Grade R Jobs People Do Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:

Graad R Lewensvaardighede Lesplan: Beroepe wat Mense Doen

Benodigde Materiaal:

 • Plakkate/bordjies van verskillende beroepe
 • Kleurpotlode of kryte
 • Groot velle papier
 • Kleurboeken met illustrasies van beroepe
 • Klere of kostuums wat verskillende beroepe voorstel
 • Projector en rekenaar vir vertoning (indien moontlik)
 • Stories of prenteboeke oor verskillende beroepe

Leerdoelwitte:

Teen die einde van die les moet leerders in staat wees om:
1. Ten minste drie verskillende beroepe te benoem.
2. ‘n Basiese begrip hê van wat elke beroep behels.
3. Eenvoudige rolle en verantwoordelikhede van mense in verskillende beroepe uit te beeld of na te speel.
4. Die belangrikheid van verskillende beroepe in die gemeenskap te verstaan.

Woordeskat:

 1. Polisieman – ‘n Persoon wat die gemeenskap beskerm en misdaad voorkom.
 2. Dokter – ‘n Persoon wat mense help om gesond te bly en te word.
 3. Onderwyser – ‘n Persoon wat ander leer.
 4. Bouwerker – iemand wat help om geboue en strukture te bou.
 5. Brandweerman– ‘n Persoon wat brande blus en mense red.

Vorige Kennis:

Leerders het moontlik al stories gehoor oor verskillende mense se werk en het rolle gespeel wat verskeie beroepe voorstel. Hierdie les bou voort op daardie spelaktiwiteite en stories.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:

 • Uitdaging: Leerders kan sukkel om die belangrikheid van sekere beroepe te verstaan.
  Oplossing: Gebruik stories en prente om die beroepe in kontekste te plaas wat hulle maklik verstaan.
 • Uitdaging: Nie alle leerders sal gemaklik wees om aan rollespele deel te neem nie.
  Oplossing: Laat leerders kies of hulle wil kyk of deelneem en moedig almal aan om by te dra op ‘n manier wat vir hulle gemaklik is.

Beginaktiwiteite (4 minute):

 1. Inleiding: Begin deur die leerdoelwitte kortliks te verduidelik.
 2. Aktivering van Vorige Kennis: Vra vir leerders of hulle enige beroepe kan noem en wat hulle van daardie beroepe weet. Skryf hul antwoorde op die bord.

Middelaktiwiteite (32 minute):

 1. Direkte Instruksie (10 minute):
 2. Bespreek elke van die vyf beroepe in die woordeskatlys, gebruik prente en storieboeke om aan te toon wat elke beroep behels.

 3. Geleide Praktyk (12 minute):

 4. Rangskik leerders in groepe en gee elke groep ‘n groot vel papier en plakkate/bordjies van een van die beroepe.
 5. Vra groepe om saam te werk om ‘n prent of collage te maak van daardie beroep en wat dit behels.

 6. Onafhanklike Praktyk (10 minute):

 7. Laat elke groep hul prent/collage aan die klas voorlê en verduidelik wat hulle geleer het.

Eindaktiwiteite (4 minute):

 1. Afsluiting en Konsolidasie:
 2. Som kortliks op wat geleer is.
 3. Gee elke kind ‘n kleurboeklegsels rakende ‘n beroep om te kleur. Dit dien as ‘n hersiening en as ‘n skimpyerkaarte vir die dag se les.

Assessering en Begripskontroles:

 • Waarneming tydens groep werke en presentasies.
 • Mondelinge vrae en antwoorde.
 • Hersiening van kleurboeklegsels vir korrektheid en begrip.

Differensiasiestrategieë vir Diverse Leerders:

 • Vir leerders wat sukkel: Bied bykomende visuele ondersteuning (prentkaarte, illustrasies) en individuele leiding tydens groepaktiwiteite.
 • Vir gevorderde leerders: Moedig hulle aan om meer inligting oor die beroepe te ondersoek en ‘n aanvullende projek te maak.

Onderrigsnotas:

 • Doel van die les is om leerders bewus te maak van die wye verskeidenheid beroepe en die belangrikheid daarvan in die samelewing.
 • Moedig ‘n inklusiewe klasse omgewing aan waar elke leerder se bydrae waardeer word.
 • Wees sensitief vir die verskillende agtergronde van leerders en ensiklopediese kennis betreffend minder bekende beroepe.

Belangrikheid: Ondersteun geselligheid en kennis van gemeenskapsrol en verantwoordelikhede.π

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.