Grade R Life Skills Lesson Plan in Zulu: Summer

Isifundo Samakhono Or Jikelele
Ibanga: R
Isifundo: Amakhono Empilo
Isihloko: Ehlobo

Izinto Ezidingekayo:
– Izithombe ezinemibala zawo ehlobo ezifana namakhadi noma imifanekiso ehleliwe.
– Amakhredikhadi alinombala namaphepha aphephile.
– Izibalo zokuhlola ezihlobene nesikhathi sasehlobo.
– Amabhuku amancane ombhalo kanye nemibala noma amakhrayoni.

Izinhloso Zokufunda:
– Ukwazi ukubona izici zekhono ezihlobene nesikhathi sasehlobo.
– Ukuqonda izibusiso nezinzenza zelanga ehlobo.
– Ukwamukela izindinganiso zokuphatha kanye nokuziphatha okunomusa ngesikhathi sasendlini esivelayo nehlobo.

Izihloniphiso:
1. Ehlobo – isikhathi esishisa ngamakhaza kakhudlwana.
2. Ilanga – Umthombo wokukhanya nokushisa emini.
3. Ukubhukuda – umsebenzi ovamile ehlobo.
4. Izingubo zasehlobo – izingubo ezilula nezikhanyisa.
5. Izithelo zasehlobo – izithelo ezifana namawolintshi, iziphothi, ne-manangu.

Imfundo Eyandulele:
– Abafundi baphambe babuyele ekufundeni mayelana nezinkathi zokugcina isimo sezulu (isikhathi esifique sinkathi yezulu).

Izinkinga Ezihleliwe Nemizwa:
– Ukugalela izingane nezindikimba eziningi ngesikhathi esisodwa.
– Sethula inani eliphezulu ngoqashelwa uqikelele uze wenze lokhu ifanekisoyo izinkwara ifike ilandele izifundo.

Imisebenzi Yokuqala: (Imizuzu engu-4, okungu-10% kwesikhathi somfundi)
1. Kwazisa izinjongo zokufunda.
2. Beka izithombe noma imifanekiso yehlobo ezikrinini noma kubo bonke.
3. Ncokola nabafundi ngezithombe zawo ehlobo basizeni bathumele amagama noma into eyodwa abathandayo ehlobo.

Imisebenzi Ephakathi: (Imizuzu engu-32, okungu-80% kwesikhathi somfundi)
1. Funda abafundi inhloso ngohlelo lwehlobo:
– Bhekisa izithombe eziphakeme zomsakavuka nezabo ombala.
– Chaza amagama athile abomhlonzo njengamalanga, izindege, nokubhukuda.
2. Abafundi bahlule kuqedileyo amakhadi eziboniso ngezibalo ingane nesithombe ezinereyile ehlobo.
3. Hulisa umsebenzi wamahitha:
– Hlanza amaphakheji neziphambuko zothulwaye umsebenzi.
– Okufanele kunjalo, qhubeka ucazulule imbala ehlukene.

Imisebenzi Yokugcina: (Imizuzu engu-4, okungu-10% kwesikhathi somfundi)
1. Baki Hombo lwazi ukuze abafundi baqede ihlobo kunesi lokufunda okufundwe kusasa.
2. Fanisa abafundi umbuzo oyedwa ofanele ukuhlawula imfundo kamuva.
3. Lula amakhadi ngokombala womcishi ngamaphakheji ohlobene nezitimu zehlobo.

Ukuhlola nokuqonda izifundo:
1. Hlola abafundi:
– Beka izingane eziphikisa ezinemifanekiso emihlomondi nezibonakaliso zomhlaba.
– Bhala izihluphi ezinomkhakha esikhishwa okuholela ezivivinyweni eziphikisa ukukhuluma.

Izindlela Zokuhlukanisa Zezihambiso Zezihambi:
– Izinto ezikhuthazayo nezigxishwayo ezifakazelwayo ezintweni abathumele abafundi ababadinga mpohlo.

Amanqampunqampu:
– Yenza ukuqondisisa kwesithunzi lesifundo, okubalwe imizwa yamafunzikazi ngendlela emfuhle.
– Qondisisa izintlobiso ezifundwayo ezikurhuza uqhumphe izihlando nabaqeqeshwa.

Izinothi Zokufundisa:
– Qinisekisa ukufanela izithonjana zelanga ezivikelwe izinkulumo.
– Amaphakheji ejwayelekile aphathekayo ezikhumanisweni zihlobene.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.