Grade R Books Lesson Plan: Life Skills

Leesson Plan Titel:

Graad R Lewensvaardighede Lesplan: Boeke

Benodigde Materiaal:

 • Verskeie kinderboeke (prenteboeke, storieboeke)
 • Groot vel papier en markers
 • Plakkate met alfabetletters en prente
 • Kleurpotlode, kryte en papier
 • Digitale hulpmiddels (indien beskikbaar, byvoorbeeld e-boeke op ‘n tablet)

Leerdoelwitte:

Aan die einde van die les, sal studente in staat wees om:
1. Verskeie soorte boeke te identifiseer.
2. Die belangrikheid van boeke en lees te verstaan.
3. Basiese boekhanteringvaardighede te demonstreer (soek van titel, beginbladsy, ens.).
4. ‘n Eenvoudige storie aan ‘n vriend te vertel.
5. Hul gunsteling boek te teken en daaroor te praat.

Woordeskat:

 1. Boek – ‘n Versameling geskrewe of gedrukte bladsye.
 2. Storie – ‘n Vertelling van gebeurtenisse verbeeld of waar.
 3. Blad – Een kant van ‘n boek se bladsy.
 4. Titel – Die naam van ‘n boek.
 5. Illustrasie – ‘n Prent in ‘n boek wat die storie verduidelik of aanvul.

Vorige Leerwerk:

Studente het reeds geleer oor verskillende geskrewe materiaal soos koerante en tydskrifte. Hulle het ook met alfabetletters gewerk en eenvoudige sinne gevorm.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:

 • Uitdaging: Sommige kinders mag sukkel om die titel van ‘n boek te vind.
 • Oplossing: Demonstreer herhaaldelik en gebruik groot, kleurvolle letters.
 • Uitdaging: Onsekerheid oor verskillende soorte boeke.
 • Oplossing: Bring ‘n versameling boeke van verskillende tipes om die verskeidenheid te illustreer.

Beginafdelings:

 1. Groet en Sit in ‘n kring (4 minute)
 2. Inleiding: Bespreek boeke en hul belangrikheid. Vra: “Hoekom dink julle is boeke belangrik?” (2 minute)

Middelaanbieding:

 1. Aktiwiteit 1: Bespreek tipes boeke (prenteboeke, storieboeke). Vertoon verskeie boeke en verduidelik kortliks elkeen se doel (10 minute).
 2. Aktiwiteit 2: Demonstrasie van boekhantering: Hoe om ‘n boek regop te hou, bladsye om te blaai, ens. (5 minute)
 3. Aktiwiteit 3: Individuele werk: Laat kinders hul eie ‘boek’ maak deur bladsye te teken, te kleur en te bind. Die boek moet ten minste 3 bladsye hê met eenvoudige prente en ‘n titel (10 minute).
 4. Aktiwiteit 4: Deel boeke uit en laat kinders na ‘n maat toe gaan om hul ‘storie’ te vertel (8 minute).

Slotafdeling:

 1. Vyf-minute bespreking oor wat hulle geleer het oor boeke. Vra vrae soos: “Wat is jou gunsteling boek en hoekom?” (4 minute)

Assessering en Begripskontrole:

 • Observasie: Hou toesig en let op hoe kinders hul ‘boeke’ hanteer.
 • Vrae: Vra indiwiduele vrae om begrip te toets.
 • Terugvoer: Gee positiewe terugvoer oor hul tekeninge en die verhale wat hulle gedeel het.

Differensiasiestrategieë vir Diverse Leerders:

 • Skaleervaardighede: Verskaf hulp vir kinders wat sukkel, deur voorbeeldboeke en ekstra ondersteuning te gee.
 • Uitdagingsaktiwiteite: Vir vinniger leerders, laat hulle langer of meer komplekse stories skep.

Onderwysnotas:

 • Let daarop om ‘n goeie balans tussen fisieke aktiwiteite en stil sitwerk te handhaaf.
 • Wees sensitief vir kinders wat sukkel met lees of skryf en verskaf ekstra hulp.
 • Maak seker dat alle boeke en materiaal toeganklik is vir kinders met fisiese gestremdhede.

Door hierdie les bou ons nie net aan die kinders se leesvaardighede nie, maar ook aan hul liefde vir boeke en leer. Dit is ‘n geleentheid vir kinders om te leer dat boeke vensters na ontelbare wêrelde van verbeelding en kennis is.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.