat hulle voorberei om skoolroetines en omgewings te verstaan.

Antisipeerde Uitdagings en Oplossings:
1. Leerders mag sukkel om heeltyd te fokus. Los dit op deur verskeie kort, interaktiewe aktiwiteite.
2. Sommige leerders mag skaam wees om antwoorde te gee. Moedig groepswerk aan en prys hulle pogings.
3. Leerders kan moeilik wees met deel. Ondersteun en model goeie dele gedra.

Begin Aktiwiteite (10% van die tyd):
1. Stel die leerdoelwitte van die les aan die leerders voor. (4 min)
2. Sing ‘n liedjie oor die skool om leerders se aandag te trek en hulle opgewonde te maak. (4 min)

Middel Aktiwiteite (80% van die tyd):
1. Wys prente van verskillende dele van die skool en benoem hulle saam met die klas. (10 min)
2. Lees ‘n teks voor oor ‘n tipiese dag in die skool en bespreek dit met leerders. (10 min)
3. Laat leerders in groepe werk om groot papierprente van ‘n skool te teken, insluitend klaskamer, speelgrond, ens. (10 min)
4. Deur spel, laat leerders pret hê terwyl hulle skoolreëls oefen, soos om hul hand op te steek voor hulle praat. (10 min)
5. Speel ‘n rolspelaktiwiteit waar leerders ’n klasroetine naspeel. (8 min)

Slot Aktiwiteite (10% van die tyd):
1. Kyk na die prente wat die groepe geteken het en laat leerders hul werk aan die klas verduidelik. (4 min)
2. Gebruik ‘n kort vraelys of tekenaktiwiteit om te sien wat leerders van die dag onthou het. (4 min)

Assessering en Kontrole vir Begrip:
– Vraelyste en tekenaktiwiteit aan die einde van die les.
– Mondelinge vrae gedurende die middel aktiwiteite.
– Waarneming van leerders se deelname aan groepsaktiwiteite.

Differensiasie Strategieë vir Diverse Leerders:
– Vir leerders wat sukkel, bied bykomende visuele hulpmiddels en individuele aandag.
– Gevorderde leerders kan meer komplekse prente van die skool teken en meer gedetailleerde beskrywings gee.
– Maak minder glamorerende opdragte soos kleur die prente in om minder betrokke leerders aan te moedig.

Onderrignotas:
Hierdie les help leerders om gemakliker te voel met hul skoolomgewing. Dit is belangrik om die les op ‘n natuurlike en interactiewe wyse aan te bied om leerders veilig en betrokke by die leerproses te laat voel. Hierdie les moet daarop fokus om positiewe skoolervaring te bevorder deur gesamentlike en individuele deelname.
Maak seker dat alle leerders deelneem, insluitend dié met leerprobleme, en pas aktiwiteite aan om te verseker dat hulle nie oorweldig voel nie.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.