Grade R Birds Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:

Graad R Lewensvaardighede Lesplan: Voëls

Materiaal Benodig:

 • Prente van verskillende voëls
 • Kleurpotlode en kryte
 • Papier vir aktiwiteite
 • Klankopnames van voëlgeluide
 • Boeke of storieboeke oor voëls
 • Video van voëls (opsioneel)

Leerdoelwitte:

Teen die einde van die les moet leerders:
1. Verskillende soorte voëls kan identifiseer.
2. Basiese eienskappe van voëls kan beskryf (vere, vlerke, bek).
3. Die klanke van sommige voëls kan herken.
4. Verduidelik waar voëls woon en wat hulle eet.

Woordeskat:

 1. Voël – ‘n Dier met vere en vlerke wat kan vlieg.
 2. Vere – Die sagte bedekking wat ‘n voël se liggaam bedek.
 3. Vlerke – Die twee ledemate waarmee die voël vlieg.
 4. Bek – Die harde deel van die voël se gesig wat gebruik word om kos te eet.
 5. Nes – ‘n Struktuur wat deur voëls gebou word om eiers te lê en die kleintjies groot te maak.

Vorige Leer:

Vorige lesse het gefokus op diere in die algemeen en waar hulle leef (soos die plaas, oerwoud, ens.). Studente het basiese kennis oor verskillende diere se habitats en behoeftes.

Verwachte Uitdagings en Oplossings:

 • Uitdaging: Sommige leerders mag sukkel om die verskillende voëls te identifiseer.
  Oplossing: Gebruik prente en klankopnames vir duidelike herkenning en identifikasie.
 • Uitdaging: Leerders mag sukkel met konsentrasie.
  Oplossing: Hou aktiwiteite kort en interaktief om hul aandag te behou.

Begin Aktiwiteite (4 minute):

 1. Verwelkoming en Oorsig: Groet die leerders en verduidelik kortliks dat die les oor voëls gaan.
 2. Inleiding tot die Tema: Wys prente van verskillende voëls en vra die leerders of hulle enige van hierdie voëls herken en wat hulle van voëls weet.

Middel Aktiwiteite (32 minute):

 1. Direkte Instruksie (10 minute): Gebruik prente en ‘n kort video om die sewe verskillende eienskappe van voëls te verduidelik, soos vere, vlerke, bek en nes.
 2. Geleide Praktyk (10 minute): Speel klankopnames van voëlgeluide en vra die leerders om te raai watter voël dit is. Gee hulle visuele leidrade indien nodig.
 3. Onafhanklike Praktyk (12 minute): Leerders kleur prente van verskillende voëls in en teken hul eie voël. Hulle moet die vere, vlerke, en bekken duidelik uitbeeld.

Eind Aktiwiteite (4 minute):

 1. Opsomming en Bevestiging: Herhaal vinnig die sleutelkenmerke van voëls en vra die leerders om een ding wat hulle geleer het, te noem.
 2. Uitgangskaartjies: Laat elke leerder een ding oor voëls teken wat hulle vandag geleer het, of hulle gunsteling voël.

Assessering en Kontroletjies vir Begrip:

 • Algemene besprekings en vrae gedurende die les.
 • Kleur- en tekenaktiwiteit om kennis en kreatiwiteit te evalueer.
 • Uitgangskaartjies om leerderbegrip te bevestig.

Differensiasie Strategieë vir Diverse Leerders:

 • Skaf af: Gebruik eenvoudiger prente en meer visuele hulpmiddels vir leerders wat ekstra ondersteuning benodig.
 • Uitbreiding: Gee leerders wat vinniger vorder, die taak om ‘n kort storie oor hul gunsteling voël te skryf.

Onderwysnotas:

 • Maak seker dat alle materiaal goed voorberei is en maklik toeganklik is.
 • Gebruik entoesiastiese toon en liggaamstaal om die les lewendiger te maak.
 • Verseker dat alle aktiwiteite inklusief is en stel alternatiewe aktiwiteite voor vir leerders met fisiese of leerprobleme.

Hierdie les oor voëls het ten doel om leerders se kennis te verbreed en hul natuurlike nuuskierigheid te stimuleer deur gebruik te maak van interaktiewe en multisensoriese leeraktiwiteite.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.