Grade R Summer Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:
Graad R Lewensvaardighede Lesplan: Somer

Benodigde Materiaal:
– Prente van somertydaktiwiteite (bv. swem, ysies eet, strand)
– Verskeie somerklere (bv. sonhoede, sonbrille, T-hemde, kortbroeke)
– Kleurpotlode en papier vir tekeninge
– Interaktiewe witbord of plakkate vir groepaktiwiteite

Leerdoelwitte:
– Studente moet in staat wees om somerweerkenmerke te beskryf.
– Studente moet ten minste drie someraktiwiteite kan noem.
– Studente moet verskillende tipes somerklere kan identifiseer.
– Studente moet verstaan hoe om te sorg vir hulself in warm weer.

Woordeskat:
1. Somer – Die warmste seisoen van die jaar.
2. Sonbril – Bril wat die oë beskerm teen die son.
3. Swem – Om in water te speel of te beweeg.
4. Ysiedrankie – ‘n Versoete en bevrore nagereg.
5. Strand – ‘n Gebied by die see met baie sand.

Vorige Leer:
Studente het reeds basiese seisoene leer ken en het boeke oor herfs en winter gelees.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:
– Sommige studente mag sukkel om die verskillende someraktiwiteite te onthou. Oplossing: Gebruik prente en rekwisiete om hul geheue te help.
– Dit mag moeilik wees om elke kind se aandag te behou. Oplossing: Wissel tussen gesamentlike en individuele aktiwiteite.

Beginaktiwiteite (4 minute):
1. Groet die klas en verduidelik dat hulle vandag oor somer gaan leer.
2. Vra of enige van die studente kan onthou wat die somer is en wat hulle graag in die somer doen.

Middelaktiwiteite (32 minute):
1. Direkte Instruksie (10 minute):
Gebruik prente om die kenmerke van somer te bespreek (bv. warm weer, son).
Bespreek hoe mense in die somer aantrek en watter aktiwiteite hulle doen, soos swem en ysies eet.

  1. Geleide Praktyk (10 minute):
    Verdeel die klas in klein groepe en gee hulle ‘n plakkaat en prente van somertydaktiwiteite. Laat hulle die prente op die plakkaat plak en bespreek dit in hulle groepies.

  2. Onafhanklike Praktyk (12 minute):
    Studente maak hul eie somerprent. Hulle moet teken watter klere hulle sou dra en watter aktiwiteite hulle sou doen. Gebruik kleurpotlode en papier.

Eindaktiwiteite (4 minute):
1. Studente wys hul prente vir die klas en beskryf kortliks hul tekeninge.
2. Gee ‘n vinnige hersiening oor die hoofpunte wat behandel is.
3. Vra elke student om een ding te noem wat hulle geleer het oor somer.

Assessering en Bevestiging van Begrip:
– Mondelinge vrae tydens die beginaktiwiteite.
– Groepsbespreking van someraktiwiteite.
– Studente se somertekeninge en hul beskrywings daarvan.
– Verbale terugvoering tydens afsluiting.

Differensiasie Strategieë vir Diverse Leerders:
– Skep groepies van gemengde vermoëns om alle studente te ondersteun.
– Verleen ekstra ondersteuning aan studente wat sukkel deur spesifiek met hul te werk tydens onafhanklike praktyk.
– Bied uitdagings aan vinniger leerders deur hulle meer gevorderde aktiwiteite of ontwerp van bykomende someraktiwiteite.

Onderrignotas:
– Die doel van hierdie les is om studente te help om die konsep van somer en verwante aktiwiteite te verstaan en te integreer.
– Gebruik visuele hulpmiddels om begrip te verbeter.
– Wees gereed om ekstra leiding en ondersteuning te bied aan studente wat dit nodig het.
– Maak seker dat alle materiaal toeganklik is vir studente met gestremdhede, byvoorbeeld deur groot prente of ouditiewe verduidelikings te gebruik.

Sterkte met die les en geniet die someravonture met die jong leerders!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.