Grade R Sport Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:
Graad R Lewensvaardighede Lesplan: Sport – Basiese Beweging en Koördinasie

Benodigde Materiaal:
– Versekerde gebied vir aktiwiteit (buite of binne)
– Klein balle of sagte speelgoed
– Hoepels
– Kegels
– Musiekspeler en geskikte musiek

Leerdoelwitte:
1. Om basiese bewegingsvaardighede soos hardloop, spring, en rol te ontwikkel.
2. Om koördinasie en balans te verbeter deur speletjies.
3. Om ‘n liefde vir sport en fisieke aktiwiteit vanaf ‘n jong ouderdom te bevorder.
4. Om sosiale vaardighede soos spanwerk en beurtneeming te oefen.

Woordeskat:
1. Hardloop – Beweeg vinnig op jou voete.
2. Spring – Beweeg vinnig en lig jou lyf op van die grond.
3. Koördinasie – Die vermoë om jou liggaamsdele op ‘n sinkroniese manier te gebruik.
4. Balans – Die vermoë om stil te staan of te beweeg sonder om om te val.
5. Spanwerk – Saamwerk as ‘n groep om ‘n gemeenskaplike doel te bereik.

Vorige Leer:
Die leerders het al geleer oor basiese liggaamlike aktiwiteite soos stap en sit. Hulle het ook geïntroduceer geword aan eenvoudige konsepte van spel en eenvoudige reëls vir speletjies.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:
Uitdaging: Sommige leerders mag nog nie ‘n goeie balans hê nie.
Oplossing: Gebruik eenvoudige oefeninge soos op een been staan om balans te verbeter.
Uitdaging: Leerders mag hul beurt nie kan afwag nie.
Oplossing: Dui duidelik aan wanneer dit elke leerder se beurt is en gebruik ‘n eenvoudige roetine.

Aanvangsaktiwiteite (4 minute):
1. Inleiding: Groet die leerders en verduidelik die leerdoelwitte van die dag.
2. Opwarming: Speel ‘n paar minute opwarmingsmusiek en moedig die leerders aan om strek- en opwarmingsbewegings te doen.

Middelaktiwiteite (32 minute):

 1. Hardloop en Spring (10 minute):
 2. Instruksie: Wys hoe om te hardloop en oor die hoepels te spring.
 3. Aktiwiteit: Stel hoepels in ‘n reguit lyn op en laat die leerders een vir een hardloop en oor elke hoepel spring.

 4. Koördinasie Oefeninge (10 minute):

 5. Instruksie: Wys die leerders hoe om ‘n bal te gooi en te vang.
 6. Aktiwiteit: Vorm pare en laat hulle oefen om sagies vir mekaar die balle te gooi en te vang.

 7. Balans Speletjie (7 minute):

 8. Instruksie: Demonstreer hoe om op een been te staan en balanseer.
 9. Aktiwiteit: Laat die leerders op een been staan en tel hoeveel sekondes hulle kan balanseer. Wissel bene.

 10. Spanwerk Aktiwiteit (5 minute):

 11. Instruksie: Verduidelik ‘n eenvoudige spanaktiwiteit, soos om ‘n bal om ‘n sirkel te rol sonder om dit te laat val.
 12. Aktiwiteit: Vorm ‘n sirkel en laat die leerders die bal omgee sonder om dit te laat val.

Afsluitingsaktiwiteite (4 minute):
1. Koel Af: Laat die leerders ‘n paar minute aflui met rustige musiek en ligte strekke.
2. Opsomming: Vra elke leerder om een ding wat hulle geleer het, te deel.
3. Affirmasie: Bedank die leerders vir hul deelname en moedig hulle aan om tuis verder te oefen.

Assessering en Kennisgaring:
1. Waarneming: Let op hoe die leerders hul bewegings uitvoer en gee direkte terugvoer.
2. Mondelinge Vrae: Vra vrae om begrip van bewegings en koördinasie te toets.
3. Deelname: Beoordeel op grond van die leerders se entoesiasme en deelname.

Differensiëringstrategieë vir Diverse Leerders:
Skaling van Aktiwiteite: Pas aktiwiteite aan vir leerders wat meer tyd of eenvoudiger oefeninge benodig.
Gevorderde Oefeninge: Bied meer uitdagende variasies vir leerders wat die basiese bewegings vaardig is.
Individuele Ondersteuning: Verskaf ekstra hulp aan leerders wat sukkel met spesifieke bewegings.

Onderwysnotas:
Doel en Waarde van die Les: Die doel is om funsionele bewegingsvaardighede te ontwikkel en positiewe houdings teenoor fisieke aktiwiteit aan te moedig. Dit sal bydra tot leerders se algehele gesondheid en welstand.
Effektiewe Aflewering: Wees energiek en gebruik duidelike demonstrasies. Moedig positiewe terugvoer aan. Speel musiek om die aktiwiteite lekkerder en meesleurender te maak.
Toegankelijkheid: Verseker dat al die materiaal veilig en geskik is vir alle leerders, insluitend dié met gestremdhede. Stel alternatiewe aktiwiteite beskikbaar indien nodig.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.