Grade R Dinosaurs Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:
Graad R Lewensvaardighede Lesplan: Dinosourusse

Benodigde Materiaal:
– Prente en speelgoed van verskillende dinosourusse.
– Kleurpotlode en papier.
– Groot karton of plakkaatbord.
– Boeke oor dinosourusse.
– Multimedia hulpmiddels (rekenaar en projektor vir video’s).

Leerdoelwitte:
– Aan die einde van die les moet leerders die basiese kenmerke van dinosourusse kan beskryf.
– Leerders moet die verskillende soorte dinosourusse kan identifiseer.
– Leerders moet die verskillende leefstyle van dinosourusse kan verstaan (bv. vleiseters teenoor planteters).

Woordeskat:
1. Dinosourus – ‘n Groot reptiel wat miljoene jare gelede gelewe het.
2. Planteter – ‘n Dier wat plante eet.
3. Vleiseter – ‘n Dier wat vleis eet.
4. Uitgesterf – ‘n Spesies wat nie meer bestaan nie.
5. Fossiel – Die oorblyfsels van ‘n dier of plant wat in klip bewaar is.

Vorige Leer:
– Leerders het reeds geleer oor basiese dierelewe en die verskille tussen diere soos honde, katte, voëls, ens.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:
Uitdaging: Sommige leerders mag sukkel om die konsep van uitsterwing te verstaan.
Oplossing: Gebruik eenvoudige prente en vergelykings met meer herkenbare voorbeelde.
Uitdaging: Leerders kan oorweldig word met die groot hoeveelheid inligting.
Oplossing: Breek die les in kleiner, hanteerbare dele en gebruik baie visuele hulpmiddels.

Begin Aktiwiteite (4 minute):
– Groet die leerders en vra hulle of hulle al ooit van dinosourusse gehoor het.
– Vertel kortliks wat vandag se les oor gaan en wys ‘n interessante prent van ‘n dinosourus.

Middel Aktiwiteite (32 minute):
1. Direkte Instruksie (10 minute):
– Vertel die leerders van die verskillende soorte dinosourusse (bv. T-Rex as vleiseter, Triceratops as planteter).
– Wys prente of speelgoed van hierdie dinosourusse en beskryf hul kenmerke.

  1. Geleide Praktyk (10 minute):
  2. Deel die leerders in groepe met prente en speelgoed van dinosourusse.
  3. Elke groep kry die opdrag om ‘n dinosourus te teken en sy kenmerke te noem.

  4. Selfstandige Praktyk (12 minute):

  5. Laat die leerders hul prente invul en inkleur.
  6. Terwyl hulle werk, loop rond en help wanneer nodig.

Eind Aktiwiteite (4 minute):
– Laat elke groep hul prente aan die klas wys en kortliks hul dinosourus beskryf.
– Som die hoofpunte van die les op en vra vinnige vrae om begrip te toets.

Assessering en Begripskontroles:
– Mondelinge vrae tydens die begin en einde van die les.
– Waarneming van leerders se deelname aan groepaktiwiteite.
– Hersiening van die leerders se prente en beskrywings.

Differensiëringsstrategieë vir Diverse Leerders:
– Vir leerders wat sukkel, gebruik eenvoudiger prente en gee meer individuele ondersteuning.
– Vir gevorderde leerders, laat hulle meer gedetailleerde prente teken en langer beskrywings maak.

Opmerkings vir Onderwysers:
– Maak seker dat alle visuele hulpmiddels duidelik en kleurryk is om die leerders se aandag te trek.
– Wees geduldig en moedig aktiewe deelname aan.
– Maak seker dat die klasomgewing ondersteunend en inklusief is vir alle leerders.