Grade R Sight Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:
Graad R Lewensvaardighede Lesplan: Verseeldheid

Benodigde Materiaal:
– Prenteboeke oor die tema van sig
– Basiese tekengereedskap (papier, kryte, potlode)
– Voorwerpe om aan te raak en te beskryf
– Kaartjies met prente van verskillende gesiguitdrukkings
– Digitale projektor en rekenaar om kort video’s of prente te vertoon (opsioneel)

Leerdoelwitte:
1. Om die belangrikheid van sig as ‘n sintuig te verstaan.
2. Om die verskillende gesiguitdrukkings en wat hulle beteken te identifiseer.
3. Om voorwerpe met die oë te herken en te beskryf.
4. Om ‘n bewussyn van gesigshantering en die versorging van die oë te ontwikkel.

Woordeskat:
1. Sintuie – Manier waarop ons liggaam inligting van die wêreld ontvang.
2. Oë – Die deel van jou liggaam wat jou help om te sien.
3. Gesiguitdrukking – Die manier waarop jou gesig wys hoe jy voel.
4. Herken – Om iets of iemand te identifiseer.
5. Versorging – Die manier waarop ons na ons oë omsien en hulle beskerm.

Vorige Leer:
Leerlinge het al geleer oor ander sintuie soos gevoel en gehoor.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:
– Uitdaging: Leerlinge mag sukkel om spesifieke gesiguitdrukkings te herken.
– Oplossing: Gebruik foto’s en spieëls om self te oefen en te kyk.
– Uitdaging: Sommige leerlinge mag onseker wees oor hoe om voorwerpe te beskryf.
– Oplossing: Voorbeelde gee en eenvoudige vrae vra om hulle te lei.

Begin Aktiwiteite (10% van die tyd): (±5 min)
1. Groet die leerlinge en verduidelik kortliks die onderwerp van die dag.
2. Vra die leerlinge om hul oë toe te maak en te dink aan wat hulle laas gesien het wat hul gelukkig gemaak het.
3. Deel die leerdoelwitte van die les.

Middel Aktiwiteite (80% van die tyd): (±30 min)
1. Lees ‘n prenteboek oor sig saam met die klas. Bespreek prente en vra vrae.
– Wie is op hierdie prent?
– Wat gebeur in hierdie prent?
2. Wys verskillende kaarte met gesiguitdrukkings en laat die leerlinge raai hoe elke persoon voel.
3. Rolspeloefening: Laat die leerlinge voorwerpe aanraak, beskryf en probeer raai wat dit is sonder om te kyk.
4. Laat hulle prente teken van dinge wat hulle graag met hul oë sien.

Eind Aktiwiteite (10% van die tyd): (±5 min)
1. Som die geleerde materiaal op en vra leerlinge om een nuwe ding wat hulle oor sig geleer het te noem.
2. Gebruik ‘n vinnige speletjie waar leerlinge moet wys watter gesiguitdrukking jy verduidelik.
3. Gee ‘n aantekenblad waar hulle hul gesiguitdrukking van die dag kan teken.

Assessering en Begripskontrole:
– Waarneming tydens klasaktiwiteite.
– Mondelinge antwoorde tydens vrae en antwoorde sessies.
– Tekeninge en beskrywings van leerlinge se werk aan die einde van die les.

Differensiasiestrategieë vir Diverse Leerders:
– Visuele hulpmiddels soos groot prente vir leerlinge met beperkte sig.
– Eenvoudige, duidelike instruksies vir leerlinge wat sukkel met die taal.
– Addisionele hulp by die aanraak-en-beskryf aktiwiteit vir kinders wat dalk minder selfversekerd is.

Onderwysnotas:
– Herinner die leerlinge gereeld aan die belangrikheid van sig en die versorging van hul oë.
– Moedig leerlinge aan om mekaar se gevoelens en gesiguitdrukkings te respekteer.
– Wees geduldig en gee positiewe terugvoer om leerlinge aan te moedig.

Hierdie les sal leerlinge help om nie net oor sig te leer nie, maar ook om ‘n bewussyn van hoe belangrik en kosbaar hierdie sintuig is.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.