Grade R Autumn Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:

Graad R Lewensvaardighede Lesplan: Herfs

Benodigde Materiaal:

 • Blare in verskillende kleure (rooi, geel, bruin, oranje)
 • Groot kaartbladsy
 • Kleurkryte of verf
 • Skêr en gom
 • Projektor en rekenaar (vir liedjies of video’s)
 • Werksvelle met herfstrappe

Leerdoelwitte:

Teen die einde van die les sal leerders in staat wees om:
1. Die kleure en kenmerke van herfs te identifiseer.
2. Te verstaan hoe die seisoene verander, met spesifieke fokus op herfs.
3. ‘n Eenvoudige kunsprojek te voltooi wat die herfsteempoel reflekteer.
4. Te deelneem aan liedjies en bewegingsaktiwiteite wat herfs illustreer.
5. Basiese knip- en plakvaardighede te oefen.

Terminologie:

 1. Herfs – Die seisoen na somer waarin blare van kleur verander en begin afval.
 2. Blare – Dele van die boom wat verander volgens seisoene.
 3. Rooi – ‘n Kleur wat dikwels in herfsblare voorkom.
 4. Geel – ‘n Ander kleur wat algemeen in herfstrade voorkom.
 5. Seisoene – Die vier tydperke van die jaar: lente, somer, herfs, en winter.

Vorige Leer:

Leerders het voorheen oor die ander seisoene, soos somer en winter, geleer. Ons het gepraat oor die weer en hoe dit verander.

Verwachte Uitdagings en Oplossings:

 1. Uitdaging: Sommige leerders mag sukkel om verskillende kleure te identifiseer.
  Oplossing: Gebruik voorbeelde om die kleure te wys en leerders in groepe te plaas om saam te werk.
 2. Uitdaging: Beheer van fynmotoriese vaardighede soos knip en plak.
  Oplossing: Gee ekstra hulp en geduld, en gee leerders met spesiale behoeftes ‘n vooraf geknipte stel blare.

Begin Aktiwiteite (10% van die tyd):

Tyd: 4 minute

 1. Aktiwiteit: Groet leerders en verduidelik die doelwitte van die les.
 2. Aktiwiteit: Gebruik ‘n kort video of prente op die projektor om herfs en die kenmerke daarvan bekend te stel.

Middel Aktiwiteite (80% van die tyd):

Tyd: 32 minute

 1. Direkte Instruksie:
 2. Wys en bespreek die verskillende herfsblare en -kleure (5 minute).

 3. Geleide Praktyk:

 4. Verdeel leerders in groepe en gee elke groep verskillende kleure blare om te identifiseer en te bespreek (10 minute).
 5. Laat leerders buite gaan om herfsblare te soek en terug in die klaskamer bring (5 minute).

 6. Onafhanklike Praktyk:

 7. Laat leerders hulle eie kunsprojek maak deur die blare op te plak en in te kleur op die groot kaartbladsy (12 minute).

Afsluitings Aktiwiteite (10% van die tyd):

Tyd: 4 minute

 1. Exit Ticket Aktiwiteit:
 2. Laat leerders hulle kunswerke aan die klas wys en noem een ding wat hulle oor herfs geleer het.
 3. Sing ‘n liedjie oor herfs saam met die klas.

Assessering en Toetse vir Begrip:

 • Waarneming tydens groepbesprekings.
 • Hersiening van individuele kunsprojekte.
 • Deelnemende aktiwiteit tydens liedjiesing.

Differensiasie Strategieë vir Diverse Leerders:

 1. Skoffel: Bied ekstra ondersteuning vir leerders wat sukkel met fynmotoriese vaardighede.
 2. Uitbreiding: Gee addisionele inligting oor ander seisoene vir vinnige leerders om te verken.

Onderwysnotas:

 • Maak seker alle leerders deelneem aan aktiwiteite.
 • Moedig kreatiwiteit aan tydens die kunsprojek.
 • Bly sensitief vir leerders wat sensoriese uitdagings mag hê wat met buite-aktiwiteite gepaard gaan.
 • Gebruik eenvoudige taal en visuele hulpmiddels om die leerproses te ondersteun.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.