Grade R Dairy Farming Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:

Graad R Lewensvaardighede Lesplan: Melkboerdery

Benodigde Materiaal:

 • Prente van melkboerdery en melkprodukte
 • Kindervriendelike boek oor melkboerdery
 • Papier, kleurpotlode en skêre
 • Kuns en handwerk materiaal (kleefstowwe, katoenwol)
 • Rekenaar en projektor (vir opsioneel video)

Leerdoelwitte:

 • Leerlinge sal verstaan wat melkboerdery is en hoe melkprodukte gemaak word.
 • Leerlinge sal verskillende melkprodukte kan identifiseer.
 • Leerlinge sal die basiese proses van hoe melk van die plaas na ons huis kom kan verduidelik.

Woordeskat:

 • Melkplaas: ‘n plek waar diere soos koeie gehou word om melk te produseer.
 • Melk: ‘n wit vloeistof wat koeie produseer en wat ons drink.
 • Koei: ‘n groot dier wat melk produseer.
 • Produk: iets wat gemaak en verkoop word, soos kaas of botter.
 • Boer: iemand wat op ‘n plaas werk en diere of gewasse versorg.

Vorige Leer:

Leerlinge het al geleer oor verskillende soorte plaasdiere en hul basiese behoeftes soos water, kos en beskutting.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:

 • Moeilikheid om die konsep van melkboerdery te verstaan: Gebruik prente en ‘n kindervriendelike storieboek om visuele en verbale verduidelikings te gee.
 • Geheue uitdaging oor terminologie: Herhaal sleutelwoorde gereeld en gebruik hulle in konteks.

Begin Aktiwiteite:

(± 4 minute)
1. Groet die klas en vra hulle wat hulle onthou van plaasdiere.
2. Stel die lesdoelwitte bekend: “Vandag gaan ons leer oor melkboerdery en hoe melkprodukte gemaak word!”

Middel Aktiwiteite:

(± 32 minute)
1. Inleiding (5 minute): Lees ‘n storieboek oor melkboerdery. Wys prente terwyl jy lees.
2. Bespreking (8 minute): Vra die leerlinge vrae soos “Waar kom melk vandaan?” en “Watter melkprodukte ken julle?”
3. Aktiwiteit 1 (10 minute): Toon ‘n kort video oor ‘n melkplaas (indien beskikbaar) of gebruik prente om die proses te verduidelik.
4. Aktiwiteit 2 (9 minute): Laat leerlinge ‘n prent van ‘n melkkoei inkleur en versier met katoenwol vir die koei se pels.

Eind Aktiwiteite:

(± 4 minute)
1. Afsluiting: Laat elke leerling een ding wat hulle geleer het, deel.
2. Vraekaartjies: Gee ‘n prentkaartjie van ‘n melkproduk aan elke leerling en vra hulle om dit by die klas te wys en te benoem.

Assessering en Kontrole:

 • Evaluering van die kleurprente en kunsprojekte.
 • Mondelinge antwoorde tydens die bespreking en vraekaartjie-aktiwiteit.
 • Waarneming van kinders se deelname en entoesiasme gedurende die les.

Differensiasiestrategieë vir Diverse Leerders:

 • Hulpbehoewende Leerders: Gee ekstra ondersteuning en begeleiding tydens kunsaktiwiteit.
 • Gevorderde Leerders: Vra hulle om ‘n kort storie te skryf oor wat hulle die meeste geniet het oor melkboerdery.

Onderrignotas:

 • Die doel van die les is om kinders te leer oor waar melk vandaan kom en hulle bewus te maak van die melkopbrengsproses.
 • Maak seker dat visuele hulpmiddels groot en duidelik is vir kinders.
 • Gebruik eenvoudige en duidelike taal, en herhaal sleutelinligting om begrip te bevorder.
 • Wees bereid om leerders te help wat dalk sukkel met die praktiese aktiwiteite.

Toeganklikheid Oorwegings:

 • Maak seker dat al die visuele materiaal toeganklik is vir leerlinge met sigprobleme.
 • Beskikbaar maak van ‘n groter weergawe van prente en boek karakters vir makliker waarneming.

Hierdie les plan is ontwerp om leerders op ‘n interaktiewe en genotvolle manier kennis te maak met melkboerdery en die belangrikheid daarvan.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.