Grade R Safety Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:

Graad R Lewensvaardighede Lesplan: Veiligheid

Hulpbronne Benodig:

 • Plakkate met prente van verskillende veiligheidssituasies (byvoorbeeld, dwars oor die pad loop, veiligheidsgordels dra, vreemdelinge benader)
 • Kleurpotlode en papier
 • Oudergewoonte handboeke en werkkaarte
 • Veiligheid toebehore soos ‘n veiligheidsgordel en helms vir demonstrasiedoeleindes

Leerdoelwitte:

 • Studente sal begrip hê van basiese veiligheid in verskillende situasies soos tuis, op skool, en in die gemeenskap.
 • Studente sal weet hoe om ‘n veiligheidsgordel reg te dra en waarom dit belangrik is.
 • Studente sal herken waarom dit belangrik is om nie met vreemdelinge te praat nie.

Woordeskat:

 1. Veiligheid: Beskerming teen gevaar of skade.
 2. Veiligheidsgordel: ‘n Gordel in ‘n motor wat veiligheid verseker.
 3. Vreemdeling: ‘n Persoon wat jy nie ken nie.
 4. Helm: ‘n Harde hoed dra om jou kop te beskerm.
 5. Padtekens: Tekens langs die pad wat verskeie inligting verskaf.

Vorige Kennis:

 • Leerders het leer van basiese versorging en higiëne, soos handewas en persoonlike netheid.
 • Eenvoudige sosiale interaksies en beleefdheid.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:

 • Sommige leerders mag skaam voel om deel te neem. Oplossing: Gebruik groepering-aktiwiteite om hulle te laat saamwerk en vertroue te bou.
 • Daar mag ‘n gebrek aan begrip wees oor die konsekwensies van veilige gedrag. Oplossing: Gebruik storievertelling en praktiese demonstrasies.

Beginaktiwiteite (4 minute):

 1. Verwelkom die leerders en sit hulle op die mat.
 2. Stel die les se doelstellings voor deur te vrae: “Wat is veiligheid?” en “Hoekom is veiligheid belangrik?”

Middelaktiwiteite (32 minute):

 1. Direkte Instruksie (10 minute):
 2. Gebruik plakkate om basiese veiligheid te verduidelik: veiligheid by die huis, veiligheid op die pad, en veiligheid met vreemdelinge.
 3. Toon hoe om ‘n veiligheidsgordel aan te sit en verduidelik waarom dit belangrik is.
 4. Bespreek basiese padtekens en wat hulle beteken.

 5. Geleide Praktyk (10 minute):

 6. Demonstreer hoe ‘n helm gedra word en laat elke leerder dit probeer.
 7. Gebruik scenario-speletjies waar leerders moet identifiseer wat in ‘n spesifieke situasie doen soos ‘n vreemdeling sien of die pad oorsteek.

 8. Onafhanklike Praktyk (12 minute):

 9. Gee leerders prente om in te kleur wat verskillende veiligheid situasies uitbeeld.
 10. Laat hulle in groepe werk om kort toneelstukke op te voer wat veiligheid demonstreer.

Eindaktiwiteite (4 minute):

 1. Afsluiting:
 2. Vra leerders om hul prente of toneelstukke te vertoon en bespreek wat hulle geleer het.
 3. Uittreetjie-aaktiwiteit:
 4. Gee elke leerder ‘n kaartjie met ‘n eenvoudige vraag oor veiligheid (bv. Wat moet jy doen voordat jy die pad oorsteek?) om te beantwoord voor hulle die klas verlaat.

Assessering en Begripskontrole:

 • Waarneming gedurende toneelstukke en prente-inkleuraktiwiteite.
 • Antwoorde op die uittreetjiekaartjies.

Differensiasie Strategieë vir Diverse Leerders:

 • Verskaf visuele hulpbronne vir leerders wat visueel leer.
 • Maak voorsiening vir leerders wat ekstra hulp nodig het deur individuele of klein groeponderrig.
 • Bied meer uitdagende scenario’s vir gevorderde leerders.

Onderrignotas:

 • Doel van die les is om leerders basiese veiligheidsmaatreëls aan te leer wat hulle daagliks kan toepas.
 • Beklemtoon die belangrikheid van samewerking met ouers en opvoeders om veiligheid tuis en by die skool te verbeter.
 • Maak seker dat alle visuele en fisiese hulpbronne toeganklik is vir leerders met gestremdhede.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.