Grade R Sound Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:

Graad R Lewensvaardighede Lesplan: Klankgenerering

Benodigde Materiaal:

 • Klankaliweringskaartjies
 • Prenteboeke en speelgoed met verskillende geluide
 • Klankopnemer of mobiele toestel met ‘n stemopnemer
 • Chart papier en merkers
 • Klokkies, drommetjies en ander musiekinstrumente

Leerdoelwitte:

 1. Leerders sal verskillende geluide kan herken en benoem.
 2. Leerders sal leerders se luistervaardighede ontwikkel.
 3. Leerders sal die oorsaak en effek van klank leer verstaan.
 4. Leerders sal in staat wees om verskillende bronne van klank te identifiseer.
 5. Leerders sal hul eie geluide kan genereer.

Woordeskat:

 1. Klank – ‘n geluid wat gehoor kan word.
 2. Luister – aandag gee aan klanke.
 3. Musiek – georganiseerde klanke wat geniet word.
 4. Instrument – ‘n voorwerp wat gebruik word om musiek te maak.
 5. Stil – geen klank nie.

Vorige Leer:

Leerders het reeds met kleure en vorms gewerk, wat hul waarnemings- en beskrywingsvaardighede ontwikkel het.

Verwachte Uitdagings en Oplossings:

 • Uitdaging: Sommige leerders mag sukkel om geluide te herken.
  Oplossing: Gebruik prenteboeke en speelgoed met duidelike en herkenbare klanke om die leerders te help.

 • Uitdaging: Leerders mag maklik afgelei word.
  Oplossing: Hou aktiwiteite kort en interaktief om belangstelling te behou.

Begin Aktiwiteite (4 minute):

 1. Welkom en Inleiding: Groet die leerders en verduidelik kortliks wat hulle gaan leer oor geluide.
 2. Aktivering van Vorige Kennis: Vra leerders om sommige geluide in die klas te benoem (bv. klok, die wind die waai, ens.).

Middel Aktiwiteite (32 minute):

 1. Direkte Instruksie (10 minute): Gebruik prenteboeke en speelgoed om verskillende geluide te demonstreer. Wys die bron van die klank en benoem dit.
 2. Geleide Praktiese Aktiwiteit (12 minute): Verdeel die leerders in groepe en gee vir elke groep ‘n klankopnemer. Laat hulle opnames maak van verskillende geluide rondom die klas.
 3. Onafhanklike Praktiese Aktiwiteit (10 minute): Gee leerders musiekinstrumente en laat hulle hul eie unieke klanke maak. Laat elke leerder hul klank aan die klas demonstreer.

Eind Aktiwiteite (4 minute):

 1. Opsomming en Toetsing: Vra leerders om een nuwe klank wat hulle vandag geleer het, te benoem.
 2. Afsluiting: Gee elke leerder ‘n klankaktiveringskaartjie en laat hul regmaak vir die volgende aktiwiteit.

Assessering en Begripskontrole:

 • Mondelinge toetsing deur leerders te vra om geluide te benoem.
 • Waarneming tydens onafhanklike en geleide aktiwiteite.
 • Exit kaartjies waar leerders een nuwe klank moet benoem.

Differensiasie Strategieë:

 • Vir leerders wat meer ondersteuning benodig: Gebruik prente met klanke om assosiasie te verbeter.
 • Vir leerders wat voortreflik is: Gee hulle die geleentheid om ‘n kort storie te maak met klanke.

Onderrig Notas:

 • Maak seker om ‘n rustige omgewing te skep waar leerders nie afgelei sal word nie.
 • Moedig leerders aan om tydens musiek- en klankaktiwiteite aan groepswerk deel te neem.
 • Kontroleer gereeld om te verseker dat alle leerders betrokke is en verstaan wat van hulle verwag word.

Spesiale Oorwegings:

 • Maak seker alle leerders het toegang tot die klankopnemingstoestelle en musiekinstrumente.
 • Onthou om oogkontak en eenvoudige taal te gebruik vir leerders wat gehoorprobleme mag hê.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.