Grade R Sport Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:
Graad R Lewensvaardighede Lesplan: Sport – Inleiding tot Basiese Sportvaardighede

Benodigde Materiale:
– Klein balle
– Balkeegels (cone markers)
– Hoepels
– Springtou
– Kleurvolle bandjes vir spanverdeling

Leerdoelwitte:
– Studente moet in staat wees om basiese sportvaardighede soos hardloop, spring en balhantering uit te voer.
– Studente moet leer om spanwerk en samewerking in ‘n sportomgewing toe te pas.
– Studente moet leer om basiese veiligheidsreëls tydens sportaktiwiteite te volg.

Woordeskat:
1. Hardloop – Beweeg vinnig met die voete om ‘n afstand te oorbrug.
2. Spring – Verlaat die grond deur spiere in die bene te gebruik.
3. Bal – ‘n Ronde voorwerp gebruik in baie sportsoorte, wat met hande of voete gespeel kan word.
4. Span – ‘n Groep mense wat saamwerk om ‘n gemeenskaplike doel te bereik.
5. Veiligheid – Die toestand om beskerm te wees van gevaar of ongeluk.

Vorige Leer:
– Studente het blootstelling gehad aan basiese bewegingsoefeninge soos stap en rek.
– Studente het in die verlede speletjies gespeel wat spanwerk en basiese reëls ingesluit het.

Antisipeerede Uitdagings en Oplossings:
– Sommige studente mag sukkel met die koördinasie vir balhantering. Die oplossing is om individuele hulp te bied en meer tyd te gee vir oefening.
– Enkel studente mag bang wees om deel te neem aan spanaktiwiteite. Die oplossing is om hulle aan te moedig en in kleiner groepe te verdeel sodat hulle gemakliker voel.

Begin Aktiwiteite (4 minute):
– Groet die studente en verduidelik die leerdoelwitte vir die les.
– Voer ‘n opwarmingsoefening uit, soos strek en ligte draf om studente se spiere op te warm.

Middel Aktiwiteite (32 minute):
1. Hoofaktiwiteit:
– Verdeel die studente in klein groepies.
– Demonstreer hoe om die bal te rol en hardloop tussen die keëls. Laat elke student ‘n beurt kry om die aktiwiteit uit te voer. (10 minute)
– Demonstrasie van spring oor hoepels en laat elke student die aktiwiteit probeer. Spreek veiligheid aan en verseker almal bly binne hul vermoëns. (8 minute)
– Leer studente hoe om met ‘n maatjie ‘n bal te gooi en vang. Laat hulle in pare oefen. (14 minute)

Einde Aktiwiteite (4 minute):
– Gee studente ‘n vinnige oefening waar hulle kan deel wat hulle vandag geleer het.
– Laat elke student een sportvaardigheid demonstreer wat hulle voel hulle goed in is.
– Versamel almal vir ‘n afkoelingsessie met ligte rek.

Assessering en Kennisname:
– Waarneming tydens aktiwiteite om te sien wie die vaardighede verstaan en toepas.
– Verbaal vrae aan die einde om te assesseer of studente die hoofkonsepte kan benoem en verduidelik.
– Voer ‘n optekening van wie hul vaardighede suksesvol kan uitvee en oefening benodig.

Differensiasiestrategieë vir Diverse Leerders:
– Pas die aktiwiteite aan volgens individuele vermoëns, soos om ‘n makliker weergawe van ‘n oefening aan te bied vir studente wat sukkel.
– Verskaf uitdagender variante vir studente wat vinnig bemeester wat benodig word.
– Gebruik visuele aanwysings en fisiese begeleiding om studente met spesiale behoeftes te help.

Onderwysnota’s:
– Dit is belangrik om ‘n positiewe en ondersteunende atmosfeer te skep sodat alle studente gemaklik voel om deel te neem.
– Verseker dat al die materiaal en toerusting voorafgestel is en gereed is voor die les begin.
– Onthou om basiese veiligheidsreëls herhaaldelik te herhaal.
– U sal dalk handseine of fluitjie gebruik om aandag te trek as dit nodig is.
– Let daarop of alle leerder se betrokkenheid en fisiese aktiwiteite binne hul gesondheidsperke val.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.