Grade R Spring Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:

Graad R Lewensvaardighede Lesplan: Lente


Benodigde Materiale:

 • Plakkate met lenteprente
 • Verskillende blomme en plante om aan die klas te wys
 • Kleurpotlode en papier
 • Skêr en gom
 • Multimedia projektor/laptop vir die vertoning van lente-video’s (indien beskikbaar)
 • Boeke of storieboek oor die lente

Leerdoelwitte:

 • Leerlinge moet in staat wees om die kenmerke van die lente te benoem en te beskryf.
 • Hulle moet die veranderinge in die natuur gedurende lente verstaan.
 • Hulle moet kreatiewe aktiwiteite oor die lente kan voltooi.
 • Leerlinge moet basiese veiligheidsreëls verstaan wanneer blomme/plante bestudeer word.

Woordeskat:

 1. Lente – Die seisoen na winter en voor somer.
 2. Blomme – Kleurvolle dele van ‘n plant wat dikwels soet ruik.
 3. Bloei – Wanneer ‘n blom oopgaan.
 4. Son – Die ster wat lig en hitte na ons planeet stuur.
 5. Reën – Water wat in druppels uit die lug val.

Vorige Leerervaring:

Leerlinge het reeds verskillende seisoene en hul kenmerke bespreek, insluitend die basiese aard van somer, herfs, en winter.


Verwagte Uitdagings en Oplossings:

 • Uitdaging: Leerlinge kan moontlik nie goed met die konsep van seisoenverandering saamwerk nie.
 • Oplossing: Gebruik visuele hulpmiddels soos prente of video’s om die oorgang tussen seisoene duideliker te maak.

Begin Aktiwiteite (ongeveer 4 minute):

 1. Groet en Opwarming: Begin met ‘n liedjie of rympie oor die lente om leerlinge se aandag te trek.
 2. Inleiding tot Doelwitte: Stel die doelwitte van die les voor en verduidelik kortliks wat hulle sal leer en doen.

Middle Aktiwiteite (ongeveer 32 minute):

 1. Direkte Instruksie (10 minute): Wys plakkate van lenteprente en bespreek die verskillende kenmerke van lente soos blomme wat blom, warmer weer, en meer sonskyn.
 2. Geleide Praktyk (10 minute): Maak ‘n klasgesprek waar leerlinge die dinge wat hulle in die lente gesien het, kan deel. Wys blomme en plante en laat die leerlinge dit aanraak en beskryf.
 3. Onafhanklike Praktyk (12 minute): Gee leerlinge papier en kleurpotlode en laat hulle ‘n lenteprent teken. Hulle kan ook ‘n eenvoudige knutselprojek doen soos ‘n blom uitknip en plak.

Eind Aktiwiteite (ongeveer 4 minute):

 1. Samevatting en Opsomming: Bespreek kortliks wat hulle geleer het en laat leerlinge hul tekeninge wys en beskryf.
 2. Uitgangsbewys: Laat leerlinge een ding noem wat hulle vandag oor lente geleer het.

Assessering en Begripstoetse:

 • Waarneming: Neem waar hoe leerlinge aan klassegesprekke deelneem en hul begrip van lente kenmerke.
 • Tekeninge/Eindprodukte: Evalueer die lenteprente en knutselprojekte op kreatiwiteit en toepaslike kenmerke van lente.
 • Uitgangsbewys: Gebruik leerlinge se antwoorde in die afsluitingsaktiwiteit om begrip te toets.

Differensiasie Strategieë vir Diverse Leerders:

 • Vir Stadiger Leerders: Bied ekstra visuele hulpmiddels en een-tot-een hulp tydens die uitleg van aktiwiteite.
 • Vir Gevorderde Leerders: Laat hulle meer komplekse lenteprojekte doen soos die maak van ‘n eenvoudige boekie oor lente.
 • Vir Leerders met Gestremdhede: Gebruik taktiele materiaal en aangepaste gereedskap soos dikker inkleurpotlode of knippers vir makliker hantering.

Onderrig Notas:

 • Duur van Aktiwiteite: Maak seker dat aktiwiteite binne die gestelde tydraamwerk val maar wees aanpasbaar na gelang van klasbetrokkenheid.
 • Gebruik van Tegnologie: Waar moontlik, vertoon ‘n kort video oor lente om die leerder se begrip te versterk.
 • Toeganklikheid: Maak seker dat alle materiaal en aktiwiteite inklusief en toeganklik is vir alle leerders.

Les Opsomming:

Hierdie les aangesien die Nasionale Kurrikulum en Assesseringsbeleidsverklaring (CAPS) vereistes vir Graad R Lewensvaardighede deur die seisoen van lente te verken en kreatiewe aktiwiteite te gebruik om begrip te versterk.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.