Grade R Me Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:
Graad R Lewensvaardighede Lesplan: Ontwikkeling van Selfbeeld

Materiale Benodig:
– Groot spieël
– Skryfbehoeftes: kryte, potlode
– A4-papier
– Kleurvolle tydskrifte en prentjies
– Skêr en gom
– Name tags/etikette

Leerdoelwitte:
– Studente moet hulself kan identifiseer en oor hulself kan praat.
– Ontwikkel ‘n positiewe selfbeeld deur individuele sterkpunte te erken.
– Bevorder waardering vir diversiteit en uniekheid in die klas.

Woordeskat:
1. Selfbeeld – Hoe jy oor jouself voel.
2. Uniek – Wat jou spesiaal en anders maak.
3. Identiteit – Wie jy is.
4. Sterkpunte – Wat jy goed doen.
5. Diversiteit – Verskille tussen mense.

Vorige Leer:
Studente het al gepraat oor gesinne, huisdiere, en stokperdjies. Hulle het ook eenvoudige kunsprojekte gemaak wat hulle kreatiwiteit aanmoedig.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:
Uitdaging: Skaamheid of ongemaklikheid om oor hulself te praat.
Oplossing: Gebruik ‘n spieël en tekeninge om kinders meer vertroue te gee wanneer hulle oor hulself praat.
Uitdaging: Kinders wat sukkel om hul sterkpunte te identifiseer.
Oplossing: Moedig klasmaats aan om positiewe dinge oor mekaar te sê.

Begin Aktiwiteite: (4 minute)
– Begroet die studente en maak seker almal het hulle naamkaartjies aan.
– Verduidelik die doel van die les in eenvoudige terme: “Vandag gaan ons oor onsself praat en wat ons spesiaal maak.”

Middel Aktiwiteite: (32 minute)
1. Inleidende Gesprek (8 minute):
– Sit in ‘n sirkel en gee elke kind ‘n beurt om in die spieël te kyk. Vra hulle om te sê wat hulle oor hulself hou (byvoorbeeld: “Ek hou van my hare”).

  1. Kunsaktiwiteit (12 minute):
  2. Verdeel pryenties, kryte en papier. Laat elke kind ‘n prent van hulself teken en skryf (hulle kan ook help kry van die onderwyser) wat hulle goed kan doen (byvoorbeeld: “Ek kan vinnig hardloop”).

  3. Deel Tyd en Bespreking (12 minute):

  4. Laat elke kind hul prent wys en vertel een sterkpunt. Gebruik hierdie tyd om positiewe terugvoering van die klas aan te moedig.

Eind Aktiwiteite: (4 minute)
– Som die les op deur te vra: “Wat het jy vandag oor jouself geleer?” en “Wat het jy by jou klasmaats geleer?”
– Gee elke kind ‘n klap op die skouer vir hulle deelname.

Assessering en Kennisname:
– Leerhulpe word geëvalueer op hul deelname in die gespreks- en kunsaktiwiteite.
– Let op hoe gemaklik hulle is om oor hulself te praat en hul sterkpunte te deel.

Differensiasiestrategieë vir Diverse Leerders:
– Verskaf ekstra ondersteuning aan kinders wat dalk moeilik vind om oor hulself te praat deur vir hulle ysbreker vrae te gee.
– Gebruik aanvullingsmateriaal soos foto’s of speelgoed om idee’s te stimuleer.

Onderwysnotas:
– Wees geduldig en aanmoedigend. Sommige kinders mag skaam wees en tyd nodig hê om hulself uit te druk.
– Beklemtoon die belangrikheid van respek en vriendelikheid wanneer ander se werk en sterkpunte bespreek word.
– Alle materiaal moet inklusief wees en toeganglik vir kinders met spesiale behoeftes.

Hierdie les help kinders om hulself beter te verstaan en bevorder ‘n gesonde, positiewe selfbeeld terwyl hulle leer om verskille te waardeer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.