Grade R Sight Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:
Graad R Lewensvaardighede Lesplan: Oë en Sig

Benodigde Materiaal:
– Prente van verskillende oë (verskillende diere, mense van verskillende ouderdomme, ens.)
– Groot rymplaat van ‘n oog
– Kleurpotlode en papier
– Spieëls (genoeg vir kleingroepe van 3-4 kinders)
– Verwysingsboek oor die menslike liggaam
– Oudio-visuele hulpmiddel (rekenaar/tablet met aanlyn video oor hoe oë werk)
– Speelmatige brilletjies (opsioneel)

Leerdoelwitte:
– Kinders sal verstaan wat oë is en hul basiese funksie.
– Kinders sal in staat wees om oog te herken en te identifiseer.
– Kinders sal in staat wees om te beskryf hoe ons oë gebruik om te sien.
– Kinders sal hul eie oë kan teken en inkleur.
– Kinders sal ‘n basiese begrip van oogversorging hê.

Woordeskat:
1. Oog – Die orgaan wat ons gebruik om te sien.
2. Sig – Die vermoë om dinge rondom ons te sien.
3. Lens – Die deel van die oog wat help om dinge duidelik te sien.
4. Iris – Die gekleurde deel van die oog.
5. Pupil – Die swart kol in die middel van die oog.

Vorige Leer:
– Studente het basiese kennis oor liggaamsdele verlede week bespreek en basiese funksies van ander sintuie geleer.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:
– Sommige kinders mag sukkel om prente van oë te herken as gevolg van minder blootstelling. Oplossing: Verskaf ‘n wye verskeidenheid prente en gebruik oudiovisuele hulpmiddels.
– Andere mag sukkel om hul eie oë akkuraat te teken. Oplossing: Lei hulle stap vir stap deur die proses en moedig kreatiwiteit aan.

Beginaktiwiteite (4 minute):
1. Groet die klas en stel die doel van die les voor: “Vandag gaan ons oor oë leer en hoe dit ons help om te sien!”
2. Vra die kinders om aan liggaamsdele te dink, veral dié wat ons gebruik om te sien.

Middelaktiwiteite (32 minute):
1. Direkte Instruksie (8 minute):
– Wys die rymplaat van ‘n oog en verduidelik die basiese dele (pupil, iris, lens).
– Speel ‘n kort video oor hoe oë werk.
2. Geleide Praktyk (12 minute):
– Verdeel die klas in groepe van 3-4 en gee elke groep ‘n spieël.
– Laat die kinders hul eie oë in die spieël bestudeer en hul waarnemings deel.
– Wys hulle hoe om selfportrette van hul oë te teken en versier dit met kleurpotlode.
3. Onafhanklike Praktyk (12 minute):
– Laat elke kind sy/haar portret voltooi en die verskillende dele benoem.

Eindaktiwiteite (4 minute):
1. Herhaal die hoofpunte van die les. Vra ‘n paar kinders om te deel wat hulle geleer het oor oë.
2. Sluit af met ‘n liedjie of rympie oor die sintuie, met klem op sig.

Assessering en Begripskontrole:
– Waarneming van kinders se deelname aan die gespreksaktiwiteite.
– Evaluering van kinders se selfportrette om seker te maak die dele van die oog is benoem.
– Klasgesprek om kinders se begrip van hoe hulle oë werk, na te gaan.

Differensiasiestrategieë vir Diverse Leerders:
– Visuale hulpmiddels en fisiese modelle word gebruik om konsepte meer toeganklik te maak.
– Meertalige ondersteuning indien nodig deur beskikbare personeel of hulpbronne.
– ‘n Groter verskeidenheid kreatiewe aktiwiteite soos handwerk of skildery om deelname aan te moedig.

Onderwysnotas:
– Hierdie les help kinders om ‘n belangrike deel van hul liggaam beter te verstaan en te waardeer. Spieëls en tekenaktiwiteite bevorder selfkennis en kreatiewe uitdrukking.
– Maak seker dat alle visuele materiaal helder en duidelik is. Gebruik groot beelde en interaktiewe hulpmiddels om kinderbetrokkenheid te verhoog.
– Moedig kinders aan om vrae te vra en hul kennis met hul klasmaats te deel.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.