Grade R Jobs People Do Lesson Plan: Life Skills

Les Plan Titel:

Graad R Lewensvaardighede: Werk wat Mense Doen

Materiale Benodigd:

 • Plakkate van verskillende beroepe
 • Handpoppe of karakterspeelgoed
 • Groot papier en kleurpotlode
 • Pretende-speel items soos speelgoed mediese stel, bouwerktuie, ens.
 • Toegang tot ‘n rekenaar of tablet vir video’s oor verskillende beroepe (opsioneel)

Leerdoelwitte:

 • Leerlinge moet kan identifiseer en noem ten minste vyf verskillende beroepe.
 • Leerlinge moet kan beskryf watter take elke beroep insluit.
 • Leerlinge moet empatie ontwikkel vir die mense in verskillende beroepe en hul bydraes tot die gemeenskap waardeer.

Woordeskat:

 • Beroep: ‘n Werk wat iemand doen om geld te verdien.
 • Dokter: ‘n Persoon wat mense gesond maak.
 • Onderwyser: ‘n Persoon wat kinders help om te leer.
 • Bouer: ‘n Persoon wat geboue en huise bou.
 • Polisieman: ‘n Persoon wat help om ons veilig te hou.

Vorige Leer:

Leerlinge het al geleer oor hul eie familie en hul name. Hulle verstaan die konsep van “werk” aangesien hulle gesien het hoe hul ouers of ander familielede werk toe gaan.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:

 • Uitdaging: Sommige leerlinge mag sukkel om beroepe te identifiseer.
  Oplossing: Gebruik prente en voorbeelde wat hulle maklik kan verstaan en bekend is aan hul omgewing.
 • Uitdaging: Leerlinge mag vinnig hul aandag verloor.
  Oplossing: Maak gebruik van interaktiewe en hands-on aktiwiteite soos pret verbeeldingspel.

Begin Aktiwiteite (4 minute):

 1. Inleiding: Vertel die leerlinge dat hulle vandag gaan leer oor die verskillende tipes werk wat mense doen.
 2. Verhaal Vertel: Gebruik handpoppe om ‘n kort storie te vertel oor ‘n dag in die lewe van ‘n dokter, onderwyser, bouer, en polisieman.

Middel Aktiwiteite (32 minute):

 1. Direkte Instruksie (10 minute):
 2. Wys plakkate van verskillende beroepe en geniet gesamentlike besprekings oor elkeen.
 3. Bespreek die belangrikheid en take van elke beroep.

 4. Geleide Praktyk (10 minute):

 5. Laat die leerlinge in groepe gaan en ‘n beroep kies om te bespreek.
 6. Elke groep rapporteer deur te verduidelik wat hulle oor die beroep geleer het.

 7. Onafhanklike Praktyk (12 minute):

 8. Gee aan elke leerder groot papier en kleurpotlode om ‘n prent van hul gunsteling beroep te teken.
 9. Vra hulle om ‘n paar sinne oor hul prent te vertel as hulle klaar is.

Eind Aktiwiteite (4 minute):

 1. Samesitting: Kom bymekaar en laat elke leerder ‘n kort vertelling gee oor hul tekening.
 2. Afsluiting: Opsomming van die dag se les en oor die verskillende beroepe wat hulle bespreek het.

Assessering en Begripskontrole:

 • Waarneming van die leerlinge se deelname aan groepbesprekings.
 • Evaluering van die tekeninge en beskrywings vir begrip van die beroepe.
 • Mondelinge vrae gedurende en na aktiwiteite om leerlinge se begrip te toets.

Differensiasiestrategieë vir Diverse Leerders:

 • Gebruik eenvoudig taal en visuele hulpmiddels om begrip te bevorder.
 • Groep minder selfversekerde leerders met sterker leerders om mekaar te ondersteun.
 • Bied ekstra hulp aan leerders wat sukkel met teken en beskryf deur hulle individuele aandag te gee.

Onderrignotas:

 • Speelrolle en handpoppe maak die les meer interaktief en hou jong leerders gefokus.
 • Moedig leerlinge aan om aktief aan die gesprekke deel te neem om hul vertroue te verhoog.
 • Aanpassing van materiale soos kleurvolle plakkate en speelgoed help visuele leerders.
 • Maak seker dat alle leerlinge insluit in die les en erken hul bydraes.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.