Grade R Festivals and Special Days Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:

Graad R Lewensvaardighede Lesplan: Feeste en Spesiale Dae

Benodigde Materiaal:

 • Prenteboeke oor verskillende feeste en spesiale dae
 • Kleurpotlode en inkleurbladsye
 • Waskryt
 • Gekleurde papier en skêr
 • Plakkers
 • Multimedia hulpmiddel (rekenaar/tablet vir videos)
 • Interaktiewe witbord (as beskikbaar)

Leerdoelwitte:

 • Leerders sal verskeie feeste en spesiale dae kan identifiseer.
 • Leerders sal verstaan waarom hierdie geleenthede gevier word.
 • Leerders sal ‘n kreatiewe kunsprojek voltooi wat ‘n spesiale dag uitbeeld.
 • Leerders sal hul ervarings oor feeste en spesiale dae kan deel en bespreek.

Woordeskat:

 1. Fees: ‘n Dag of tydperk van viering, dikwels jaarliks waargeneem.
 2. Herdenking: ‘n Fees of seremonie ter herinnering van ‘n spesiale gebeurtenis.
 3. Tradisie: ‘n Ouer gewoonte of gebruik wat oorgedra word van een geslag na ‘n ander.
 4. Kultuur: Die idees, gebruike en sosiale gedrag van ‘n spesifieke volk of gemeenskap.
 5. Spesiaal: Uitstaande, anders as die gewone of gebruiklike.

Vorige Leer:

Leerders het voorheen geleer oor hul eie verjaarsdag en waarom dit vir hulle spesiaal is. Hulle het basiese inkleur- en snyvaardighede geoefen deur verskeie handwerkprojekte.

Verwante Uitdagings en Oplossings:

 • Uitdaging: Leerders kan moeilik verstaan waarom verskillende mense verskillende dae vier.
 • Oplossing: Gebruik prente en eenvoudige verduidelikings, en maak dit relevant aan hulle eie lewens.
 • Uitdaging: Sommige leerders mag sukkel met vinnige oorskakeling tussen aktiwiteite.
 • Oplossing: Stel duidelike oorgangshulpmiddels voor, bv. ‘n liedjie of sein.

Beginaktiwiteite (4 minute):

 1. Inleiding: Verduidelik dat ons vandag gaan leer oor verskeie feeste en spesiale dae wat mense regoor die wêreld vier.
 2. Aktivering van Vorige Kennis: Vra leerders om oor hul laaste verjaarsdag te dink en ‘n ervaring te deel. Waarom was dit vir hulle spesiaal?

Middelaktiwiteite (32 minute):

 1. Direkte Onderrig (10 minute):
 2. Multimedia: Wys ‘n kort video oor verskillende kulturele feeste soos Kersfees, Diwali, Eid, en die Makar Sankranti.
 3. Praat oor: Wat het hulle gesien? Wat het mense gedoen om te vier?

 4. Geleide Praktyk (12 minute):

 5. Gebruik prenteboeke om verdere inligting te bied oor elke fees genoem in die video.
 6. Vra vir die leerders vrae soos: “Wat is vir jou interessant?”, “Wat wil jy meer oor leer?”

 7. Onafhanklike Praktyk (10 minute):

 8. Laat leerders ‘n kunsprojek voltooi wat een van die feeste uitbeeld wat hulle gesien het. Hulle kan prente teken, kleermateriaal gebruik, en verkieslik ‘n kort beskrywing hierby voeg.

Afsluitingsaktiwiteite (4 minute):

 1. Totaalmaak: Vra leerders om hul kunswerk aan die klas te wys en ‘n kort sin te gee oor wat hulle geleer het.
 2. Uitgangskaartjie: Laat die leerders een ding noem wat hulle op hul eie fees of spesiale dag sal wil doen wat hulle vandag geleer het.

Assessering en Begripskontroles:

 • Waarneming tydens bespreking: Begrip van hoekom verskillende mense verskillende dae vier.
 • Kunsprojek: Kreatiwiteit en begrip van die tema van een spesifieke fees
 • Uitgangskaartjie: Verbale terugvoer van wat hulle geleer het.

Differensiasie Strategieë vir Diverse Leerders:

 • Versterking: Verduidelik sleutelwoorde in ‘n meer toeganklik taal, gebruik tweede taal (indien toepaslik).
 • Skalering van Aktiwiteite: Bied meer eenvoudige prente om in te kleur vir leerders wat sukkel met fyn motoriese vaardighede.
 • Uitdaging Vir Sterk Leerders: Vra dat hulle ‘n klein stelrol speel oor ‘n fees en dit aan die klas voorlê.

Onderwysnota’s:

 • Die doel van die les is om leerders bewus te maak van die ryk diversiteit van kulture en hoe mense verskillende spesiale dae vier.
 • Vra oop vrae om kritiese denke aan te moedig.
 • Maak seker dat jy genoeg tyd toelaat vir elke leerder om hul kunswerk te voltooi en te deel.
 • Maak voorsiening vir alle leerders, insluitend diegene met leerhindernisse deur aangepaste en visuele hulpmiddels te gebruik.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.