Grade R Taste and Smell Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:
Graad R Lewensvaardighede Lesplan: Smaak en Reuk

Benodigde Materiaal:
– Verskeie kositems vir proe (vrugte, groente, soet, sout items)
– Verskillende voorwerpe wat reuke het (speserye, blomme, seep)
– Klein bakkies en lepels
– Blinddoeke
– Plakkate van die tong en neus
– Werkkaarte vir leerlinge

Leerdoelwitte:
– Deur hierdie les sal leerlinge:
1. Verskillende smake identifiseer en benoem (soet, suur, sout, bitter)
2. Verskillende reuke identifiseer en benoem
3. Verstaan hoe die tong en neus funksioneer om smaak en reuk op te neem

Woordeskat:
1. Smaak – Hoe iets proe (soet, suur, sout, bitter)
2. Reuk – Hoe iets ruik
3. Tong – Orgaan in die mond wat smakemies
4. Neus – Orgaan wat ons gebruik om te ruik
5. Sensories – Betrekking tot sintuie (smaak en reuk)

Vorige Leer:
– Hersiening van basiese sintuie (sig, gehoor, tas) en hul funksies.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:
– Moontlike allergieë vir sekere kositems. Oplossing: Gebruik algemene en veilige kositems, en vra ouers vooraf oor enige allergieë.
– Moeite om reuke en smake te beskryf. Oplossing: Gebruik visuele leidrade en demonstreer self hoe om die verskillende smake en reuke te beskryf.

Beginaktiwiteite: (4 minute)
1. Voorgestel aan die klas: “Vandag gaan ons leer oor smaak en reuk!”
2. Vra die leerlinge of hulle al ooit iets baie soets, suurs, sous, of bits geproe het en hoe dit laat voel het.

Middelaktiwiteite: (32 minute)
1. Verduidelik kortliks die funksies van die tong en neus met behulp van plakkate. (3 minute)
2. Versprei kositems en reukvoorwerpe in die klas. Vorm groepe en laat elke groep verskillende smake en reuke ondersoek. (15 minute)
– Elke groep proe verskillende kositems en beskryf die smaak
– Elke groep ruik verskillende voorwerpe en beskryf die reuk
3. Aktiwiteit: Laat die leerlinge ‘n werkkaart invul waar hulle die verskillende smake en reuke wat hulle ervaar het, teken en benoem. (12 minute)
– Maak sekere dat leerlinge helpelkaar en gee leiding waar nodig.

Eindaktiwiteite: (4 minute)
1. Korte samevatting van die les: Herhaal die sleutelkonsepte van smaak en reuk
2. Exit kaart aktiwiteit: Laat elke leerling een smaak en een reuk opskryf of teken wat hulle die meeste van gehou het in die les.

Assessering en Begripsbeheerders:
– Terwyl die leerlinge in groepe werk, beweeg rond om hul deelname en begrip te evalueer.
– Versamel en hersien die werkkaarte en exit kaarte om te sien of die leerlinge die lesdoelwitte bereik het.

Differensiëringstrategieë vir Diverse Leerders:
– Gebruik visuele hulpmiddels en voorbeelde vir leerlinge wat visueel beter leer.
– Skep kleiner groepe vir leerlinge wat ekstra hulp benodig.
– Bied uitdagings aan vir vinnige leerders, soos om nuwe smake en reuke by die huis te ontdek en dit aan die klas voor te stel.

Onderrignaantekeninge:
– Onthou om vooraf ouers oor enige allergieë in kennis te stel.
– Moedig leerlinge aan om oor hul ervarings te praat en om vryelik te deel, selfs al gebruik hulle eenvoudige beskrywings.
– Wees sensitief vir leerlinge wat dalk nie so gemaklik is met nuwe smake en reuke nie; moedig hulle aan maar druk hulle nie.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.